niyamita नियमित

Definition: mfn. stopped, suppressed