dveṣoyut द्वेषोयुत्

Definition: () mfn. removing hostility.