Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vi" has 2 results.
     
vi: neuter nominative singular stem:
vi: neuter accusative singular stem:
Root Search
  
"vi" has 1 results.
    
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√vīgatiprajanakāntyasanakhādaneṣu251
  
"vi" has 6 results.
        Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√वीgoing / gati347/3Cl.2
√वीpervading / vyāpti1037/3Cl.2
√वीbringing forth, procreasting / prajana658/2Cl.2
√वीbeing beautiful / kānti270/3Cl.2
√वीthrowing / asana117/2Cl.2
√वीeating / khādana339/2Cl.2
Preverbs Search
  
"vi" has 1 results.
Preverb WordMeaning
viapart, asunder, away, out
     Amarakosha Search  
Results for vi
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhijātaḥ3.3.88MasculineSingularsatyam, sādhuḥ, vidyamānaḥ, praśastaḥ, abhyarhitaḥ
abhinītaḥ3.3.87MasculineSingularpūtaḥ, vijanaḥ
ācchādanam3.3.132NeuterSingularviralam, stokam
āḍambaraḥ3.3.176MasculineSingularpiṅgalaḥ, vipulaḥ, nakulaḥ, viṣṇuḥ
adhamaḥ3.3.152MasculineSingularbhrātṛjaḥ, dvi
ādhiḥ3.3.104MasculineSingularvidhānam, daivam
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
āḥ3.3.248MasculineSingularpraśnaḥ, vitarkaḥ
ajaśṛṅgīFeminineSingularviṣāṇī
ajñānamNeuterSingularavidyā, ahammatiḥignorance
alaṅkāraḥ2.6.102MasculineSingularābharaṇam, pariṣkāraḥ, vibhūṣaṇam, maṇḍanam
amaraḥ1.1.7-9MasculineSingularnirjaraḥ, vibudhaḥ, sumanasaḥ, āditeyaḥ, aditinandanaḥ, asvapnaḥ, gīrvāṇaḥ, daivatam, devaḥ, suraḥ, tridiveśaḥ, diviṣad, ādityaḥ, amartyaḥ, dānavāriḥ, devatā, tridaśaḥ, suparvā, divaukāḥ, lekhaḥ, ṛbhuḥ, amṛtāndhāḥ, vṛndārakaḥimmortal
āmayāvī2.6.58MasculineSingularāturaḥ, abhyamitaḥ, abhyāntaḥ, vikṛtaḥ, vyādhitaḥ, apaṭuḥ
āmreḍitamNeuterSingulardvistriruktamrepettition
ānāhaḥ2.6.55MasculineSingularvibandhaḥ
aṅgahāraḥMasculineSingularaṅgavikṣepaḥa appropriate vocative for female friend
añjanam2.9.101NeuterSingularvi‍tunnakam, ‍mayūrakam, tutthāñjanam
antargatam3.1.86MasculineSingularvismṛtam
anveṣitam3.1.105MasculineSingularmṛgitam, gaveṣitam, anviṣṭam, mārgitam
ānvīkṣikī1.6.5FeminineSingulartarkavidyālogic
apadiśam1.3.5MasculineSingularvidikintermediate point
āpannasattvā2.6.22FeminineSingulargarbhiṇī, gurviṇī, antarvatnī
āpūpikaḥ2.9.29MasculineSingularkāndavikaḥ, bhakṣyakāraḥ
arālam3.1.70MasculineSingularbhugnam, natam, jihmam, vakram, kuṭilam, kuñcitam, vṛjinam, vellitam, āviddham, ūrmimat
ārāt3.3.250MasculineSingularkhedaḥ, anukampā, santoṣaḥ, vismayaḥ, āmantraṇam
argalam2.2.17MasculineSingularviṣkambham
arimedaḥ2.2.50MasculineSingularviṭkhadiraḥ
aśaḥ2.9.90MasculineSingularriktham, rāḥ, draviṇam, dhanam, svāpateyam, arthaḥ, hiraṇyam, ṛktham, vittam, vibhavaḥ, dyumnam, va‍su
āspadam3.3.101NeuterSingularvidvān, supragalbhaḥ
āsphoṭāFeminineSingularviṣṇukrāntā, aparājitā, girikarṇī
asuraḥ1.1.12MasculineSingularditisutaḥ, indrāriḥ, daityaḥ, suradvi, śukraśiṣyaḥ, danujaḥ, pūrvadevaḥ, dānavaḥ, daiteyaḥgiant
aśvayuk1.3.21FeminineSingularvithe head of aries
aṭavīFeminineSingulargahanam, kānanam, vanam, araṇyam, vipinam
atha3.3.255MasculineSingularupamā, vikalpaḥ
atyayaḥ3.3.158MasculineSingularviśrambhaḥ, yācñā, premā
avadhiḥ3.3.106MasculineSingularnadaviśeṣaḥ, abdhiḥ, sarit
āyuḥMasculineSingularvitakālaḥ
babhruḥ3.3.178MasculineSingulardevātvṛtam, śreṣṭhaḥ, dāyādaḥ, viṭaḥ, manākpriyam
balākā2.5.27FeminineSingularvisakaṇṭhikā
balam2.8.107NeuterSingularparākramaḥ, sthāma, taraḥ, śaktiḥ, śauryam, draviṇam, prāṇaḥ, śuṣmam, sahaḥ
bāṇaḥ2.8.87MasculineSingularmārgaṇaḥ, khagaḥ, pṛṣatkaḥ, pa‍ttrī, kalambaḥ, ajihmagaḥ, i‍ṣuḥ, śaraḥ, ā‍śugaḥ, viśikhaḥ, ropaḥ
bāṇaḥ3.3.51MasculineSingularnirvyāpārasthitiḥ, kālaviśeṣaḥ, utsavaḥ
bhakṣitaḥMasculineSingularglastam, annam, khāditam, liptam, bhuktam, grastam, abhyavahṛtam, gilitam, carvitam, aśitam, jagdham, psātam, pratyasitam
bhikṣā3.3.232FeminineSingularravi, śvetaḥ, chadaḥ
bhrātṛvyaḥ3.3.154MasculineSingularśapathaḥ, jñānam, viśvāsaḥ, hetuḥ, randhraḥ, adhīnaḥ, śabdaḥ
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
bhūṣṇuḥ3.1.28MasculineSingularbhaviṣṇuḥ, bhavi
bhūtiḥ3.3.76FeminineSingularjagat, chandoviśeṣaḥ, kṣitiḥ
bībhatsamNeuterSingularvikṛtamdisgust
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
buddham3.1.110MasculineSingularmanitam, viditam, pratipannam, avasitam, avagatam, budhitam
buddhiḥ1.5.1FeminineSingularpratipat, upalabdhiḥ, śemuṣī, dhiṣaṇā, cetanā, saṃvit, prekṣā, prajñā, manīṣā, jñaptiḥ, cit, matiḥ, dhīḥunderstanding or intellect
carcā1.5.2FeminineSingularsaṅkhyā, vicāraṇāreflection
cāṣaḥ2.5.18MasculineSingularkikīdivi
caṭakaḥ2.5.20MasculineSingularkalaviṅkaḥ
cavyamNeuterSingularcavikam
chatrā2.9.38FeminineSingularvitunnakam, kustumburu, dhānyakam
daivam1.4.28NeuterSingularniyatiḥ, vidhiḥ, diṣṭam, bhāgadheyam, bhāgyamdestiny or luck
daraḥ3.3.192MasculineSingularvi, tādarthyam, paridhānam, avasaraḥ, ātmīyaḥ, bhedaḥ, avadhiḥ, antarātmā, bahiḥ, chidram, antardhiḥ, avakāśaḥ, madhyaḥ
dātram2.9.13NeuterSingularlavitram
deśaḥ2.1.8MasculineSingularviṣayaḥ, upavartanam
devanam3.3.124NeuterSingularvipat, bhraṃśaḥ, kāmajaḥdoṣaḥ, krodhajaḥdoṣaḥ
dhamanīFeminineSingularhanuḥ, haṭṭavilāsinī, añjanakeśī
dhavaḥ3.3.214MasculineSingularnikṛtiḥ, aviśvāsaḥ, apahnavaḥ
digdhaḥ2.8.90MasculineSingularviṣāktaḥ, liptakaḥ
ḍimbaḥ3.4.14MasculineSingularviplavaḥ, ḍamaraḥ
dīnaḥ3.1.48MasculineSingularniḥsvaḥ, durvidhaḥ, daridraḥ, durgataḥ
dṛṣṭāntaḥ3.3.69MasculineSingularśleṣmādiḥ, aśmavikṛtiḥ, rasādiḥ, śabdayoniḥ, raktādiḥ, mahābhūtādiḥ, mahābhūtaguṇāḥ, indriyāṇi
dūram3.1.67MasculineSingularviprakṛṣṭam
durmanā3.1.6MasculineSingularvimanāḥ, antarmanāḥ
dūrvāFeminineSingularbhārgavī, ruhā, anantā, śataparvi, sahasravīryā
dviguṇākṛtam2.9.9MasculineSingulardvitīyākṛtam, dvihalyam, dvisītyam, ‍śambākṛtam
dvīyaḥ3.1.67MasculineSingularsudūram, daviṣṭham
dyauḥ1.2.1FeminineSingularvyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣamsky
gaṃgā1.10.31FeminineSingularbhāgīrathī, tripathagā, trisrotā, viṣṇupadī, bhīṣmasūḥ, jahnutanayā, suranimnagāganges(river)
garutmānMasculineSingularnāgāntakaḥ, viṣṇurathaḥ, garuḍaḥ, suparṇaḥ, tārkṣyaḥ, pannagāśanaḥ, vainateyaḥ, khageśvaraḥa heavanly bird
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
ghṛtamājyam2.9.53NeuterSingularājyam, havi, sarpiḥ
gojihvāFeminineSingulardarvi
harṣamāṇaḥ3.1.5MasculineSingularvikurvāṇaḥ, pramanāḥ, hṛṣṭamānasaḥ
hastī2.8.35MasculineSingularpadmī, karī, gajaḥ, anekapaḥ, dantī, stamberamaḥ, vāraṇaḥ, mataṅgajaḥ, dviradaḥ, hāthī, ibhaḥ, kuñjaraḥ, dvipaḥ, dantāvalaḥ
hetuśūnyā3.2.2FeminineSingularvilakṣaṇam
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
hlādinīFeminineSingulardambholiḥ, śatakoṭiḥ, kuliśam, śambaḥ, pavi, vajram, aśaniḥ, svaruḥ, bhiduramthe thunderbolt of indra
hṛṣīkamNeuterSingularviṣayi, indriyamorgan of sense
huṃ3.3.260MasculineSingularvistāraḥ, aṅgīkṛtiḥ
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
iti3.3.253MasculineSingularvikalpaḥ, pṛcchā
jagatīFeminineSingularlokaḥ, viṣṭapam, bhuvanam, jagat
jarā2.6.41FeminineSingularvisrasā
jñātā3.1.29MasculineSingularviduraḥ, vinduḥ
kacchūḥ2.6.53FeminineSingularpāma, pāmā, vicarcikā
kakudaḥ3.3.99MasculineSingulargosevitam, gopadamānam
kaluṣaḥ1.10.14MasculineSingularancchaḥ, āvilaḥturbid water
kam3.3.5NeuterSingularhastaḥ, vitastaḥ
kambalaḥ3.3.202MasculineSingularpāpam, vi, kiṭṭam
kāminī3.3.119FeminineSingularprajāpatiḥ, tattvam, tapaḥ, brahma, brahmā, vipraḥ, vedāḥ
kaṇaḥ3.3.52MasculineSingularstutiḥ, akṣaraḥ, dvijādiḥ, śuklādiḥ
kañcukī2.8.8MasculineSingularsthāpatyaḥ, ‍sauvidaḥ, sauvidallaḥ
kāṇḍaḥ3.3.49MasculineSingularvinyastaḥ, saṃhataḥ
kāntāram3.3.179MasculineSingularviṣṇuḥ, indraḥ, kapilaḥ, ahiḥ, aṃśuḥ, arkaḥ, anilaḥ, bhekaḥ, śukaḥ, siṃhaḥ, candraḥ, yamaḥ, kapiḥ, vājī
kapotapālikā2.2.15FeminineSingularviṭaṅkam
karcūrakaḥMasculineSingulardrāviḍakaḥ, kālpakaḥ, vedhamukhyakaḥ
karṇadhāraḥMasculineSingularvikaḥthe pilot or helmsman
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kumāraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānīḥ, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajanmā, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇmāturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
kaulīnam3.3.123NeuterSingularpratirodhaḥ, virodhācaraṇam
khagaḥ2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅgaḥ, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, patagaḥ, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihagaḥ, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, vi, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
khalu3.3.263MasculineSingularviṣādaḥ, śuk, artiḥ
klpaḥ2.7.43MasculineSingularvidhiḥ, kramaḥ
kṛṣṇapākaphalaḥ2.2.67MasculineSingularavignaḥ, suṣeṇaḥ, karamardakaḥ
kṛtahastaḥ2.8.69MasculineSingular‍suprayogaviśikhaḥ, ‍kṛtapuṅkhaḥ
kṛtāntaḥ3.3.71MasculineSingularlatā, vistāraḥ
kṛtasapatnikā2.6.7FeminineSingularadhyūḍhā, ‍adhivinnā
kṣatriyaḥ2.8.1MasculineSingularvirāṭ, mūrddhābhiṣiktaḥ, rājanyaḥ, bāhujaḥ
kṣveḍaḥ1.8.9MasculineSingularviṣam, garalamthe venom of a snake
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kuharam1.8.1NeuterSingularśvabhram, nirvyathanam, vivaram, śuṣiḥ, randhram, chidram, śuṣiram, vapā, rokam, bilamthe infernal region
kūpakaḥMasculineSingularvidārakaḥa temporarry well
kuśamMasculineSingularpavitram, kuthaḥ, darbhaḥ
kuṣṭham2.6.54NeuterSingularśvitram
kuṭṭakaḥ2.10.8MasculineSingularśaulvikaḥ
labdham3.1.105MasculineSingularāsāditam, bhūtam, prāptam, vinnam, bhāvitam
lulāpaḥ2.2.5MasculineSingularmahiṣaḥ, vāhadviṣan, kāsaraḥ, sairibhaḥ
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
mādhavakaḥ2.10.41MasculineSingularmadhvāsavaḥ, ma‍dhu, mādhvikam
madhucchiṣṭam2.9.108NeuterSingular‍kunaṭī, golā, ‍manoguptā, ‍manohvā, nāgajihvi, naipālī
madhuvrataḥ2.5.31MasculineSingularbhramaraḥ, puṣpaliṭ, madhupaḥ, ṣaṭpadaḥ, dvirephaḥ, madhuliṭ, aliḥ, bhṛṅgaḥ, alī, madhukaraḥ
mandākinīFeminineSingularviyadgaṅgā, svarṇadī, suradīrghikāthe river of heaven
mandāraḥMasculineSingularāsphotaḥ, gaṇarūpaḥ, vikīraṇaḥ, arkaparṇaḥ, arkāhvaḥ, vasukaḥ
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
manthadaṇḍaḥ2.9.75MasculineSingulardaṇḍaviṣkambhaḥ
māraṇam2.8.118NeuterSingularnirbahaṇam, pravāsanam, nihiṃsanam, nirgranthanam, nihānanam, nirvāpaṇam, pratighātanam, krathanam, piñjaḥ, unmāthaḥ, nikāraṇam, parāsanam, nirvāsanam, apāsanam, kṣaṇanam, viśasanam, udvāsanam, ujjāsanam, viśaraḥ, pramāpaṇam, viśāraṇam, niṣūdanam, saṃjñapanam, ni‍starhaṇam, parivarjanam, māraṇam, pramathanam, ālambhaḥ, ghātaḥ
mārjāraḥ2.2.7MasculineSingularotuḥ, viḍālaḥ, vṛṣadaṃśakaḥ, ākhubhuk
matsyaṇḍī2.9.44FeminineSingularphāṇitam, khaṇḍavikāraḥ
meḍhraḥ2.9.77MasculineSingularkrayavikrayikaḥ, ‍naigamaḥ, vāṇijaḥ, vaṇik, ‍paṇyājīvaḥ, āpaṇikaḥ, ‍sārthavāhaḥ
mliṣṭamMasculineSingularavispaṣṭaman indistinct speech
mūlyam2.10.38-39NeuterSingularbharaṇam, bharma, vidhā, paṇaḥ, bharaṇyam, bhṛ‍tiḥ, karmaṇyā, nirveśaḥ, vetanam, bhṛtyā
netram3.3.188NeuterSingularviṣayaḥ, kāyaḥ
nikāraḥ3.4.15MasculineSingularviprakāraḥ
nikṛtaḥ3.1.40MasculineSingularviprakṛtaḥ
niṣkalā2.6.22FeminineSingularvigatārtavā
niṣprabhaḥ3.1.99MasculineSingularvigataḥ, ārokaḥ
nūnam3.3.258MasculineSingularvitarkaḥ, paripraśnaḥ
odanam2.9.49MasculineSingulardīdivi, ‍bhissā, ‍bhaktam, andhaḥ, annam
oghaḥ3.3.32MasculineSingularviparyāsaḥ, vistaraḥ
okaḥ3.3.241NeuterSingularvidam
pādasphoṭaḥ2.6.52MasculineSingularvipādikā
padmam1.10.39-40MasculineSingularpaṅkeruham, kamalam, aravindam, rājīvam, sārasam, kuśeśayam, sahasrapattram, nalinam, ambhoruham, bisaprasūnam, tāmarasam, śatapattram, mahotpalam, puṣkaram, sarasīruhama lotus
pāliḥ3.3.204FeminineSingularvilāsaḥ, kriyā
pariṇāmaḥ3.4.15MasculineSingularvikāraḥ, vikṝtiḥ, vikriyā
paritaḥ2.4.12MasculineSingularsamantataḥ, sarvataḥ, viṣvak
parivyādhaḥ2.4.30MasculineSingularvidulaḥ, nādeyī, ambuvetasaḥ
paryāyaḥ3.3.155MasculineSingularvipat, vyasanam, aśubhaṃdaivam
paścād3.3.251MasculineSingularharṣaḥ, anukampā, vākyārambhaḥ, viṣādaḥ
paścāttāpaḥ1.7.25MasculineSingularanutāpaḥ, vipratīsāraḥrepeantance
pāṭhāFeminineSingularpāpacelī, śreyasī, ambaṣṭhā, vanatiktikā, ekāṣṭhīlā, sthāpanī, prācīnā, rasā, viddhakarṇī
patnī2.6.5FeminineSingularjāyā, ‍dārā, ‍pāṇigṛhītī, dvitīyā, sahadharmiṇī, bhāryā
pelavam3.1.66MasculineSingularviralam, tanu
prabhāFeminineSingularśociḥ, dyutiḥ, bhā, ruk, rociḥ, chavi, tvi, dīptiḥ, bhāḥ, ruciḥlight
pradrāvaḥ2.8.116MasculineSingularvidravaḥ, dravaḥ, apakramaḥ, uddrāvaḥ, apayānam, saṃdrāvaḥ, saṃ‍dāvaḥ
prāduḥ2.4.12MasculineSingularāvi
pragalbhaḥ3.1.24MasculineSingularpratibhānvitaḥ
prajñānam3.3.129NeuterSingularprabhāvaḥ, gṛham, dehaḥ, tvi
prapañcaḥ3.3.33MasculineSingularvipraḥ, aṇḍajaḥ, dantaḥ
praphullaḥMasculineSingularvikacaḥ, sphuṭaḥ, phullaḥ, utphullaḥ, vikasitaḥ, saṃphullaḥ, vyākośaḥ
prasaraḥ2.4.23MasculineSingularvisarpaṇam
prasavaḥ3.3.216MasculineSingularśastraḥ, śūdrāyāṃvipratanayaḥ
pratītaḥ3.1.7MasculineSingularvijñātaḥ, viśrutaḥ, prathitaḥ, khyātaḥ, vittaḥ
pravīṇaḥ3.1.2MasculineSingularśikṣitaḥ, abhijñaḥ, kṛtamukhaḥ, niṣṇātaḥ, nipuṇaḥ, kuśalaḥ, vaijñānikaḥ, vijñaḥ, kṛtī
prayogaḥ2.9.4MasculineSingularvṛddhajīvi, kusīdam
preritaḥ3.1.86MasculineSingularkṣiptaḥ, nuttaḥ, nunnaḥ, astaḥ, niṣṭhyūtaḥ, āviddhaḥ
pṛṣat1.10.6NeuterPluralpṛṣataḥ, vipruṭ, binduḥa drop of water
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
pṛthag2.4.2MasculineSingularhiruk, nānā, vi, antareṇa, ṛte
pṛthuromāMasculineSingularvisāraḥ, jhaṣaḥ, śakalī, matsyaḥ, mīnaḥ, vaisāriṇaḥ, aṇḍajaḥa fish
pūtaḥ2.7.49MasculineSingularpavitraḥ, prayataḥ
pūtam3.1.54MasculineSingularpavitram, medhyam
rādhāFeminineSingularviśākhāstar in the cancer
rajasvalā2.6.20FeminineSingularātreyī, malinī, puṣpavatī, ṛtumatī, strīdharmiṇī, udakyā, avi
rāṣṭaḥ3.3.192MasculineSingularpadmam, karihastāgram, tīrthaḥ, vādyabhāṇḍamukham, oṣadhiviśeṣaḥ, jalam, vyoma, khaḍgaphalam
rathyāFeminineSingularpratolī, viśikhā
rūkṣaḥ3.3.233MasculineSingularrāgaḥ, dravaḥ, śṛṅgārādiḥ, viṣam, vīryam, guṇaḥ
śabdaḥ1.2.24MasculineSingularnisvānaḥ, nirghoṣaḥ, ravaḥ, ninadaḥ, virāvaḥ, āravaḥ, nādaḥ, svānaḥ, dhvānaḥ, ninādaḥ, saṃrāvaḥ, nisvanaḥ, nirhrādaḥ, svanaḥ, dhvaniḥ, ārāvaḥsound
sādhuvāhī2.8.45MasculineSingularvinītaḥ
śakṛt2.6.68NeuterSingularpurīṣam, gūtham, varcaskam, uccāraḥ, viṣṭhā, avaskaraḥ, vi, śamalam
samagram3.1.66MasculineSingularpūrṇam, akhilam, kṛtsnam, sarvam, anūnakam, sakalam, nikhilam, aśeṣam, samam, akhaṇḍam, niḥśeṣam, samastam, viśvam
samālambhaḥ2.4.27MasculineSingularvilepanam
samayā3.3.260MasculineSingularvistāraḥ, aṅgīkṛtiḥ
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
samparāyaḥ3.3.158MasculineSingularvirodhaḥ
samṛddhiḥ3.4.10FeminineSingularvidhā
samūhaḥ2.5.41MasculineSingularvyūhaḥ, vrajaḥ, nikaraḥ, saṅghātaḥ, samudayaḥ, gaṇaḥ, nikurambam, sandohaḥ, stomaḥ, vrātaḥ, sañcayaḥ, samavāyaḥ, saṃhatiḥ, kadambakam, nivahaḥ, visaraḥ, oghaḥ, vāraḥ, samudāyaḥ, kṣayaḥ, vṛndam
saṃvīkṣaṇam2.4.30NeuterSingularmṛgaṇā, mṛgaḥ, vicayanam, mārgaṇam
śaṇasūtramNeuterSingularpavitrakampackthread
śaṅkhaḥ3.3.23MasculineSingularviśikhaḥ, vāyuḥ
saptalāFeminineSingularvimalā, sātalā, bhūriphenā, carmakaṣā
saptaparṇaḥMasculineSingularviśālatvak, śāradaḥ, viṣamacchadaḥ
śarīram2.6.71NeuterSingulartanūḥ, dehaḥ, varṣma, gātram, tanuḥ, kāyaḥ, saṃhananam, kalevaram, mūrtiḥ, vigrahaḥ, vapuḥ
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularmārajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvi, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
satatam1.1.66NeuterSingularanavaratam, aśrāntam, ajasram, santatam, aviratam, aniśam, nityam, anāratameternal or continually
śatruḥ2.8.10MasculineSingularārātiḥ, śātravaḥ, ahitaḥ, durhṛd, sapatnaḥ, paraḥ, dasyuḥ, vipakṣaḥ, dveṣaṇaḥ, vairī, pratyarthī, abhighātī, amitraḥ, dvi, dviṣan, ripuḥ
satyāpanam2.9.83NeuterSingularvikrayaḥ
śīghram1.1.65NeuterSingularavilambitam, satvaram, kṣipram, tūrṇam, drutam, laghu, āśu, capalam, aram, tvaritamswiftly
śikhā3.3.24FeminineSingularśaraḥ, arkaḥ, vihagaḥ
śikhigrīvam2.9.102NeuterSingulardārvi, tuttham
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadvi, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
śobhā1.3.17FeminineSingularkāntiḥ, dyutiḥ, chavibeauty of splendour
sphuṭnam03.04.2005NeuterSingularvidaraḥ, bhidā
śraddhā3.3.109FeminineSingularavalambitaḥ, avidūraḥ
śṛṅgam3.3.31NeuterSingularmūlyam, pūjāvidhiḥ
sthapatiḥ3.3.67MasculineSingularviṣṇuḥ
śubhaṃyuḥ3.1.49MasculineSingularśūbhānvitaḥ
śuciḥ3.3.33MasculineSingularviṣṇuḥ, haraḥ, chāgaḥ
sudhā3.3.109FeminineSingulargarvitaḥ, paṇḍitaṃmanyaḥ
śuklaḥ1.5.12MasculineSingulardhavalaḥ, sitaḥ, śyetaḥ, śuciḥ, valakṣaḥ, avadātaḥ, viśadaḥ, śubhraḥ, arjunaḥ, gauraḥ, pāṇḍaraḥ, śvetaḥwhite
śukraḥMasculineSingularbhārgavaḥ, kavi, daityaguruḥ, kāvyaḥ, uśanāḥvenus
śūlam3.3.204MasculineSingularkālaḥ, maryādā, abdhyambuvikṛtiḥ
śuṇḍī2.9.38FeminineSingularmahauṣadham, viśvam, nāgaram, viśvabheṣajam
śūraḥ2.8.79MasculineSingular‍vīraḥ, vikrāntaḥ
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, ravi, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savi, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
śuṣirāFeminineSingularvidrumalatā, kapotāṅghriḥ, naṭī, nalī
sutaḥ3.3.67MasculineSingularviṣṇuḥ
sūtaḥ3.3.68MasculineSingularnīvṛdviśeṣaḥ, samaraḥ, nṛtyasthānam
svādukaṇṭakaḥ2.4.37MasculineSingularsruvāvṛkṣaḥ, granthilaḥ, vyāghrapāt, vikaṅkataḥ
svaḥ1.1.6MasculineSingulardyauḥ, svarga:, dyauḥ, nākaḥ, triviṣṭapam, tridivaḥ, tridaśālayaḥ, suralokaḥheaven
śvaḥśreyasamNeuterSingularśivam, kuśalam, bhāvukam, kalyāṇam, śastam, bhavyam, śubham, bhadram, kṣemam, bhavikam, maṅgalamhappy, well,or right
svaruḥ3.3.175MasculineSingularviṭapī, darbhamuṣṭiḥ, pīṭhādyamāsanam
svarvaidyauMasculineDualnāsatyau, vinau, dasrau, āśvineyau, vinīsutauashvin
svit3.3.250MasculineSingulararthaḥ, vikalpaḥ
syādrasālā2.9.44FeminineSingularkṣīravikṛtiḥ
śyāmā2.2.55FeminineSingulargovandanī, priyakaḥ, viśvaksenā, priyaṅguḥ, latā, kārambhā, phalā, gundrā, mahilāhvayā, gandhaphalī, phalinī
śyāmāFeminineSingularpālindī, suṣeṇikā, kālā, masūravidalā, ardhacandrā, kālameṣikā
tamas1.3.26NeuterSingularsaiṃhikeyaḥ, vidhuntudaḥ, rāhuḥ, svarbhānuḥthe acending node
tantuvāyaḥ2.10.6MasculineSingularkuvindaḥ
tarasvinaḥ3.3.135MasculineSingularharaḥ, viṣṇuḥ
tilakam2.6.124NeuterSingularcitrakam, viśeṣakam, tamālapatram
tiṣyaḥ3.3.155MasculineSingularśapathaḥ, ācāraḥ, kālaḥ, siddhāntaḥ, saṃvit
trātam3.1.105MasculineSingularguptam, trāṇam, rakṣitam, avitam, gopāyitam
tūbaraḥ3.3.173MasculineSingularpratijñā, ājiḥ, saṃvit, āpat
tulyam2.9.47MasculineSingular‍bhāvitam
tyāgaḥ2.7.31MasculineSingularaṃhatiḥ, prādeśanam, vitaraṇam, utsarjanam, apavarjanam, pratipādanam, viśrāṇanam, dānam, nirvapaṇam, sparśanam, visarjanam, vihāyitam
tyaktam3.1.108MasculineSingularvidhutam, samujjhitam, dhūtam, utsṛṣṭam, hīnam
unmādaḥ1.7.26MasculineSingularcittavibhramaḥmadness
upahvaram3.3.191NeuterSingularhīrakaḥ, pavi
upaśāyaḥ2.4.32MasculineSingularviśāyaḥ
ūrīkṛtam3.1.110MasculineSingularupaśrutam, viditam, āśrutam, samāhitam, saṅgīrṇam, aṅgīkṛtam, upagatam, saṃśrutam, pratijñātam, urarīkṛtam
vāhinī3.3.119FeminineSingularkratuḥ, vistāraḥ, tucchakaḥ
vaidehakaḥ2.9.79MasculineSingularvikrayikaḥ
vairamNeuterSingularvirodhaḥ, vidveṣaḥenmity
vaiśya2.9.1MasculineSingularvi, ūravyaḥ, ūrujaḥ, aryaḥ, bhūmispṛk
vāṇinī3.3.119FeminineSingulardhojihvi
vārdhakam3.3.21MasculineSingulartvi, karaḥ, jvālā
varṇabhedaḥ2.9.68MasculineSingulardvihāyanī
vāruṇī3.3.58FeminineSingularlohaḥ, kharaḥ, viṣam, abhimaraḥ
vāsitam1.2.135MasculineSingularbhāvitam
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
vatsaḥ3.3.234MasculineSingularviṣṇuḥ
vedhitaḥ3.1.98MasculineSingularchidritaḥ, viddhaḥ
vellamNeuterSingularcitrataṇḍulā, taṇḍulaḥ, kṛmighnaḥ, viḍaṅgam, amoghā
vibhāvasuḥ3.3.234MasculineSingulardhanam, devabhedaḥ, analaḥ, raśmiḥ, ratnam
vibhītakaḥ2.2.57MasculineSingulartuṣaḥ, karṣaphalaḥ, bhūtāvāsaḥ, kalidrumaḥ, akṣaḥ
vibhrāḍ2.6.102MasculineSingularbhrājiṣṇuḥ, rociṣṇuḥ
vibhramaḥ3.3.149MasculineSingularharit, kṛṣṇaḥ
vibhūtiḥ1.1.41-43FeminineSingularbhūtiḥ, aiśvaryamsuper human power
vicāritaḥ3.1.99MasculineSingularvinnaḥ, vittaḥ
vicikitsāFeminineSingularsaṃśayaḥ, sandehaḥ, dvāparaḥdoubt
vidalam3.5.32NeuterSingular
vidārīFeminineSingularkroṣṭrī, kṣīraśuklā, ikṣugandhā
vidārigandhāFeminineSingularaṃśumatī, śālaparṇī, sthirā, dhruvā
vidhā3.3.108FeminineSingularsampratyayaḥ, spṛhā
vidhavā2.6.11FeminineSingularviśvastā
vidheyaḥ3.1.23MasculineSingularvinayagrāhī, vacanesthitaḥ, āśravaḥ
vidhiḥ3.3.106MasculineSingularvidhiḥ, prakāraḥ
vidhirdarśinaḥ2.7.18MasculineSingular
vidhuḥ3.3.106MasculineSingularsamudayaḥ
vidhūnanam3.2.4NeuterSingularvidhuvanam
vidhuram2.4.20NeuterSingularpraviśleṣaḥ
vidradhiḥ2.6.56FeminineSingular
viduḥ2.8.38MasculineSingular
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kavi, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
vidvān3.3.242MasculineSingularsādhuḥ, bāḍhaḥ
vidyut3.5.2FeminineSingular
vighnaḥ2.4.19MasculineSingularpratyūhaḥ, antarāyaḥ
vīghram3.1.54MasculineSingularvimalātmakam
vigraḥ2.6.46MasculineSingulargatanāsikaḥ
vihaṅgikā2.10.30FeminineSingularbhārayaṣṭiḥ
vihāraḥ2.4.16MasculineSingularparikramaḥ
vihasitamNeuterSingulara laugh
vijanaḥ2.8.21MasculineSingularrahaḥ, upāṃśu, viviktaḥ, channaḥ, niḥśalākaḥ
vijayaḥ2.8.112MasculineSingularjayaḥ
vijñānamNeuterSingularknowledge of arts
vikalāṅgaḥ2.6.46MasculineSingularapogaṇḍaḥ
vikāraḥ2.9.100MasculineSingularrasaḥ, sūtaḥ, pāradaḥ
vīkāśaḥ3.3.223MasculineSingularekavidhā, avasthānam
vikāsī3.1.29MasculineSingularvikasvaraḥ
viklavaḥ3.1.42MasculineSingularvihvalaḥ
vikramaḥ2.8.107MasculineSingularatiśaktitā
vikramaḥ3.3.148MasculineSingularsvasā, kulastrī
vikretā2.9.80MasculineSingularkrāyakaḥ
vikreyam2.9.83MasculineSingular‍satyākṛtiḥ, ‍satyaṅkāraḥ
vikṛtiḥ3.4.15FeminineSingular
vilakṣaḥ3.1.25MasculineSingularvismayānvitaḥ
vilambhaḥ2.4.28MasculineSingularatisarjanam
vilāpaḥ1.6.16MasculineSingularparivedanamlamentation
vilīnaḥ3.1.100MasculineSingularvidrutaḥ, drutaḥ
vimardanam3.4.13NeuterSingularparimalaḥ
vimarśaḥMasculineSingularbhāvanā, vāsanāreasoning
vimātṛjaḥ2.6.25MasculineSingularvaimātreya
vīṇāFeminineSingularvipañcakī, vallakīa lute
vināśaḥ2.4.22MasculineSingularadarśanam
vināśonmukham3.1.90MasculineSingularpakvam
vināyakaḥ3.3.6MasculineSingularjyotsnikā, ghoṣaḥ
vināyakaḥMasculineSingulargaṇādhipaḥ, ekadantaḥ, herambaḥ, lambodaraḥ, vighnarājaḥ, gajānanaḥ, dvaimāturaḥganesh
vinītaḥ3.1.24MasculineSingularnibhṛtaḥ, praśritaḥ
vipaṇaḥ2.9.84MasculineSingulardruvyam, ‍pāyyam, mānam
vipaṇiḥ3.3.58FeminineSingularkamalam
vipaṇiḥ2.2.2FeminineSingularpaṇyavīthikā
viparyāsaḥ2.4.33MasculineSingularvyatyayaḥ, viparyayaḥ, vyatyāsaḥ
vipāśā1.10.33FeminineSingularvipāṭvyasa(river)
vipattiḥ2.8.83FeminineSingularvipat, āpat
vipraḥ2.7.4MasculineSingularvāḍavaḥ, brāhmaṇaḥ, dvijātiḥ, agrajanmā, bhūdevaḥ
vipralabdhaḥ3.1.40MasculineSingularvañcitaḥ
vipralambhaḥ2.4.28MasculineSingularviprayogaḥ
vipralambhaḥMasculineSingularvisaṃvādaḥdissapointing
vipralāpaḥMasculineSingularvirodhoktiḥquarrel
vipraśnikā2.6.20FeminineSingularīkṣaṇikā, ‍daivajñā
virajastamāḥ2.7.48MasculineSingulardvayātigaḥ
virati:2.4.37FeminineSingularāratiḥ, avaratiḥ, uparāmaḥ
virocanaḥ3.3.115MasculineSingularmūrtaḥ, nirantaraḥ, meghaḥ, mūrtiguṇaḥ
virodhanam2.4.21NeuterSingularparyavasthā
viṣabhedāḥ1.8.10MasculinePluralone of the poison among nine
viśaḥ3.3.222MasculineSingularbhṛtiḥ, bhogaḥ
viśālāFeminineSingularindravāruṇī
viśālatā2.6.115FeminineSingularpariṇāhaḥ
viśalyāFeminineSingularagniśikhā, anantā, phalinī, śakrapuṣpī
viśalyā3.3.163FeminineSingularharmyādeḥprakoṣṭhaḥ, kañcī, madhyebhabandhanam
viṣam3.3.231NeuterSingularsevā, arthanā, bhṛtiḥ
viṣāṇam3.3.61MasculineSingularnadaḥ, arṇavaḥ
viśaṅkaṭam3.1.59MasculineSingularvaḍram, pṛthu, uru, bṛhat, vipulam, viśālam, pṛthulam, mahat
viśāradaḥ3.3.102MasculineSingularyajñitaroḥśākhā, upasūryakaḥ
viṣavaidyaḥMasculineSingularjāṅgulikaḥa dealer in antidotes
viṣayaḥ3.4.11MasculineSingularāśayaḥ
viṣayaḥ3.3.160MasculineSingularupasthaḥ, rahasyaḥ
viṣayāḥ1.5.7MasculinePluralone object of sense
viṣeṇaḥ3.1.44MasculineSingular
vismayaḥMasculineSingularadbhutam, āścaryam, citramsurprise
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
visphāraḥ2.8.109MasculineSingular
visphoṭaḥ2.6.53NeuterSingularpiṭakaḥ
visramMasculineSingulara smell that like of raw meat
visrambhaḥ3.3.143MasculineSingularadhyakṣaḥ
viśrāvaḥ2.4.28MasculineSingularpravikhyātiḥ
visṛtam3.1.85MasculineSingularvistṛtam, tatam
visṛtvaraḥ3.1.30MasculineSingularvisṛmaraḥ, prasārī, visārī
viṣṭaraḥ3.3.177MasculineSingularmahāraṇyam, durgapathaḥ
vistāraḥ2.4.14MasculineSingularviṭapaḥ
vistāraḥ2.4.22MasculineSingularvigrahaḥ, vyāsaḥ
viṣṭiḥFeminineSingularājūḥthrowing in hell
viṣuvatNeuterSingularviṣuvamequinox
viśvāFeminineSingularupaviṣā, aruṇā, śṛṅgī, viṣā, mahauṣadham, prativiṣā, ativiṣā
viṣvadyūṅ3.1.33MasculineSingular
viśvakarmā3.3.116MasculineSingularprabhā, sūryaḥ
viṣvaksenapriyāFeminineSingularbadarā, gṛṣṭiḥ, vārāhī
viśvāsaḥ2.8.22MasculineSingularvisrambhaḥ
viṭaḥ3.5.17MasculineSingular
vitānam2.6.121MasculineSingularullocaḥ
vitānam3.3.120MasculineSingularavayavaḥ, lāñchanam, śmaśru, niṣṭhānam
vitaṇḍā3.5.9FeminineSingular
viṭapaḥ3.3.138MasculineSingulardivyagāyanaḥ, antarābhavasattvaḥ
vitardiḥFeminineSingularvedikā
vitastiḥ2.6.84Ubhaya-lingaSingulardvādaśāṅgulaḥ
vitatham1.2.22MasculineSingularanṛtam
vitunnakaḥNeuterSingulartālī, śivā, tāmlakī, jhaṭā, amalā, ajjhaṭā
vitunnamNeuterSingularsuniṣaṇṇakam
vivādaḥMasculineSingularvyavahāraḥa dispute
vivadhaḥ3.3.103MasculineSingulardoṣotpādaḥ, prakṛtyādivinaśvaraḥ(vyākaraṇe), mukhyānuyāyīśiśuḥ, prakṛtasyānuvartanam
vīvadhaḥ3.3.103MasculineSingularviṣṇuḥ, candramā
vivāhaḥ2.7.60MasculineSingularpariṇayaḥ, udvāhaḥ, upayāmaḥ, pāṇipīḍanam, upayamaḥ
vivarṇaḥ2.10.16MasculineSingularjālmaḥ, ‍‍pṛthagjanaḥ, ‍pāmaraḥ, itaraḥ, apasadaḥ, ‍prākṛtaḥ, ‍kṣullakaḥ, nihīnaḥ, nīcaḥ
vivaśaḥ3.1.43MasculineSingularariṣṭaduṣṭadhīḥ
vivasvataḥ3.3.64MasculineSingularmeghaḥ, parvataḥ
vivekaḥ2.7.42MasculineSingularpṛthagātmatā
vividhaḥ3.1.93MasculineSingularbahuvidhaḥ, nānārūpaḥ, pṛthagvidhaḥ
viviktaḥ3.3.89MasculineSingularpūjitaḥ, arātiḥ, abhiyuktaḥ, agrataḥkṛtaḥ
vṛddhatvam2.6.40NeuterSingular‍sthāviram
vṛkṣaḥMasculineSingulardrumaḥ, śālaḥ, taruḥ, śākhī, druḥ, kuṭaḥ, pādapaḥ, mahīruhaḥ, agamaḥ, palāśī, anokahaḥ, viṭapī
vyadhvaḥ2.1.16MasculineSingularkāpathaḥ, duradhvaḥ, vipathaḥ, kadadhvā
vyākulaḥ3.1.42MasculineSingularvihastaḥ
vyañjanam3.3.123NeuterSingularudgamaḥ, pauruṣam, tantram, sanniviṣṭhaḥ
vyomayānam1.1.49NeuterSingularvimānamthe car of indra
yamaḥ2.4.18MasculineSingularsaṃyāmaḥ, saṃyamaḥ, viyāmaḥ, viyamaḥ, yamaḥ
yāvāgū2.9.50FeminineSingularśrāṇā, vilepī, taralā, uṣṇikā
yuddham2.8.107NeuterSingularāyodhanam, pravidāraṇam, saṃkhyam, ‍samaraḥ, kalahaḥ, abhisaṃpātaḥ, saṃyogaḥ, saṃgrāmaḥ, ‍saṃyat, samit, janyam, mṛdham, samīkam, a‍nīkaḥ, vigrahaḥ, kaṃliḥ, abhyāmardaḥ, āhavaḥ, ‍samitiḥ, yut, pradhanam, āskandanam, ‍sāṃparāthikam, raṇaḥ, saṃprahāraḥ, saṃsphoṭaḥ, ‍samāghātaḥ, samudāyaḥ, ājiḥ
śraviṣṭāFeminineSingulardhaniṣṭhāstar in cancer
caṇḍāṃśoḥ paripārśvikaḥ1.3.31MasculinePluraldaṇḍaḥ, māṭharaḥ, piṅgalaḥsun's attendant
āśvinaḥMasculineSingularāśvayujaḥ, iṣaḥaashvinah
saṃvit1.5.5FeminineSingularpratiśravaḥ, saṃśravaḥ, pratijñānam, abhyupagamaḥ, āśravaḥ, āgūḥ, samādhiḥ, aṅgīkāraḥ, niyamaḥagreement
sāttvikam1.7.16MasculineSingularone kind of acting,gesticulated
vikaḥMasculineSingularbelonging of river devika
kovidāraḥ2.4.22MasculineSingularyugapatrakaḥ, camarikaḥ, kuddālaḥ
cirivilvaḥ2.2.47MasculineSingularnaktamālaḥ, karajaḥ, karañjakaḥ
kṣīravidārīFeminineSingularmahāśvetā, ṛkṣagandhikā
dviFeminineSingularkauntī, kapilā, bhasmagandhinī, hareṇū, reṇukā
tapasviFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, māṃsī
kuruvindaḥMasculineSingularmeghanāmā, mustā, mustakam
śvāvit2.2.8MasculineSingularśalyaḥ
sthaviraḥ2.6.42MasculineSingularjīnaḥ, jīrṇaḥ, jaran, pravayāḥ, vṛddhaḥ
ṛtvijaḥ2.7.19MasculineSingularāgnīdhraḥ, yājakaḥ
dhavitram2.7.25NeuterSingular
havi2.7.28NeuterSingularsānnāyyam
parivittiḥ2.7.60MasculineSingular
prāḍvivākaḥ2.8.5MasculineSingularakṣadarśakaḥ
dvipādyaḥ2.8.27MasculineSingular
kavi2.8.49FeminineSingular‍khalīnaḥ
ahaṃpūrvi2.8.103FeminineSingular
vi2.9.1FeminineSingular‍ājīvaḥ, vārtā, vṛttiḥ, vartanam, jīvanam
dviguṇākṛtam2.9.9MasculineSingulardvitīyākṛtam, dvihalyam, dvisītyam, ‍śambākṛtam
davi2.9.34FeminineSingularkhajākā, kambiḥ
govi2.9.51FeminineSingulargomayam
dvivarṣā2.9.69FeminineSingularekābdā
vaiṇivi2.10.13MasculineSingular‍veṇudhmaḥ
carmaprasevi2.10.33FeminineSingularbhastrā
śāstravit3.1.4MasculineSingularantarvāṇiḥ
avinītaḥ3.1.21MasculineSingularsamuddhataḥ
śiśvidānaḥ3.1.44MasculineSingularakṛṣṇakarmā
avilambitam3.1.82MasculineSingularuccaṇḍam
āvidhaḥ2.4.36MasculineSingular
dvijaḥ3.3.36MasculineSingularpūrdvāraḥ, kṣetram
śipiviṣṭaḥ3.3.40MasculineSingularśubham, aśubham
draviṇam3.3.58NeuterSingularsādhakatamam, kṣetram, gātram, indriyam
govindaḥ3.3.98MasculineSingularṛtuḥ, vatsaraḥ
saṃvit3.3.99FeminineSingularkṛtyam, pratiṣṭhā
tarasvinaḥ3.3.135MasculineSingularharaḥ, viṣṇuḥ
dvijihvaḥ3.3.141MasculineSingularbrahmā, trilocanaḥ
avi:3.3.215MasculineSingularutsekaḥ, amarṣaḥ, icchāprasavaḥ, mahaḥ
tvi3.3.233FeminineSingularsūryaḥ, vahniḥ
svit3.3.250MasculineSingulararthaḥ, vikalpaḥ
kaviyam3.5.35MasculineSingular
     Monier-Williams
          Search  
Results for vi
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
विm. (Nominal verb v/is-or v/es- accusative v/im- genitive case ablative v/es-; plural Nominal verb accusative v/ayas-[acc. vīn- ]; v/ibhis-, v/ibhyas-, vīn/ām-) a bird (also applied to horses, arrows, and the marut-s) (also occurring in later language).[ confer, compare 1. v/ayas-; Greek for ; Latin a-vis; according to tosome German Ei; Anglo-Saxon ae4g; English egg.] View this entry on the original dictionary page scan.
विn. an artificial word said to be equals anna- View this entry on the original dictionary page scan.
विind. (prob. for an original dvi-,meaning"in two parts";and opp. to sam- q.v) apart, asunder, in different directions, to and fro, about, away, away from, off, without etc. etc. In it appears also as a preposition with accusative denoting"through"or"between"(with ellipse of the verb i, 181, 5; x, 86, 20 etc.'>) It is especially used as a prefix to verbs or nouns and other parts of speech derived from verbs, to express"division","distinction","distribution","arrangement","order","opposition", or"deliberation" (see vi-bhid-, -śiṣ-, -dhā-, -rudh-, -car-,with their nominal derivatives) View this entry on the original dictionary page scan.
विind. sometimes it gives a meaning opposite to the idea contained in the simple root (exempli gratia, 'for example' krī-,"to buy"; vi-krī-,"to sell") , or it intensifies that idea (exempli gratia, 'for example' hiṃs-,"to injure"; vi-hiṃs-,"to injure severely") . The above 3. v/i- may also be used in forming compounds not immediately referable to verbs, in which cases it may express"difference" (confer, compare 1. vi-lakṣaṇa-),"change"or"variety" (confer, compare vi-citra-),"intensity" (confer, compare vi-karāla-),"manifoldness" (confer, compare vi-vidha-),"contrariety" (confer, compare vi-loma-),"deviation from right" (confer, compare vi-śīla-),"negation"or"privation" (confer, compare vi-kaccha-,being often used like 3. a-, nir-,and nis-[qq. vv.], and like the Latin dis,se,and the Englisha,dis,in,unetc.) View this entry on the original dictionary page scan.
विind. in some cases it does not seem to modify the meaning of the simple word at all (see vi-jāmi-, vi-jāmātṛ-) View this entry on the original dictionary page scan.
विind. it is also used to form proper names out of other proper names (exempli gratia, 'for example' vi-koka-, vi-pṛthu-, vi-viṃśa-). To save space such words are here mostly collected under one article View this entry on the original dictionary page scan.
विind. but words having several subordinate compounds will be found sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
विबद्धmfn. bound or fastened etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विबद्धmfn. obstructed, constipated (as the bowels) View this entry on the original dictionary page scan.
विबद्धकmfn. gaRa ṛśyādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
विबाध्A1. -bādhate-, to press or drive asunder in different directions, drive or scare away ; to oppress, harass, annoy, molest, afflict, injure, violate : Intensive -bābadhe-, to release, set free
विबाधm. an expeller, remover ( v/i-b-) View this entry on the original dictionary page scan.
विबाधm. expulsion, removal (in vibādhavat dh/a-vat- mfn.expelling, removing) View this entry on the original dictionary page scan.
विबाधाf. pressure, pain, agony, anguish View this entry on the original dictionary page scan.
विबाधवत्mfn. vibādha
विबाहुmfn. deprived of arms, armless View this entry on the original dictionary page scan.
विबाहु vi-bila- etc. See . View this entry on the original dictionary page scan.
विबलmfn. having no strength, weak View this entry on the original dictionary page scan.
विबलाकmfn. not filled with cranes (as a cloud) (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
विबालीf. (of doubtful derivation) Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
विबाणmfn. without an arrow (as a bow) View this entry on the original dictionary page scan.
विबाणधिmfn. without a quiver View this entry on the original dictionary page scan.
विबाणज्यmfn. without an arrow and a string
विबन्ध्P. A1. -badhnāti-, -badhnīte-, to bind or fasten on different sides, stretch out, extend ; to seize or hold by (instrumental case) ; to obstruct (faeces) View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धm. encircling, encompassing View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धm. equals ākalana- View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धm. a circular bandage View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धm. obstruction, constipation View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धm. a remedy for promoting obstruction View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धहृत्mfn. destroying or curing obstruction View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धनmfn. obstructing, constipating View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धनn. the act of fastening or binding on both sides ( parasparavibandhana paraspara-vi-bandhana-, mfn.mutually bound, depending on each other) View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धु(v/i--) mfn. having no relations View this entry on the original dictionary page scan.
विबन्धु vi-bala-, vi-bāṇa- etc. See . View this entry on the original dictionary page scan.
विबर्हmfn. (for 2.See under vi--1. bṛh-) having no tail-feathers View this entry on the original dictionary page scan.
विबर्हm. (for 1.See) scattering, dispersing (in a-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विब्बोकSee bibboka-. View this entry on the original dictionary page scan.
विभाP. -bhāti-, to shine or gleam forth, come to light, become visible, appear etc. ; to shine upon, illumine ; to procure light id est to kindle (fire dative case) ; to shine brightly, glitter, be resplendent or beautiful, strike or catch the eye, excel by (instrumental case) etc. ; to strike the ear, be heard (as sound) ; to seem or appear as, look like (Nominal verb with or without iva-,or adverb in -vat-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभाmfn. shining, bright View this entry on the original dictionary page scan.
विभाf. light, lustre, splendour, beauty View this entry on the original dictionary page scan.
विभाf. Name of the city of soma- View this entry on the original dictionary page scan.
विभागm. distribution, apportionment View this entry on the original dictionary page scan.
विभागm. partition of patrimony, law of inheritance (one of the 18 titles or branches of law) etc. (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
विभागm. a share, portion, section, constituent part of anything etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभागm. division, separation, distinction, difference etc. (ena-,separately, singly, in detail; see also yoga-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभागm. disjunction (opp. to saṃ-yoga-and regarded in nyāya- as one of the 24 guṇa-s) View this entry on the original dictionary page scan.
विभागm. (in arithmetic) the numerator of a fraction View this entry on the original dictionary page scan.
विभागm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
विभागभाज्mfn. one who shares in a portion of property already distributed (applied especially to a son by a father and mother of the same tribe, born subsequently to a distribution of property amongst his parents and brethren, in which case he inherits the portion allotted or reserved to the parents) View this entry on the original dictionary page scan.
विभागभिन्नn. equals takra-, buttermilk mixed with water View this entry on the original dictionary page scan.
विभागधर्मm. the law of division, rule of inheritance View this entry on the original dictionary page scan.
विभागज्ञmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') knowing the difference between View this entry on the original dictionary page scan.
विभागकm. a distributer, arranger (perhaps wrong reading for bhājaka-). View this entry on the original dictionary page scan.
विभागकल्पनाf. apportioning or allotment of shares or portions View this entry on the original dictionary page scan.
विभागपत्त्रिकाf. a deed of partition View this entry on the original dictionary page scan.
विभागरेखाf. partition-line, boundary between (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
विभागसारm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभागशस्ind. according to a part or share, separately, proportionately etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभागशस्ind. (in fine compositi or 'at the end of a compound') according to
विभागतस्ind. according to a part or share, proportionately View this entry on the original dictionary page scan.
विभागतत्त्वविचारm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभागत्वn. state of separation or distinction View this entry on the original dictionary page scan.
विभागवत्mfn. divided, separated, distinguished ( vibhāgavattā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
विभागवत्ताf. vibhāgavat
विभागेच्छुmfn. wishing for a partition or distribution View this entry on the original dictionary page scan.
विभागीकृP. -karoti-, to divide, parcel out View this entry on the original dictionary page scan.
विभागिन्See a-vibhāgin-. View this entry on the original dictionary page scan.
विभग्नmfn. broken asunder, shattered, crushed View this entry on the original dictionary page scan.
विभाग्यmfn. to be separated or divided View this entry on the original dictionary page scan.
विभज्P. A1. -bhajati-, te-, to divide, distribute, apportion, assign (with two accusative,or with accusative of thing and dative case or locative case of Persian,or with accusative of Persian and instrumental case of thing) etc. (A1.also ="to share together or with each other"or"to share with [ instrumental case ]";with samam-,to divide into equal parts;with ardham-and genitive case,to divide in halves) ; to separate, part, cut etc. ; to divide (arithmetically) ; to open (a box or chest) ; to worship : Passive voice -bhajyate-, to receive one's share from (instrumental case) : Causal -bhājayati-, to cause to distribute or divide or share ; to divide
विभाज्mfn. separating, dividing View this entry on the original dictionary page scan.
विभजm. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
विभाजकmfn. idem or 'mfn. separating, dividing ' View this entry on the original dictionary page scan.
विभाजकmfn. distributing, apportioning View this entry on the original dictionary page scan.
विभाजकीभूतmfn. being a distributer or divider View this entry on the original dictionary page scan.
विभजनn. separation, distinction View this entry on the original dictionary page scan.
विभाजनn. division, distinction View this entry on the original dictionary page scan.
विभाजनn. the act of causing to share or distribute, participation View this entry on the original dictionary page scan.
विभजनीयmfn. to be apportioned or partitioned or distributed or divided etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभाजयितृmfn. one who causes to divide or distribute Va1rtt. 3. View this entry on the original dictionary page scan.
विभाजितmfn. caused to be divided, distributed, apportioned, partitioned View this entry on the original dictionary page scan.
विभज्यmfn. to be divided View this entry on the original dictionary page scan.
विभज्यmfn. to be (or being) distinguished View this entry on the original dictionary page scan.
विभज्यind. having distributed or separated or divided, by dividing or distinguishing etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभाज्यmfn. to be divided or apportioned, divisible View this entry on the original dictionary page scan.
विभज्यपाठm. the distinct pronunciation (of every sound) View this entry on the original dictionary page scan.
विभज्यवादm. a particular Buddhist doctrine View this entry on the original dictionary page scan.
विभज्यवादिन्m. an adherent of the above doctrine View this entry on the original dictionary page scan.
विभाकरm. "light-maker", the sun View this entry on the original dictionary page scan.
विभाकरm. fire View this entry on the original dictionary page scan.
विभाकरm. that portion of the moon which is illumined by the sun View this entry on the original dictionary page scan.
विभाकरm. a king, prince (and"the sun") View this entry on the original dictionary page scan.
विभाकरशर्मन्m. (Name of a poet ) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. divided, distributed among (instrumental case). etc. ( vibhakte te- ind.after a partition, ) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. one who has received his share View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. one who has caused a partition to be made (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. parted, separated by (instrumental case or compound) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. separated from id est without (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. isolated, secluded View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. distinct, different, various, manifold etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. divided into regular parts, harmonious, symmetrical View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. ornamented, decorated View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तmfn. divided (arithmetically) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तm. Name of skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तn. isolation, seclusion, solitude View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तगात्रmfn. one whose limbs are embellished with (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तजm. a son born after the partition of the family property between his parents and brothers View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तात्मन्mfn. divided (in his essence) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तत्वn. manifoldness, variety (quot.) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्ताविभक्तनिर्णयm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तेind. vibhakta
विभक्तिf. separation, partition, division, distinction, modification View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तिf. part, portion, share of inheritance etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तिf. (in gram.) inflection of nouns, declension, an affix of declension, case (according to to "a termination or inflection either of a case or of the persons of a tense";certain taddhita- affixes which are used like case terminations have also the name vi-bhakti-;in the yājyā- formulas especially the cases of agni-are so called) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तिf. a particular division of a sāman- (equals bhakti-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तिf. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तिक(in fine compositi or 'at the end of a compound') equals bhakti- (in āpta-v-,complete as to case terminations) View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तिन्See a-vibhaktin-. View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तितत्त्वn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तिविवरणn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तृmfn. (with genitive case,or v/i-bhaktṛ-,with accusative) one who distributes, distributer, apportioner View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्तृmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') an arranger View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्त्यर्थकारकप्रक्रियाf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्त्यर्थनिर्णयm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभक्त्यर्थविचारm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभाण्डm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विभाण्डm. equals -māṇḍavya- View this entry on the original dictionary page scan.
विभाण्डf. equals nīlagokarṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
विभाण्डकm. Name of muni- View this entry on the original dictionary page scan.
विभण्डक wrong reading for vi-bhāṇḍaka- (See) . View this entry on the original dictionary page scan.
विभाण्डीf. the senna plant View this entry on the original dictionary page scan.
विभाण्डिकाf. Senna Obtusa View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. bending, contraction (especially of the eyebrows) View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. a furrow, wrinkle View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. interruption, stoppage, frustration, disturbance View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. fraud, deception View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. a wave View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. breaking, fracture View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. division View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गm. Name of a class of Buddhist works. View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गिf. mere appearance or semblance (see bhaṅgi-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गिf. the mere semblance of anything (= bhaṅgi-), View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गिन्mfn. wavy, undulating, wrinkled View this entry on the original dictionary page scan.
विभङ्गुरmfn. unsteady (as a look) View this entry on the original dictionary page scan.
विभञ्ज्P. -bhanakti-, to break asunder, break to pieces etc. ; to frustrate, disappoint View this entry on the original dictionary page scan.
विभानुmfn. shining, beaming, radiant View this entry on the original dictionary page scan.
विभरट्टm. Name of a king (varia lectio vi-bharata-). View this entry on the original dictionary page scan.
विभाष्A1. -bhāṣate-, to speak variously, speak against, abuse, revile ; (in gram.) to admit an alternative, be optional
विभास्A1. -bhāsate- (in Vedic or Veda also P.), to shine brightly or pleasantly, be bright : Causal -bhāsayati-, to cause to shine, illuminate, brighten View this entry on the original dictionary page scan.
विभास्f. brightness, splendour View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषाf. (for 2.See vi-bhāṣ-) a class of Prakrit languages View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषाf. (in music) a particular rāgiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषाf. (with Buddhists) a great Commentary. View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषाf. (for 1.See) an alternative, option, optionality (vi-bhāṣayā-,optionally) , one of two ways (see vi-kalpa-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषाf. (in gram.) the allowing a rule to be optional (of two kinds, viz. prāpta-v-or prāpte v-,an option allowed in a particular operation which another rule makes necessary; aprāpta-v-or aprāpte v-,an option allowed in a particular operation which another rule makes impossible) View this entry on the original dictionary page scan.
विभासm. Name of one of the 7 suns View this entry on the original dictionary page scan.
विभासm. a particular rāga- View this entry on the original dictionary page scan.
विभासm. Name of a deity View this entry on the original dictionary page scan.
विभासाf. shining brightly, light, lustre View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषावृत्तिf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषिन्mfn. adorned, decorated(in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषिन्mfn. adorning, "omnipotent"(said of śiva-; see vi-bhū-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभाषितmfn. admitting an alternative (especially in gram. = optional) View this entry on the original dictionary page scan.
विभासितmfn. (fr. Causal) made bright, illuminated View this entry on the original dictionary page scan.
विभास्करmfn. having no sun, without the sun View this entry on the original dictionary page scan.
विभस्मन्mfn. free from ashes or dust View this entry on the original dictionary page scan.
विभस्मीकरणn. freeing from ashes, dusting View this entry on the original dictionary page scan.
विभात्mfn. shining, splendid (applied to uṣas-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभात्m. the world of prajā-pati- View this entry on the original dictionary page scan.
विभातmfn. shone forth, grown light etc. (tā vibhāvarī-,the morning has dawned ) View this entry on the original dictionary page scan.
विभातmfn. become visible, appeared View this entry on the original dictionary page scan.
विभातn. dawn, day-break, morning View this entry on the original dictionary page scan.
विभाव(for 2.See) mf(arī-See next)n. (vocative case vi-bhāvas-), idem or 'mfn. shining, beaming, radiant ' View this entry on the original dictionary page scan.
विभाव1. and 2. vi-bhāva-. See above and . View this entry on the original dictionary page scan.
विभवmfn. powerful, rich View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. being everywhere, omnipresence View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. development, evolution (with vaiṣṇava-s"the evolution of the Supreme Being into secondary forms") View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. power, might, greatness, exalted position, rank, dignity, majesty, dominion etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' with locative case,"one whose power consists in") View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. influence upon (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. (also plural) wealth, money, property, fortune etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. luxury, anything sumptuary or superfluous View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. magnanimity, lofty-mindedness View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. emancipation from existence View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. Name of the 2nd year in Jupiter's cycle of 60 years View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. destruction (of the world) View this entry on the original dictionary page scan.
विभवm. (in music) a kind of measure View this entry on the original dictionary page scan.
विभावm. (for 1.See under vi-bhā-) any condition which excites or develops a particular state of mind or body, any cause of emotion (exempli gratia, 'for example' the persons and circumstances represented in a drama, as opp. to the anu-bhāva-or external signs or effects of emotion) ( vibhāvatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावm. a friend, acquaintance View this entry on the original dictionary page scan.
विभावm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावकmfn. causing to appear, procuring or intending to procure (in fine compositi or 'at the end of a compound') ) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावकmfn. discussing View this entry on the original dictionary page scan.
विभवक्षयm. loss of fortune or property View this entry on the original dictionary page scan.
विभवमदm. the pride of power View this entry on the original dictionary page scan.
विभवमतिf. Name of a princess View this entry on the original dictionary page scan.
विभावन्mf(arī-See next)n. (vocative case vi-bhāvas-), idem or '(for 2.See) mf(arī-See next)n. (vocative case vi-bhāvas-), idem or 'mfn. shining, beaming, radiant ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनmfn. causing to appear, developing, manifesting View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनाf. (in rhetoric) description of effects the causes of which are left to be conjectured (or according to to some, "description by negatives, bringing out the qualities of any object more clearly than by positive description") etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनn. causing to appear or become visible, development, creation (Scholiast or Commentator equals pālana-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनn. showing, manifesting on View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनn. clear perception, examination, judgement, clear ascertainment View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') reflection on View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनn. the act of producing a particular emotion by a work of art View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनालंकारm. the rhetorical figure described above View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनीयmfn. (fr. Causal) to be clearly perceived or ascertained View this entry on the original dictionary page scan.
विभावनीयmfn. to be convicted (equals bhāvya-) on View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. (See prec.) brilliant, bright (in often applied to uṣas-,"Dawn"; according to to on also equals kupitā-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. the (starry) night etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. equals -haridrā- and drā-dāru- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. a kind of ginger View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. a procuress View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. a deceitful woman View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. a loquacious woman View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. (?) the shreds of a garment torn in a scuffle (= vivāda-vastra-guṇṭhī-or tra-muṇḍī-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. Name of a daughter of the vidyādhara- mandāra- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. of the city of soma- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीf. of the city of the pracetas- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीकान्तm. "husband of night", the moon View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीमुखn. "beginning of night", evening View this entry on the original dictionary page scan.
विभावरीशm. "lord of night", the moon View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुmfn. abounding in light (applied to agni-, soma-, and kṛṣṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. fire or the god of fire etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. the sun View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. the moon View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. a sort of necklace or garland View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. Name of one of the 8 vasu-s View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. of a son of naraka- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. of a ṛṣi- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. of a mythical prince dwelling on the mountain gaja-pura- View this entry on the original dictionary page scan.
विभावसुm. of a gandharva- (who is said to have stolen the soma- from gāyatrī- as she was carrying it to the gods) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावत्mfn. very brilliant or resplendent View this entry on the original dictionary page scan.
विभवतस्ind. according to rank or fortune or dignity View this entry on the original dictionary page scan.
विभावत्वn. vibhāva
विभववत्mfn. possessed of power, wealthy
विभावायुm. morning-wind, View this entry on the original dictionary page scan.
विभविन्mfn. rich, wealthy View this entry on the original dictionary page scan.
विभाविन्mfn. mighty, powerful View this entry on the original dictionary page scan.
विभाविन्mfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') causing to appear ( varṇavibhāvin varṇa--vi-bhāvin- m.Name of śiva-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभाविन्mfn. arousing a particular emotion (especially of love) View this entry on the original dictionary page scan.
विभावितmfn. (fr. Causal) caused to arise or appear etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभावितत्वn. the state of being perceived or judged View this entry on the original dictionary page scan.
विभाव्यmfn. to be clearly perceived or observed, distinguishable, comprehensible etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभाव्यmfn. to be attended to or heeded (n. impersonal or used impersonally"it should be heeded") View this entry on the original dictionary page scan.
विभयn. freedom from danger View this entry on the original dictionary page scan.
विभयmfn. not exposed to danger View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदm. breaking asunder, splitting, piercing, division, separation etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदm. knitting, contraction (of the brows) View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदm. interruption, disturbance View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदm. change, alteration View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदm. diverging (in opinion), dissension, disagreeing with (samam-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदm. distinction, variety View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदकmfn. distinguishing anything (genitive case) from (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदकm. equals vibhīdaka- View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदनmfn. splitting, cleaving, piercing View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदनn. the act of splitting etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदनn. setting at variance, disuniting View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदिकmfn. separating, dividing (in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदिन्mfn. piercing, rending (See marma-bh-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभेदिन्mfn. dispelling, destroying (with genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
विभेद्यmfn. to be split or cleft or broken View this entry on the original dictionary page scan.
विभेतव्यn. (impersonal or used impersonally) it is to be feared (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
विभेत्तृmfn. one who splits or breaks asunder, a destroyer of (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
विभीmfn. fearless View this entry on the original dictionary page scan.
विभीP. -bibheti-, to be afraid of, fear : Causal -bhīṣayati-, te-, to frighten, terrify, intimidate View this entry on the original dictionary page scan.
विभिद्P. A1. -bhinatti-, -bhintte- to split or break in two, break in pieces, cleave asunder, divide, separate, open etc. ; to pierce, sting ; to loosen, untie ; to break, infringe, violate ; to scatter, disperse, dispel, destroy etc. ; to alter, change (the mind) : Passive voice to be split or broken, burst asunder etc. (also P. Conditional vyabhetsyat- ) ; to be changed or altered : Causal -bhedayati-, to cause to split etc. ; to divide, alienate, estrange View this entry on the original dictionary page scan.
विभिदm. Name of a demon View this entry on the original dictionary page scan.
विभिदाf. "perforation"and"falling away","apostasy" View this entry on the original dictionary page scan.
विभीदकm. n. idem or 'n. its berry (used as a die) ' (see vi-bhedaka-under vi-bhid-). View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्दुmfn. splitting or cleaving asunder View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्दुm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्दुकm. Name of an asura- View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. split or broken in two etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. passed across or through (as by a heavenly body) View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. opened blown View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. cleft (said of the temples of an elephant which exude during rut) View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. broken, destroyed View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. altered, changed (also in one's feelings) View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. alienated, estranged, become faithless View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. separated, divided View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. disunited, living at variance View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. (a place) filled with dissensions View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. disappointed (See āśā-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. contradictory View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. various, manifold View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नmfn. mingled with (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नदर्शिन्mfn. seeing different things, discerning differences, discerning well View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नधैर्यmfn. having firmness or constancy shaken View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नाङ्गmfn. one who has his body pierced or transfixed View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नताf. the state of being broken or split asunder or scattered etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नतमिस्रmfn. having darkness expelled or destroyed View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नत्वn. the state of being broken or split asunder or scattered etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नवेषmfn. dressed in various garments View this entry on the original dictionary page scan.
विभिन्नीकृP. -karoti-, to separate, divide View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषाf. the wish or intention of terrifying View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषकmf(ikā-)n. frightening, terrifying
विभीषणmf(ā-)n. terrifying, fearful, horrible etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणmf(ā-)n. bullying or blustering (as language) View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणm. miscarriage, abortion View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणm. Amphidonax Karka View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणm. Name of a brother of rāvaṇa- (his other brothers were kubera- [by a different mother] and kumbha-karṇa-;both rāvaṇa- and vibhīṣaṇa- are said to have propitiated brahmā- by their penances, so that the god granted them both boons, and the boon chosen by vibhīṣaṇa- was that he should never, even in the greatest calamity, stoop to any mean action;hence he is represented in the rāmāyaṇa- as endeavouring to counteract the malice of his brother rāvaṇa-, in consequence of which he was so ill-treated by him that, leaving laṅkā-, he joined rāma-, by whom, after the death of rāvaṇa-, vibhīṣaṇa- was placed on the throne of laṅkā-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणm. of two kings of kaśmīra- (the sons of go-narda- and rāvaṇa-) (in later times vibhīṣaṇa- appears to have been used as a general Name of the kings of laṅkā-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणm. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणाf. Name of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणn. the act or a means of terrifying, terror, intimidation View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणn. Name of the 11th muhūrta- View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषणाभिषेकm. " vibhīṣaṇa-'s inauguration", Name of (according to to one recension) . View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषिकाf. the act of terrifying, means of terrifying, terror etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषिकाf. See under vi-bhīṣaka- above. View this entry on the original dictionary page scan.
विभीषिकास्थानn. an object or means of terrifying View this entry on the original dictionary page scan.
विभीतmfn. (for 2. and 3.See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order) idem or 'mfn. fearless ' View this entry on the original dictionary page scan.
विभीतmfn. (for 1.See;for 3.See column 2) afraid, intimidated View this entry on the original dictionary page scan.
विभीतm. n. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
विभीतकSee sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
विभीतकm. (orf(ī-).) the tree Terminalia Bellerica View this entry on the original dictionary page scan.
विभीतकn. its berry (used as a die) View this entry on the original dictionary page scan.
विभित्तिf. cleaving, splitting View this entry on the original dictionary page scan.
विभोकm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
विभृP. A1. -bharati-, te-, to spread out, spread asunder ; (A1.) to distribute, diffuse ; to bear, endure : Intensive (only -bh/aribhrat-and -jarbhrit/as-), to move hither and thither or from side to side (as the tongue) : to open the mouth, gape View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्राज्A1. -bhrājate- (Epic also P.), to shine forth, be bright or radiant etc. ; to shine through (accusative) ; Causal -bhrājayati-, to cause to shine or beam View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्राज्mfn. (Nominal verb -) shining, splendid, luminous View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्राज्m. (with saurya-) Name of the author of View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्राजm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्राजितmfn. (fr. Causal) made splendid or bright, caused to shine View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रम्P. -bhramati-, -bhrāmyati-, to wander or roam or fly about, roll, hover, whirl etc. ; to reel, quiver, shake ; to roam over, wander through (accusative). ; to fall into disorder or confusion, be disarranged or bewildered etc. ; to drive asunder, disperse, scare away ; to move about (the tail) : Causal -bhramayati-, or -bhrāmayati- (Passive voice -bhrāmyate-), to confuse, perplex View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) moving to and fro, rolling or whirling about, restlessness, unsteadiness View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. violence, excess, intensity, high degree (also plural) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. hurry, rapture, agitation, disturbance, perturbation, confusion, flurry etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. doubt, error, mistake, blunder (with daṇḍasya-,"erroneous application of punishment") etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. illusion, illusive appearance or mere semblance of anything etc. (see -bhāṣita-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. beauty, grace View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. feminine coquetry, amorous gestures or action of any kind (especially play of the eyes), perturbation, flurry (as when a woman in her confusion puts her ornaments in the wrong places) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमm. caprice, whim View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमाf. old age View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमभाषितn. pl. language in appearance View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमार्कm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमसूत्रn. Name of a treatise on grammar (attributed to hema-candra-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमतन्त्रn. (equals -sūtra-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमवतीf. a girl View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमवतीf. Name of a female servant View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रमिन्mfn. moving hither and thither View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंश्(sometimes written bhraṃs-) A1. -bhraṃśate-, to fall off (figuratively), be unfortunate, fail or be unsuccessful in (locative case) ; to be separated from, desert (ablative) : Causal -bhraṃśayati-, to cause to fall ; to strike or break off ; to cause to disappear or vanish, destroy annihilate ; to divert from, deprive of (abl) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशm. diarrhoea, laxity of the bowels (See manda-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशm. decline, cessation, end View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशm. disturbance, perturbation (See citta-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशm. fall, decay, ruin View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') being deprived of, loss View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशm. a precipice View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशयाज्ञm. a particular ekāha- View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशिन्mfn. crumbling to pieces (See a-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशिन्mfn. falling down, dropping from (in fine compositi or 'at the end of a compound')
विभ्रंशितmfn. (fr. Causal) caused to fall etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशितज्ञानmfn. deprived of reason or consciousness View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रंशितपुष्पपत्त्रmfn. having the flowers and leaves knocked off View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तmfn. wandered or wandering about etc. (n. impersonal or used impersonally"it has been roamed" ) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तmfn. rolling or ogling (as the eyes;See below) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तmfn. spread abroad (as fame) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तmfn. confused, bewildered View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तमनस्mfn. bewildered or confused in mind View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तनयनmfn. one who rolls the eyes or casts side glances View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तशीलmfn. confused in mind or disposition, intoxicated or insane View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तशीलm. a monkey View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तशीलm. the disc of the sun or moon View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तिf. whirling, going round View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तिf. hurry, agitation View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रान्तिf. error, delusion View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टmfn. fallen, sunk View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टmfn. disappeared, vanished, gone, lost View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टmfn. useless, vain View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') strayed from View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टmfn. deprived of. View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टmfn. unsuccessful in View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टहर्षmf(ā-)n. deprived of joy View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टतिमिरmfn. freed from darkness (as the sky) View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रष्टेष्ट्प्रयोगm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्राष्टिf. radiance, flame, blaze View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रातृव्य(v/i--) n. rivalry, hostility View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रेषm. ( bhreṣ-) commission of an offence, transgression (used to explain pramoga-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभृतmfn. spread out, distributed View this entry on the original dictionary page scan.
विभृतmfn. upheld, supported, maintained View this entry on the original dictionary page scan.
विभृत्र(v/i--) mf(ā-)n. to be (or being) borne about or in various directions View this entry on the original dictionary page scan.
विभृत्वन्mfn. bearing hither and thither View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्रुm. (perhaps wrong reading for vi-bhu-) a prince, king (Bombay edition -babhru-). View this entry on the original dictionary page scan.
विभूP. -bhavati-, to arise, be developed or manifested, expand, appear ; to suffice, be adequate or equal to or a match for (dative case or accusative) ; to pervade, fill ; to be able to or capable of (infinitive mood) ; to exist (in a-vibhavat-,"not existing") : Causal -bhāvayati-, to cause to arise or appear, develop, manifest, reveal, show forth, display etc. ; to pretend, feign on ; to divide, separate ; to perceive distinctly, find out, discover, ascertain, know, acknowledge, recognise as (accusative) etc. ; to regard or consider as, take for (two accusative) ; to suppose, fancy, imagine ; to think, reflect ; to suppose anything of or about (locative case) ; to make clear, establish, prove, decide ; to convict, convince : Passive voice of Causal -bhāvyate-, to be considered or regarded as, appear, seem (Nominal verb) : Desiderative See -bubhūṣā-: Intensive See -bobhuvat-. View this entry on the original dictionary page scan.
विभुmfn. or See vibhū- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूmf(-or v/ī-)n. (Ved.) being everywhere, far-extending, all-pervading, omnipresent, eternal etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूmf(-or v/ī-)n. abundant, plentiful View this entry on the original dictionary page scan.
विभूmf(-or v/ī-)n. mighty, powerful, excellent, great, strong, effective, able to or capable of (infinitive mood) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूmf(-or v/ī-)n. firm, solid, hard View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. a lord, ruler, sovereign, king (also applied to brahmā-, viṣṇu-, and śiva-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') chief of or among View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. a servant View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. the sun View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. the moon View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. Name of kubera- ( also "ether;space;time;the soul") View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. Name of a god (son of veda-śiras- and tuṣitā-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a class of gods under manu- sāvarṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of indra- under manu- raivata- and under the 7th manu- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of viṣṇu- and dakṣiṇā- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of bhaga- and siddhi- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a brother of śakuni- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of śambara- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of satya-ketu- and father of su-vibhu- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of dharma-ketu- and father of su-kumāra- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of varṣa-ketu- or satya-ketu- and father of ānarta- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of prastāva- and niyutsā- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. of a son of bhṛgu- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूm. plural Name of the ṛbhu-s View this entry on the original dictionary page scan.
विभूin compound for vi-bhu- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूदावन्mfn. bestowing richly, liberal View this entry on the original dictionary page scan.
विभुग्नmfn. (1. bhuj-) bent, bowed, crooked View this entry on the original dictionary page scan.
विभुजmfn. in mūla-v- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूक्रतुmfn. strong. heroic View this entry on the original dictionary page scan.
विभुक्त(3. bhuj-), in bhukta-v- gaRa śāka-pārthivādi- ( on ) . View this entry on the original dictionary page scan.
विभूमmfn. distant from the ground View this entry on the original dictionary page scan.
विभूमन्m. extension, greatness, might View this entry on the original dictionary page scan.
विभूमन्m. Name of kṛṣṇa- (prob.="appearing in manifold form"or"omnipotent") . View this entry on the original dictionary page scan.
विभूमत्mfn. extending everywhere View this entry on the original dictionary page scan.
विभूमत्mfn. joined with the vibhu-s or ṛbhu-s View this entry on the original dictionary page scan.
विभुमत्mfn. joined with the vibhu-s or ṛbhu-s View this entry on the original dictionary page scan.
विभुप्रमितn. the hall of brahmā- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूरसिm. (literally"thou art mighty") a form of agni- or the god of fire View this entry on the original dictionary page scan.
विभूष्P. -bhūṣati-, to be brilliant, appear (?) ( vyāpto bhavati-) ; to adorn, decorate : Causal -bhūṣayati-, to adorn, decorate View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषाf. ornament, decoration View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषाf. light, splendour, beauty View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषणmfn. adorning View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषणm. Name of mañju-śrī- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषणn. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) decoration, ornament etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषणn. splendour, beauty View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषणकलाf. a particular samādhi- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषणवत्mfn. adorned, decorated View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषणोद्भासिन्mfn. glittering with ornaments View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषितmfn. adorned, decorated etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषितn. an ornament, decoration View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषितालंकाराf. Name of a gandharvī- and of a kiṃ-narī- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूषिताङ्गmfn. decorated about the body View this entry on the original dictionary page scan.
विभूताf. power, supremacy View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतmfn. arisen, produced etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतmfn. great, mighty (See compound) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतm. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतद्युम्नmfn. (v/i-) abounding in splendour or glory View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतमनस्mfn. (used to explain vi-manas-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतंगमाf. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतरातिmfn. (vi-) bestowing rich gifts. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिmfn. penetrating, pervading View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिmfn. abundant, plentiful View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिmfn. mighty, powerful View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिmfn. presiding over (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिm. Name of a sādhya- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिm. of a son of viśvāmitra- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिm. of a king View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. development, multiplication, expansion, plenty, abundance etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. manifestation of might, great power, superhuman power (consisting of eight faculties, especially attributed to śiva-, but supposed also to be attainable by human beings through worship of that deity, viz. aṇiman-,the power of becoming as minute as an atom; laghiman-,extreme lightness; prāpti-,attaining or reaching anything[ exempli gratia, 'for example' the moon with the tip of the finger]; prākāmya-,irresistible will; mahiman-,illimitable bulk; īśitā-,supreme dominion; vaśitā-,subjugating by magic;and kāmāvasāyitā-,the suppressing all desires)
विभूतिf. a particular śakti- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. the might of a king or great lord, sovereign power, greatness etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. successful issue (of a sacrifice) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. splendour, glory, magnificence View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. fortune, welfare, prosperity etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. (also plural) riches, wealth, opulence View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. Name of lakṣmi- (the goddess of fortune and welfare) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. the ashes of cow-dung etc. (with which śiva- is said to smear his body, and hence used in imitation of him by devotees) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिf. (in music) a particular śruti- View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिबलm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिचन्द्रm. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिधारणविधिm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिद्वादशीf. a vrata- or religious observance on a particular twelfth day (in honour of viṣṇu-) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिग्रहणn. taking up ashes (at the vaiśvadeva- ceremony) View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिमाधवm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिमाहात्म्यn. Name of a chapter of the View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिमत्mfn. mighty, powerful, superhuman View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतिमत्mfn. smeared with ashes View this entry on the original dictionary page scan.
विभूतियोगm. Name of the 6th canto of the śiva-gītā-. View this entry on the original dictionary page scan.
विभुत्वn. being everywhere, omnipresence View this entry on the original dictionary page scan.
विभुत्वn. omnipotence, sovereignty View this entry on the original dictionary page scan.
विभूत्वसमर्थनn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विभुवरीf. (prob. f.of vi-bhvan-) far-reaching View this entry on the original dictionary page scan.
विभूवर्मन्m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विभूवस्mfn. (prob.) powerful View this entry on the original dictionary page scan.
विभूवस्m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विभूवसुmfn. (vibh/ū-.) possessing mighty treasures or wealth View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्वin compound for vi-bhvan- below. View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्वन्mfn. far-reaching, penetrating, pervading. View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्वन्m. Name of one of the ṛbhu-s View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्वन्mfn. skilful View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्वन्m. an artificer View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्वासह्mfn. (vibhvā-for vi-bhvan-) conquering or overcoming the rich View this entry on the original dictionary page scan.
विभ्वतष्टmfn. cut out or furnished by a skilful artificer, very perfect or handsome View this entry on the original dictionary page scan.
विबिभित्सुmfn. (fr. Desiderative) wishing to break asunder, purposing to cleave or pierce View this entry on the original dictionary page scan.
विबिलmfn. having no hole or aperture (as a sheath) View this entry on the original dictionary page scan.
विबोभुवत्mfn. (fr. Intensive) spreading or expanding exceedingly over (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधm. (for 2.See ) inattention, absence of mind View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधm. (for 1.See) awaking etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधm. perception, intelligence View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधm. (in dramatic language) the unfolding of the faculties in carrying out an object etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधm. Name of a bird (a son of droṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधनm. an arouser, promoter of (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधनn. awaking, awakening (trans. and intrans.) View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधयितव्यmfn. (fr. Causal) to be awakened View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधितmfn. (fr. idem or 'mfn. (fr. Causal) to be awakened ') awakened View this entry on the original dictionary page scan.
विबोधितmfn. instructed View this entry on the original dictionary page scan.
विबृह्(or vṛh-) P. -bṛhati-, to tear in pieces, break or pluck off, tear away View this entry on the original dictionary page scan.
विबृह्(or bṛṃh-) P. -bṛhati- (only 1. dual number Potential -bṛheva-), to embrace closely or passionately View this entry on the original dictionary page scan.
विब्रूP. A1. -bravīti-, -brūte-, to speak out, express one's self, state, depose, declare etc. ; to explain, propound, teach etc. ; to interpret, decide (a law) ; to answer (a question) ; to make a false statement ; to be at variance, disagree ; to dispute, contend about View this entry on the original dictionary page scan.
विबुभूषाSee under vi-bhū-. View this entry on the original dictionary page scan.
विबुभूषाf. (fr. Desiderative) the wish or intention to manifest one's self. View this entry on the original dictionary page scan.
विबुबुभूषुmfn. wishing to develop or expand one's self. View this entry on the original dictionary page scan.
विबुद्धmfn. (for 2.See vi-budh-) without consciousness View this entry on the original dictionary page scan.
विबुद्धmfn. (for 1.See) awakened, wide awake etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विबुद्धmfn. expanded, blown View this entry on the original dictionary page scan.
विबुद्धmfn. clever, experienced, skilful in (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
विबुद्धचूतm. a mango-tree in blossom View this entry on the original dictionary page scan.
विबुद्धकमलmfn. having expanded lotuses View this entry on the original dictionary page scan.
विबुद्धिmfn. unreasonable View this entry on the original dictionary page scan.
विबुध्A1. -budhyate-, to awake, be awake or a wakened etc. ; to become conscious or aware of, perceive, learn : Causal -bodhayati-, to awaken etc. ; to restore to consciousness View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधmfn. (for 2.See vi-budh-) destitute of learned men View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधmfn. (for 1.See) very wise or learned etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधm. a wise or learned man, teacher, Pandit View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधm. a god etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधm. the moon View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधm. Name of a prince (son of deva-mīḍha-) View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधm. of kṛta- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधm. of the author of the janma-pradīpa- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधाचार्यm. "teacher of the gods", Name of bṛhas-pati- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधाधिपm. () sovereign of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधाधिपतिm. () sovereign of the gods ( vibudhādhipatya tya- n.sovereignty of the gods ) View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधाधिपत्यn. vibudhādhipati
विबुधगुरुm. "teacher of the gods", bṛhas-pati- or the planet Jupiter View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधमतिmfn. of wise understanding View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधानm. a wise man, teacher, preceptor View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधनदीf. equals -taṭinī- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधानुचरm. a god's attendant View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधपतिm. "king of the gods", Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधप्रियाf. "favourite of the gods", Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधराजm. equals -pati- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधरञ्जनीf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधरिपुm. an enemy of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधर्षभm. (for -ṛṣ-) chief of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधसद्मन्n. "abode of the gods", heaven or the sky View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधसखm. a friend of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधशत्रु() m. "foe of the gods", a demon View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधस्त्रीf. "divine female", an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधतटिनीf. "river of the gods", the gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधत्वn. wisdom, learning View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधावासm. "god's abode", a temple View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधविद्विष् () m. "foe of the gods", a demon View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधविजयm. a victory won by the gods View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधेन्द्रm. "best of the wise", (with ācārya-or āśrama-) Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधेश्वरm. lord of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधेतरm. "other than a god", an asura- View this entry on the original dictionary page scan.
विबुधोपदेशm. Name of a vocabulary. View this entry on the original dictionary page scan.
विबुकm. the son of a vaiśya- and a malli- View this entry on the original dictionary page scan.
विच् (confer, compare vij-) cl.7 P. A1. () vin/akti-, viṅkte- (2. sg. vivekṣi- ; perfect tense viveca- , parasmE-pada vivikv/as- Aorist avaikṣīt- grammar; future vektā-, vekṣyati- ; infinitive mood vektum- ; indeclinable -vicya-. -vecam- ), to sift, separate (especially grain from chaff by winnowing) ; to separate from, deprive of (instrumental case) ; to discriminate, discern, judge : Passive voice vicy/ate- (Aorist aveci-) etc.: Causal -vecayati- (Aorist avīvicat-) See vi-vic-: Desiderative vivikṣati- grammar : Intensive (or cl.3. See ) vevekti- [ confer, compare Greek ; Latin vicesetc.]
विचाचाचलत्See /a-vicācala- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचाचाचलिSee /a-vicācala- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचाचलSee /a-vicācala- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचाकशत्mfn. (fr. Intensive) shining, radiant View this entry on the original dictionary page scan.
विचाकशत्mfn. looking on, seeing, beholding, perceiving View this entry on the original dictionary page scan.
विचाकशत्See vi-kāś-. View this entry on the original dictionary page scan.
विचख्नुor vicakhyu- m. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
विचकिलm. a kind of jasmine (Jasminum Zambac) ( also "a species of Artemisia"and"Vanguiera Spinosa") . View this entry on the original dictionary page scan.
विचकिलमयmf(ī-)n. made or consisting of vicakila- flowers View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्रmfn. wheel-less View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्रmfn. having no discus View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्रm. Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्रमाणmfn. (fr. Intensive) striding, traversing View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्रोपस्करोपस्थmfn. (a chariot) without wheels and implements and seat View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्ष्A1. -caṣṭe- (Ved. infinitive mood -c/akṣe-), to appear, shine ; to see distinctly, view, look at, perceive, regard ; to make manifest, show ; to proclaim, announce, tell : Causal -cakṣayati-, to cause to see distinctly, make clear ; to proclaim, tell View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणmfn. conspicuous, visible, bright, radiant, splendid View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणmfn. distinct, perceptible View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणmfn. clear-sighted (literally and figuratively), sagacious, clever, wise, experienced or versed in, familiar with (locative case or compound) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणm. Name of a preceptor (with the patronymic tāṇḍya-) View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणाf. Tiaridium Indicum View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणm. Name of brahmā-'s throne View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणm. Name of a female servant View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणचनसितवत्mfn. accompanied by the word vicakṣaṇa-, or canasita- View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणम्ind. gaRa gotrādi- View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणम्मन्यmfn. considering one's self clever or wise View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणत्वn. sagaciousness, cleverness, discernment, judgement, wisdom View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षणवत्mfn. connected with the word vicakṣaṇa- (see ṇānta- , ṇottara- ) View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षस्m. a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षस्n. seeing clear, clear-sightedness (varia lectio cakṣus-). View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षुस्mfn. eyeless, blind View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षुस्mfn. = vi-manas-2 View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षुस्m. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षुस्n. (in a formula, with cakṣus-) View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षुस् vi-catura-, vi-candra- etc. See . View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्षुष्करणn. rendering hostile, alienation View this entry on the original dictionary page scan.
विचक्ष्यmfn. conspicuous, visible View this entry on the original dictionary page scan.
विचल्P. -calati-, to move about, shake, waver ; to move away, depart or swerve or deviate or desist from (ablative) etc. ; to fall off or down ; to go astray, fail, be agitated or disturbed or destroyed : Causal -cālayati-, to cause to move, loosen, shake ; to agitate, excite, stir up, trouble ; to cause to turn off or swerve from (ablative) ; to destroy, rescind View this entry on the original dictionary page scan.
विचलmfn. moving about, shaking, unsteady (See a-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विचलmfn. conceited View this entry on the original dictionary page scan.
विचालm. putting apart, distributing, separating View this entry on the original dictionary page scan.
विचालm. interval View this entry on the original dictionary page scan.
विचालmfn. intervening, intermediate View this entry on the original dictionary page scan.
विचलनn. wandering from place to place, roaming about, unsteadiness View this entry on the original dictionary page scan.
विचलनn. boastfulness View this entry on the original dictionary page scan.
विचलनn. moving from, deviation View this entry on the original dictionary page scan.
विचालनmf(ī-)n. removing, destroying View this entry on the original dictionary page scan.
विचालिन्See a-vicālita- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचलितmfn. gone away, departed, deviated from (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
विचलितmfn. troubled, obscured, blinded View this entry on the original dictionary page scan.
विचालितSee a-vicālita- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचाल्यSee a-vicālita- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचन्द्रmf(ā-)n. moonless (as a night) View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्P. -carati-, to move in different directions, spread, expand, be diffused ; to rove, ramble about or through, traverse, pervade etc. ; to sally forth, march against, make an attack or assault etc. ; to wander from the right path, go astray, be dissolute ; to commit a mistake or blunder (with words) ; to run out, come to an end ; to stand or be situated in (locative case;applied to heavenly bodies) ; to associate or have intercourse with (instrumental case) ; to act, proceed, behave, live ; to practise, perform, accomplish, make, do etc. ; to graze upon, feed upon (a pasture) : Causal -cārayati-, to cause to go or roam about ; to cause to go astray, seduce ; to move hither and thither (in the mind), ponder, reflect, consider etc. ; to doubt, hesitate ; to examine, investigate, ascertain View this entry on the original dictionary page scan.
विचरmfn. wandered or swerved from (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
विचारm. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) mode of acting or proceeding, procedure (also = a single or particular case) View this entry on the original dictionary page scan.
विचारm. change of place View this entry on the original dictionary page scan.
विचारm. pondering, deliberation, consideration, reflection, examination, investigation etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचारm. doubt, hesitation View this entry on the original dictionary page scan.
विचारm. a probable conjecture View this entry on the original dictionary page scan.
विचारm. dispute, discussion View this entry on the original dictionary page scan.
विचारm. prudence View this entry on the original dictionary page scan.
विचारभूf. a tribunal View this entry on the original dictionary page scan.
विचारभूf. the judgement-seat of yama- (judge of the dead) View this entry on the original dictionary page scan.
विचारचिन्तामणिm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विचारदृश्mfn. "employing no spies for eyes" (See cāra-), and"looking at a matter with consideration" View this entry on the original dictionary page scan.
विचारज्ञmfn. knowing how to discriminate or judge, able to decide on the merits of a case, a judge View this entry on the original dictionary page scan.
विचारकm. a leader, guide View this entry on the original dictionary page scan.
विचारकm. a spy View this entry on the original dictionary page scan.
विचारकm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') one who deliberates or considers View this entry on the original dictionary page scan.
विचारकर्तृm. one who makes investigation, a judge, investigator View this entry on the original dictionary page scan.
विचारकताf. investigation, deliberation, discussion View this entry on the original dictionary page scan.
विचारकत्वn. investigation, deliberation, discussion View this entry on the original dictionary page scan.
विचारमालाf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विचारमञ्जरीf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विचारमूढmfn. foolish or mistaken in judgement View this entry on the original dictionary page scan.
विचरणmfn. (for 2.See vi-car-) footless View this entry on the original dictionary page scan.
विचरणn. (for 1.See) wandering, motion View this entry on the original dictionary page scan.
विचारणn. (alsof(ā-).) consideration, reflexion, discussion, doubt, hesitation etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचारणn. changing a place (only n.) View this entry on the original dictionary page scan.
विचारणाf. distinction, kind View this entry on the original dictionary page scan.
विचारणाf. Name of the mīmāṃsā- system of philosophy View this entry on the original dictionary page scan.
विचारनिर्णयm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विचरणीयmfn. it is to be acted or proceeded View this entry on the original dictionary page scan.
विचारणीयmfn. to be deliberated about, needing careful consideration View this entry on the original dictionary page scan.
विचारपरm. Name of a king, View this entry on the original dictionary page scan.
विचारार्कसंग्रहm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विचारार्थसमागमm. assembly for the sake of trial or judgement, an assembly for investigation or discussion View this entry on the original dictionary page scan.
विचारशास्त्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
विचारशीलmfn. disposed to deliberation or reflection, considerate, deliberative View this entry on the original dictionary page scan.
विचारस्थलn. a place for discussion or investigation, tribunal View this entry on the original dictionary page scan.
विचारस्थलn. a logical disputation View this entry on the original dictionary page scan.
विचारसुधाकरm. Name of work
विचारसुधार्णवm. Name of work
विचारवत्mfn. proceeding with consideration, considerate, prudent View this entry on the original dictionary page scan.
विचारविद्m. (prob.)"knowing how to discriminate" , Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्चीf. equals carcikā- View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्चिकाf. ( carc-) "coating, cover", a form of cutaneous eruption, itch, scab View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्चितmfn. rubbed, smeared, anointed, applied (as an unguent) View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिकाf. a female servant who looks after the garden and the various divisions of the house View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिन्mfn. having wide paths (as the earth) View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिन्mfn. moving about, wandering, traversing etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिन्mfn. proceeding, acting View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिन्mfn. changing, mutable View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिन्mfn. wanton, dissolute, lascivious (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिन्mfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') deliberating, judging, discussing View this entry on the original dictionary page scan.
विचारिन्m. Name of a son of kavandha- View this entry on the original dictionary page scan.
विचरितmfn. moved in different directions etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचरितn. wandering, roaming about View this entry on the original dictionary page scan.
विचारितmfn. deliberated, considered, discussed, judged etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचारितmfn. anything which is under discussion, dubious, doubtful, uncertain View this entry on the original dictionary page scan.
विचारितmfn. anything which has been discussed or decided, ascertained, settled View this entry on the original dictionary page scan.
विचारितn. (also plural) deliberation, doubt, hesitation View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्मन्mfn. shieldless View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्मन् vi-carṣaṇi- See . View this entry on the original dictionary page scan.
विचारोक्तिf. discriminating speech View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्षण(prob. wrong reading) (v/i--) mfn. very active or busy View this entry on the original dictionary page scan.
विचर्षणि(v/i--) mfn. very active or busy View this entry on the original dictionary page scan.
विचारुm. Name of a son of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
विचार्यmfn. to be deliberated or discussed (n. impersonal or used impersonally), dubious, doubtful, questionable View this entry on the original dictionary page scan.
विचट्P. -caṭati-, to break (intr.) View this entry on the original dictionary page scan.
विचटनn. breaking, View this entry on the original dictionary page scan.
विचतुरmfn. containing various quarters (or half-verses) (see ) . View this entry on the original dictionary page scan.
विचयSee vi-- 1. 2. ci-, column 3. View this entry on the original dictionary page scan.
विचयm. gathering or putting together, arrangement, enumeration View this entry on the original dictionary page scan.
विचयm. search, investigation, examination View this entry on the original dictionary page scan.
विचयनn. idem or 'm. search, investigation, examination ' View this entry on the original dictionary page scan.
विचयिष्ठ(v/i--) mfn. removing most effectually, effacing View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छद्(1 chad-), Causal -cchādayati-, to uncover, unclothe (only ,as varia lectio for -cchāyayati-). View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छद्(3 chad-), Causal -chandayati-, to render or return homage (?) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छन्दmfn. (v/i--) consisting of various metres View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छन्दm. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छन्द v/i-cchandas-, vi-cchardaka- See . View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छन्दकm. a building consisting of several stories and surrounded by a portico, a palace or temple View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छन्दस्mfn. (v/i--) equals v/i-cchanda- View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छन्दस्f. (scilicet ṛc-) a verse containing various metres View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छन्दस्n. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दकm. equals vi-cchandaka- View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दनn. ( chṛd-) the act of vomiting View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दनn. disregarding View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दनn. wasting (?) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दिकाf. (See vi-chṛd-). View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दिकाf. the act of vomiting View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दितmfn. vomited, ejected View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दितmfn. disregarded, neglected View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छर्दितmfn. diminished, impaired View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छाय् vicchāyati- See vich-. View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छायn. (for 2.See) the shadow of a flock of birds (alsof(ā-). ) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छायmf(ā-)n. (for 1.See 1. vi-,p.949) destitute of shadow, shadowless View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छायmf(ā-)n. lacking colour or lustre or distinction, pale ( vicchāyatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छायm. a jewel, gem View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छाय1. 2. See pp. 949, 950. View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छायताf. vicchāya
विच्छाययNom. P. yayati-, to free from shadow, deprive of colour or lustre (-cchāyita-,colourless, pale) ; -cchāyī-kṛ- P. -karoti- idem or 'm. a jewel, gem ' View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. cutting asunder, cleaving, piercing, breaking, division, separation View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. interruption, discontinuance, cessation, end etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. removal, destruction View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') injury to View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. distinction, difference (in fine compositi or 'at the end of a compound' also"variety" id est different kinds of) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. division of a book, section, chapter View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. space, interval View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदm. caesura, pause in a verse View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदकmf(ikā-)n. cutting off or asunder, dividing, separating, a cutter, divider View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदनmfn. separating, interrupting View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदनाf. breaking off (plural) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदनn. cutting off, removal, annulment, destruction View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदनn. distinguishing View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदनीयmfn. to be separated, divisible View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदिन्mfn. breaking, destroying View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छेदिन्mfn. having breaks or intervals View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिद्( chid-) P. -chinatti-, -chintte- to cut or tear or cleave or break asunder, cut off, divide, separate etc. ; to interrupt (See vi-cchidya-) ; to disturb, destroy ; to be divided View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिद्यind. having cut off etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिद्यind. separately, interruptedly View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नmfn. cut or torn or split or cleft or broken asunder etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नmfn. interrupted, disconnected ( vicchinnatā -- f.disconnectedness) , incoherent View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नmfn. ended, ceased, no longer existing, View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नmfn. crooked View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नmfn. anointed View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नबलिकर्मन्mfn. having sacrificial rites interrupted View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नधूमप्रसरmfn. having the free course of the smoke interrupted View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नमद्यmfn. one who has long abstained from spirituous liquor
विच्छिन्नप्रसरmfn. (vicchinnaprasara-) having its progress interrupted (said of science) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नशरपातत्वn. "distance of an arrow's flight" id est excessive nearness of combatants to each other View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छिन्नताf. vicchinna
विच्छित्तिf. (v/i--) cutting asunder or off, breaking off, prevention, interruption, cessation etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छित्तिf. wanting, lack of (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छित्तिf. (in rhetoric) a pointed or cutting or sharp style View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छित्तिf. irregularity or carelessness in dress and decoration View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छित्तिf. colouring or marking the body with unguents, painting View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छित्तिf. caesura, pause in a verse View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छो( cho-), Causal -cchāyayati- to cut about, wound (see vich-). View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छुरणn. ( chur-) besprinkling, bestrewing, powdering View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छुरितmfn. bestrewed or powdered or covered or inlaid with (instrumental case or compound) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्छुरितm. a particular samādhi- View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्ट्P. A1. -ceṣṭati-, te-, to move the limbs about, writhe, wallow, struggle ; to bestir or exert one's self, be active or busy ; act or proceed against, deal with (locative case) etc.: Causal -ceṣṭayati-, to set in motion, rouse to action View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टmfn. motionless View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टाf. motion (See nir-viceṣṭa-) View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टाf. acting, proceeding, conduct, behaviour (see dur-viceṣṭa-) View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टाf. effort, exertion View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टनn. moving the limbs View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टनn. kicking or rolling (said of horses) View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितmfn. struggled, striven, exerted etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितmfn. effected, produced View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितmfn. investigated, inquired into View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितmfn. unconsidered, ill-judged View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितn. motion (of the body), gesture View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितn. action, exertion, conduct, behaviour etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितn. evil or malicious act, machination View this entry on the original dictionary page scan.
विचेष्टितृmfn. moving the limbs, etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतनmf(ā-)n. (for 2.See under vi-cit-) senseless, unconscious, absent-minded etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतनmf(ā-)n. inanimate, dead View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतनmf(ā-)n. foolish, stupid View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतनSee a-vicetan/a-. 2. View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतन vi-cetas- etc. See under vi-- 4. cit-, column 1. View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतनीf. rendering unconscious View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतस्mfn. (v/i--) (for 2.See vi-cit-) absent-minded, confounded, perplexed View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतस्mfn. ignorant, stupid View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतस्mfn. (v/i--) visible, clearly seen View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतस्mfn. discerning, wise View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतव्यmfn. to be searched or examined or investigated or found out View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतीind., with kṛ-, bhū-, and as- View this entry on the original dictionary page scan.
विचेतृmfn. one who sifts, sifter (with genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
विचेयmfn. to be searched or searched through ( viceyatāraka -tāraka- mfn.having the stars distinguishable or separated by long intervals ) View this entry on the original dictionary page scan.
विचेयn. investigation View this entry on the original dictionary page scan.
विचेयतारकmfn. viceya
विछ् cl.10 P. () vicchayati-, to speak or to shine ; vicchāy/ati- (; see ), to go (with ny-ā-,to press or rub one's self against): Causal vicchāy/ayati-, to press, bring into straits (perhaps ) . View this entry on the original dictionary page scan.
विचिor vicī- f. equals vīci-, a wave View this entry on the original dictionary page scan.
विचि(not always separable from vi--2. ci-) P. A1. -cinoti-, -cinute- (imperative -citana-, -ciyantu- ), to segregate, select, pick out, cull ; to divide, part (hair) ; to take away, remove, disperse ; to clear, prepare (a road) ; to distribute ; to gather, collect ; to pile or heap up in a wrong way, disarrange View this entry on the original dictionary page scan.
विचि(see prec.) P. -ciketi-, -cinoti- etc. (pr. p. -cinvat-and -cinvāna-), to discern, distinguish ; to make anything discernible or clear, cause to appear, illumine ; to search through, investigate, inspect, examine etc. ; to look for, long for, strive after View this entry on the original dictionary page scan.
विचिचिन्वत्कmfn. (fr. pr. p. cinvat-) sifting, discriminating View this entry on the original dictionary page scan.
विचिचीषाf. (fr. Desiderative) desire of searching
विचिचित्mfn. searching, sifting View this entry on the original dictionary page scan.
विचिचितmfn. searched through, searched View this entry on the original dictionary page scan.
विचिचितिf. equals caya- View this entry on the original dictionary page scan.
विचिचित्यmfn. to be sifted View this entry on the original dictionary page scan.
विचिकिल varia lectio for vicakila- View this entry on the original dictionary page scan.
विचिकित्साf. doubt, uncertainty, question, inquiry View this entry on the original dictionary page scan.
विचिकित्साf. error, mistake View this entry on the original dictionary page scan.
विचिकित्सनn. (fr. Desiderative) the being uncertain, doubtfulness View this entry on the original dictionary page scan.
विचिकित्सार्थीयmfn. expressing doubt or uncertainty View this entry on the original dictionary page scan.
विचिकित्स्यn. (impersonal or used impersonally) it is to be doubted View this entry on the original dictionary page scan.
विचिलकm. a kind of venomous insect View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्त्P. A1. -cintayati-, te-, to perceive, discern, observe ; to think of, reflect upon, ponder, consider, regard, mind, care for etc. ; to find out, devise, investigate ; to fancy, imagine View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्ताf. thought, reflection, care for anything
विचिन्तनn. thinking, thought View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्तनीयmfn. to be considered or observed View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्तितmfn. thought of, considered, imagined View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्तितृmfn. one who thinks of (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्त्यmfn. to be considered or thought of or cared for View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्त्यmfn. to be found out or devised View this entry on the original dictionary page scan.
विचिन्त्यmfn. doubtful, questionable View this entry on the original dictionary page scan.
विचीरिन् wrong reading for vi-cārin- View this entry on the original dictionary page scan.
विचीर्णmfn. gone or wandered through etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचीर्णmfn. occupied by View this entry on the original dictionary page scan.
विचीर्णmfn. entered View this entry on the original dictionary page scan.
विचीर्णSee under vi-car-. View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्P. A1. -cetati-, te-, to perceive, discern, understand ; (A1.) to be or become visible, appear : Causal -citayati-, to perceive, distinguish : Desiderative -cikitsati-, to wish to distinguish ; to reflect, consider, doubt, be uncertain, hesitate View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रSee sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रmf(ā-)n. variegated, many-coloured, motley, brilliant etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रmf(ā-)n. manifold, various, diverse etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रmf(ā-)n. strange, wonderful, surprising etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रmf(ā-)n. charming, lovely, beautiful View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रmf(ā-)n. amusing, entertaining (as a story) View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रmf(ā-)n. painted, coloured View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रmf(ā-)n. charmingly View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रm. the aśoka- tree View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रm. of a son of manu- raucya- or deva-sāvarṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रm. of a heron View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्राf. a white deer View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रm. colocynth View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रm. (in music) a particular mūrchanā- View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रm. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रn. variegated colour, party-colour View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रn. wonder, surprise View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रn. a figure of speech (implying apparently the reverse of the meaning intended) View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रभूषणm. Name of a kiṃ-nara- View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रचरित्रmfn. behaving in a wonderful manner View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रचीनांशुकn. variegated China cloth, shot or watered China silk View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रदेहmfn. having a painted body View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रदेहmfn. elegantly formed View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रदेहm. a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रकmfn. wonderful, surprising View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रकmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') connected with (?) View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रकm. Betula Bhojpatra View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रकn. wonder, astonishment View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रकथm. "one whose stories are amusing", Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रालंकारस्वरm. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रम्ind. manifoldly, variously View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रमाल्याभरणmfn. having variegated garlands and ornaments View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रमौलिश्रीचूडm. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्राङ्गm. "having variegated limbs or a spotted body", a peacock View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्राङ्गm. a tiger View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रपशुm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रापीडm. Name of a vidyā-dhara- View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्ररूपmfn. having various forms, various, diverse View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रसिंहm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रताf. variegation, variety, wonderfulness View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रत्वn. variegation, variety, wonderfulness View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रवागुरोच्छ्रायमयmf(ī-)n. filled with various outspread nets View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रवाक्यपटुताf. great eloquence View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रवर्षिन्mfn. raining here and there (not everywhere) View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रवीर्यm. "of marvellous heroism", Name of a celebrated king of the lunar race (the son of śāṃtanu- by his wife satya-vatī-, and so half-brother of bhīṣma-;when he died childless, his mother requested vyāsa-, whom she had borne before her marriage to the sage parāśara-, to raise up issue to vicitra-vīrya-;so vyāsa- married the two widows of his half-brother, ambikā- and ambālikā-, and by them became the father of dhṛta-rāṣṭra- and pāṇḍu-; see ) View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रवीर्यसूf."mother of vicitra-vīrya-", Name of satya-vatī- View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रितmfn. variegated, spotted, coloured, painted View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रितmfn. embellished by, adorned or decorated with (instrumental case or compound) View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्रितmfn. wonderful View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्तmfn. (for 2.See under vi-cit-) unconscious View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्तmfn. not knowing what to do, helpless View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्त(v/i--) mfn. (for 1.See) perceived, observed, perceivable, manifest View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्तताf. unconsciousness View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्तिf. perturbation (equals vi-bhrama-) View this entry on the original dictionary page scan.
विचित्वारा(prob.) wrong reading for vijitvarā-. View this entry on the original dictionary page scan.
विचृत्P. -cṛtati-, to loosen, detach, untie, open, set free View this entry on the original dictionary page scan.
विचृत्f. the act of loosening or untying View this entry on the original dictionary page scan.
विचृत्f. dual number Name of two stars View this entry on the original dictionary page scan.
विचृत्f. of the 17th nakṣatra- View this entry on the original dictionary page scan.
विचृत्त(v/i--) mfn. loosened, untied, opened, spread (cṛta- wrong reading ) . View this entry on the original dictionary page scan.
विचुलm. Vangueria Spinosa View this entry on the original dictionary page scan.
विचूलिन्mfn. having no crest View this entry on the original dictionary page scan.
विचुम्ब्P. -cumbati-, to kiss eagerly, kiss View this entry on the original dictionary page scan.
विचूर्ण्P. -cūrṇayati-, to grind to pieces, pound, smash, pulverize View this entry on the original dictionary page scan.
विचूर्णनn. grinding to pieces, pulverizing View this entry on the original dictionary page scan.
विचूर्णीभूP. -bhavati-, to become pulverized or smashed, become dust View this entry on the original dictionary page scan.
विचूर्णितmfn. ground, pounded etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विचूर्णितm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युCaus. -cyāvayati-, to cause to fall to pieces, throw down, destroy View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतmfn. (v/i--) fallen asunder or to pieces View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतmfn. fallen or departed or swerved or deviated from (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतmfn. failed, perished, lost View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतmfn. loosened, set free View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतmfn. (in surgery) separated from the living part, sloughed View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतिf. falling from (literally and figuratively) View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतिf. severance, separation View this entry on the original dictionary page scan.
विच्युतिf. failure, miscarriage (See garbha-v-). View this entry on the original dictionary page scan.
विड् (see biṭ-and viṭ-;prob. artificial and of doubtful connection with the following words) cl.1 P. veḍati-, to call, cry out, curse, swear varia lectio ; to break View this entry on the original dictionary page scan.
विड्f. a bit, fragment View this entry on the original dictionary page scan.
विद् cl.2 P. () vetti- (vidmahe- ; vedati-, te- ; vid/ati-, te- etc.; vindati-, te- etc.; imperative vidāṃ-karotu- [ confer, compare ];1. sg. imperfect tense avedam-,2. sg. avet-or aves-[ ] etc.;3. plural avidus- [ confer, compare ]; avidan- etc.; perfect tense v/eda-[often substituted for proper vetti- confer, compare ], 3. plural vid/us-or vidre- ; viveda- etc.; vidāṃcak/āra- etc.[ confer, compare ; according to to also vidām-babhūva-]; Aorist avedīt- ; vidām-akran- ; future vedit/ā- ; vettā- future vediṣyati-, te- ; vetsyati-, te- etc.; infinitive mood v/editum-, tos- ; vettum- etc.; ind.p. viditv/ā- etc.), to know, understand, perceive, learn, become or be acquainted with, be conscious of, have a correct notion of (with accusative,in older, language also with genitive case;with infinitive mood = to know how to) etc. (viddhi yathā-,"know that"; vidyāt-,"one should know","it should be understood"; ya evam veda-[in ],"who knows thus","who has this knowledge") ; to know or regard or consider as, take for, declare to be, call (especially in 3. plural vidus-,with two accusative or with accusative and Nominal verb with iti-, exempli gratia, 'for example' taṃ sthaviraṃ viduḥ-,"they consider or call him aged"; rājarṣir iti māṃ viduḥ-,"they consider me a rājarṣi-") etc. ; to mind, notice, observe, remember (with genitive case or accusative) ; to experience, feel (accusative or genitive case) etc. ; to wish to know, inquire about (accusative) : Causal ved/ayate- (rarely ti-; Aorist avīvidat-; Passive voice vedyate-), to make known, announce, report, tell etc. ; to teach, explain ; to recognize or regard as, take for (two accusative) etc. ; to feel, experience etc.: Desiderative of Causal in vivedayiṣu- q.v : Desiderative vividiṣati- or vivitsati-, to wish to know or learn, inquire about (acc) : Intensive vevidyate-, vevetti- grammar ([ confer, compare Greek for , for equals veda-; Latin videre; Slavonic or Slavonian ve8de8ti; Gothic witan,wait; German wizzan,wissen; Anglo-Saxon wa7t; English wot.]) View this entry on the original dictionary page scan.
विद्mfn. knowing, understanding, a knower (mostly in fine compositi or 'at the end of a compound';superl. vit-tama-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विद्m. the planet Mercury (see 2. jña-) View this entry on the original dictionary page scan.
विद्f. knowledge understanding View this entry on the original dictionary page scan.
विद्f. (plural) View this entry on the original dictionary page scan.
विद् (originally identical with1. vid-) cl.6 P. A1. () vind/ati-, te- (Vedic or Veda also vitt/e-, vid/e-; parasmE-pada vidān/a-or vidāna-[ q.v ]; Epic 3. plural vindate- Potential vindyāt-,often equals vidyāt-; perfect tense viv/eda-[3. plural vividus- subjunctive vividat-], vividv/as-,3. plural vividre-, vidr/e- etc.; parasmE-pada vividv/as- ; vividivas- ; Aorist /avidat-, data- [ Vedic or Veda subjunctive vid/āsi-, d/āt-; Potential vid/et-, deta- ;3. sg. videṣṭa- ]; A1.1. sg. avitsi- ; future vettā-, vediṣyati- grammar; vetsyati-, te- etc.; infinitive mood vid/e- ; vettum- etc.; v/ettave- ; ttavai-[?] and tos- ; ind.p. vittv/ā- ; -vidya- etc.) , to find, discover, meet or fall in with, obtain, get, acquire, partake of, possess etc. etc. (with diśas-,to find out the quarters of she sky ) ; to get or procure for (dative case) ; to seek out, look for, attend to etc. ; to feel, experience ; to consider as, take for (two accusative) ; to come upon, befall, seize, visit ; to contrive, accomplish, perform, effect, produce ; (A1. mc. also P.) to take to wife, marry (with or scilicet bhāryām-) etc. ; to find (a husband), marry (said of a woman) ; to obtain (a son, with or scilicet sutam-) : Passive voice or A1. vidy/ate- (Epic also ti-; parasmE-pada vidyamāna-[ q.v ]; Aorist avedi-), to be found, exist, be etc. ; (especially in later language) vidyate-,"there is, there exists", often with na-,"there is not" ; with bhoktum-,"there is something to eat" ; followed by a future ,"is it possible that?" ; yathā-vid/e-,"as it happens" id est "as usual","as well as possible" : Causal vedayati-, to cause to find etc. : Desiderative vividiṣati- or vivitsati-, te- grammar (see vivitsita-): Intensive vevidyate-, vevetti- (for parasmE-pada v/evidat-and dāna-See vi--and saṃvid-).
विद्(in fine compositi or 'at the end of a compound') finding, acquiring, procuring (See anna--, aśva--, ahar-vid-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
विद् cl.7 A1. () vintte-, to consider as, take for (two accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
विड्in compound for 3. viṣ-. View this entry on the original dictionary page scan.
विडmn. a kind of salt (either factitious salt, procured by boiling earth impregnated with saline particles, or a particular kind of fetid salt used medicinally as a tonic aperient, commonly called Vit-lavan or Bit-noben see viḍ-lavaṇa-;it is black in colour and is prepared by fusing fossil silt with a small portion of Emblic Myrobalan, the product being muriate of soda with small quantities of muriate of lime, sulphur, and oxide of iron) View this entry on the original dictionary page scan.
विडm. Name of a country and its king View this entry on the original dictionary page scan.
विडm. a fragment, bit, portion (?) View this entry on the original dictionary page scan.
विदmfn. equals prec. (see ko--, trayī--, dvi-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विदm. knowledge, discovery (see dur-v-) View this entry on the original dictionary page scan.
विदm. Name of a man (see bida-). View this entry on the original dictionary page scan.
विदाP. -dadāti-, to give out, distribute, grant View this entry on the original dictionary page scan.
विदा(or do-,not separable fr.4. -) P. -dāti-, or -dyati- (ind.p. -ditya-), to cut up, cut to pieces, bruise, pound ; to untie, release, deliver from (ablative) ; to destroy View this entry on the original dictionary page scan.
विदभृत्m. Name of a man gaRa gargādi- (see vaidabhṛta-, tya-). View this entry on the original dictionary page scan.
विदद्(for vidat-, pr. p. of3. vid-), in compound View this entry on the original dictionary page scan.
विददङ्क्षु(?) mfn. (fr. Desiderative) wishing to bite or to eat View this entry on the original dictionary page scan.
विददश्वm. "granting horses", Name of a man (see vaidadaśvi-). View this entry on the original dictionary page scan.
विदद्वसु(vid/ad--) mfn. possessing or granting wealth View this entry on the original dictionary page scan.
विदगण(?) View this entry on the original dictionary page scan.
विडगन्धn. the medicinal salt described above View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धmfn. (for 2.See vi-dah-) undigested View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धSee vi-dah- below. View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धmfn. burnt up, consumed
विदग्धmfn. inflamed View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धmfn. cooked by internal heat as by the fire of digestion, digested View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धmfn. decomposed, corrupted, spoiled, turned sour View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धmfn. mature (as a tumour) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धmfn. tawny or reddish brown (like impure blood) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धmfn. clever, shrewd, knowing, sharp, crafty, sly, artful, intriguing etc. View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धm. tawny (the colour) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धm. a clever man, scholar, Pandit View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धm. a libertine, intriguer View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धm. Name of a teacher of the vājasaneyin-s View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धाf. a sharp or knowing woman View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धबोधm. Name of a grammar (by rāma-candra- miśra-) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धचुडामणिm. Name of an enchanted parrot View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धाजीर्णn. a particular form of indigestion View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धकm. a burning corpse View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धालापmfn. clever in language, elegant, witty View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धमाधवn. Name of a nāṭaka- or drama (by rūpa- go-svāmin-, in 7 acts, written A.D. 1549;it is a dramatic version of the gīta-govinda- on the loves of kṛṣṇa- and rādhā-) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धमुखमण्डनn. Name of work on enigmas (by the Buddhist dharmadāsa-) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धपरिषद्f. an assembly or company of clever people View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धपरिवृद्धताf. the turning acid and swelling (of food in the stomach) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धताf. cleverness, sharpness, skill in (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धतोषिणीf. Name of an astronomy work View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धत्वn. cleverness, sharpness, skill in (locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धवचनmfn. clever or skilful in speech View this entry on the original dictionary page scan.