Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vidhātā" has 1 results.
     
vidhātā: masculine nominative singular stem: vidhātṛ
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vidhātāf. equals madya- View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
8 results
     
vidhātā controller of the universeSB 3.8.15
vidhātā maker of the destinationSB 3.8.32
vidhātā VidhātāSB 6.6.38-39
vidhātā-nirmita created by providenceCC Madhya 4.146
vidhātā-nirmita created by providenceCC Madhya 4.146
vidhātāram VidhātāSB 4.1.43
dhātā vidhātā the demigods known as Dhātā and VidhātāSB 5.23.5
dhātā vidhātā the demigods known as Dhātā and VidhātāSB 5.23.5
     Wordnet Search "vidhātā" has 5 results.
     

vidhātā

īśvaraḥ, parameśvaraḥ, pareśvaraḥ, paramātmā, devaḥ, amaraḥ, vibudhaḥ, animiṣaḥ, ajaraḥ, cirāyuḥ, sucirāyuḥ, bhagavān, sarvasraṣṭā, dhātā, vidhātā, jagatkartā, viśvasṛk, bhūtādiḥ, parabrahma, brahma, jagadātmā, ham, skambhaḥ, sūkṣmaḥ, sarveśaḥ, sarvasākṣī, sarvavid, śvaḥśreyasam, śabdātītaḥ   

dharmagranthaiḥ akhilasṛṣṭeḥ nirmātṛrūpeṇa svāmirūpeṇa vā svīkṛtā mahāsattā।

īśvaraḥ sarvavyāpī asti।

vidhātā

brahmā, ātmabhūḥ, surajyeṣṭhaḥ, parameṣṭhī, pitāmahaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, lokeśaḥ, svayaṃbhūḥ, caturānanaḥ, dhātā, abjayoniḥ, druhiṇaḥ, brahmadevaḥ, viriñciḥ, kamalāsanaḥ, paṅkajāsanaḥ, sraṣṭā, prajāpatiḥ, vedhāḥ, vidhātā, viścasṛṭ, vidhiḥ, nābhijanmā, aṇḍajaḥ, pūrvaḥ, nidhanaḥ, kamalodbhavaḥ, sadānandaḥ, rajomūrtiḥ, satyakaḥ, haṃsavāhanaḥ, hariḥ, pūrṇānandaḥ   

devatāviśeṣaḥ yaḥ sṛṣṭeḥ janakaḥ asti।

nāradaḥ brahmaṇaḥ putraḥ asti।

vidhātā

vidhātā   

yaḥ niyamān vidadhāti।

āmbeḍakarabābāsāhebaḥ bhāratīyasaṃvidhānasya vidhātā asti।

vidhātā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

vidhātā

nirmātā, praṇetā, vidhātā, sraṣṭā, vinirmātā   

yaḥ nirmāṇaṃ karoti saḥ।

prakṛteḥ nirmātuḥ kalpanā atulanīyā asti।

Parse Time: 0.843s Search Word: vidhātā Input Encoding: IAST: vidhātā