jīvitagupta जीवितगुप्त

Definition: m. Name (also title or epithet) of two kings of magadha-,