Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
ajaśṛṅgīFeminineSingularviṣāṇī
     Monier-Williams
          Search  
3 results for viṣāṇī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
viṣāṇīf. Name of various plants (Odina Pinnata;the Indian tamarind;Tragia Involucrata; equals ṛṣabha-, karkaṭa-śṛṅgī-and kṣīra-kākolī-) View this entry on the original dictionary page scan.
viṣāṇīf. Costus Speciosus or Arabicus View this entry on the original dictionary page scan.
hastiviṣāṇīf. Musa Sapientum View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
2 results
     
viṣāṇī noun (feminine) karkaṭaśṛṅgī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Costus Speciosus or Arabicus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Odina Pinnata (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Tragia Involucrata (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the Indian tamarind (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 25455/72933
hastiviṣāṇī noun (feminine) Musa Sapientum (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72464/72933
     Wordnet Search "viṣāṇī" has 7 results.
     

viṣāṇī

śṛṅgam, viṣāṇaḥ, viṣāṇī, viṣāṇam, kūṇikā, kāhalaḥ, kāhalā, kāhalikā   

avayavaviśeṣaḥ saḥ kaṭhoraḥ avayavaḥ yaḥ khurayuktānāṃ paśūnāṃ mastiṣke vartate।

vṛṣabhasya śṛṅgam abhidat।

viṣāṇī

mahiṣaḥ, lulāpaḥ, sairibhaḥ, yamāhanaḥ, viṣajvaran, vaṃśabhīruḥ, rajasvalaḥ, ānūpaḥ, raktākṣaḥ, aśvāriḥ, krodhī, kaluṣaḥ, mattaḥ, viṣāṇī, gavalī, balī   

mahiṣajātīyaḥ pumān paśuḥ।

saḥ mahiṣaṃ halena yunakti।

viṣāṇī

gajaḥ, hastī, karī, dantī, dvipaḥ, vāraṇaḥ, mātaṅgaḥ, mataṅgaḥ, kuñjaraḥ, nāgaḥ, dviradaḥ, ibhaḥ, radī, dvipāyī, anekapaḥ, viṣāṇī, kareṇuḥ, lambakarṇaḥ, padmī, śuṇḍālaḥ, karṇikī, dantāvalaḥ, stamberamaḥ, dīrghavaktraḥ, drumāriḥ, dīrghamārutaḥ, vilomajihvaḥ, śakvā, pīluḥ, māmṛgaḥ, mataṅgajaḥ, ṣaṣṭhihāyanaḥ   

paśuviśeṣaḥ- saḥ paśuḥ yaḥ viśālaḥ sthūlaḥ śuṇḍāyuktaḥ ca।

gajāya ikṣuḥ rocate।

viṣāṇī

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

phalaviśeṣaḥ tat phalam yad gurutaram madhuram tathā ca puṣṭam।

saḥ kadalīm atti।

viṣāṇī

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

vṛkṣaviśeṣaḥ-saḥ vṛkṣaḥ yasya parṇāni dīrghāṇi tathā ca phalaṃ gurutaraṃ madhuraṃ puṣṭam asti।

tasya prāṅgaṇe kadalī asti।

viṣāṇī

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

viṣāṇī

gajaḥ, hastī, karī, dantī, dvipaḥ, vāraṇa-, mātaṅgaḥ, mataṅgaḥ, kuñjaraḥ, nāgaḥ, dviradaḥ, ibhaḥ, radī, dvipāyī, anekapaḥ, viṣāṇī, kareṇuḥ, padmī, lambakarṇaḥ, śuṇḍālaḥ, karṇikī, dantāvalaḥ, stamberamaḥ, dīrghavaktraḥ, drumāriḥ, dīrghamārutaḥ, vilomajihvaḥ, śakvā, pīluḥ, mahāmṛgaḥ, mataṅgajaḥ, ṣaṣṭhihāyanaḥ   

vanyapaśuḥ , yasya vakṣo atha kakṣāvalayaḥ,ślathāśca lambodarasaḥ tvagbṛhatīgalaśca pecakena saha sthūlā kukṣiḥ asti। tathā ca yaḥ śuṇḍāvān asti।

hayā jiheṣire harṣād gambhīraṃ jagajuḥ gajāḥ।

Parse Time: 1.042s Search Word: viṣāṇī Input Encoding: IAST IAST: viṣāṇī