vandanā वन्दना

Definition: f. (with Buddhists) one of the 7 kinds of anuttara-pūjā- or highest worship (the other 6 being pūjanā-, pāpa-deśanā-, anumodanā-, adhyeṣaṇā-, badhi-cittātpāda-and pariṇamanā-)