akāṇḍe अकाण्डे

Definition: अकाण्डे adv. Unexpectedly, all of a sudden; दर्भाङकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता Ś2.12; उन्मथ्य मन्थरविवेकमकाण्ड एव Māl.1.18; तातस्तु तमकाण्ड एव प्राणहरमप्रतीकारमुपप्लव- मुपनतमालोक्य K.33.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: