Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vasumatī" has 1 results.
     
vasumatī: feminine nominative singular stem: vasumatī
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
13 results for vasumatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
वसुमतीf. (atī-) See below View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीf. (of -mat-) the earth View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीf. a country, kingdom, region etc. View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीf. the ground View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीf. Name of two kinds of metre View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीf. Name of various women View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीचित्रासनn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीचित्रसेनाविलासm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीचित्रसेनीयn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीपरिणयm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीपतिm. a prince, king View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीपृष्ठn. the surface of the (spherical) earth View this entry on the original dictionary page scan.
वसुमतीसूनुm. metron. of naraka- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
vasumatī noun (feminine) a country (Monier-Williams, Sir M. (1988))
kingdom (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of two kinds of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of various women (Monier-Williams, Sir M. (1988))
region (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the ground (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Devī
Frequency rank 7036/72933
     Wordnet Search "vasumatī" has 4 results.
     

vasumatī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

vasumatī

vasumatī   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

vasumatyāḥ pratyekasmin caraṇe jagaṇaḥ sagaṇaḥ ca bhavati।

vasumatī

vasumatī   

dvayoḥ vṛttayoḥ nāma ।

vasumatyāḥ ullekhaḥ vivaraṇapustikāyāṃ vartate

vasumatī

vasumatī   

strīnāmaviśeṣaḥ ।

naikāsāṃ strīṇāṃ nāma vasumatī iti asti

Parse Time: 0.868s Search Word: vasumatī Input Encoding: Devanagari IAST: vasumatī