somagiri सोमगिरि

Definition: noun (masculine) name of a mountain (Monier-Williams, Sir M. (1988))name of a teacher (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: