amitaskandha अमितस्कन्ध

Definition: m. Name (also title or epithet) of a tathāgata-,