abhogya अभोग्य

Definition: mfn. not to be enjoyed (v l. for a-bhoga- q.v)