snai स्नै

Definition: (varia lectio stai-) cl.1 P. snāyati-, to clothe, wrap round, envelop, adorn