atvakka अत्वक्क

Definition: अत्वक्क a. Skinless.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: