garbhakara गर्भकर

Definition: m. "producing impregnation", Nageia putraṃjīva-