Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vanitā" has 1 results.
     
vanitā: third person singular periphrastic perfect class parasmaipadavan
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, abalā, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā, vāmā
vanitā3.3.80FeminineSingularvṛttiḥ, janaśrutiḥ
     Monier-Williams
          Search  
24 results for vanitā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vanitāf. a loved wife, mistress, any woman (also applied to the female of an animal or bird) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāf. (See prec.) in compound View this entry on the original dictionary page scan.
vanitābhoginīf. a woman like a serpent View this entry on the original dictionary page scan.
vanitādviṣm. hating women, a misogynist View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāmukham. plural "woman-faced", Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
vanitārājyan. the kingdom of women (see strī-r-). View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāsam. Name of a family View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāsakhamfn. united with a wife, . View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāvilāsam. the wantonness of women View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāyaNom. A1. yate-, to be or act like a woman, View this entry on the original dictionary page scan.
āharavanitā gaRa mayūra-vyaṃsakādi- View this entry on the original dictionary page scan.
bālavanitāf. a young woman View this entry on the original dictionary page scan.
kumudinīvanitāf. a loved woman fancifully represented as an assemblage of lotus flowers. View this entry on the original dictionary page scan.
lalitavanitāf. a lovely woman View this entry on the original dictionary page scan.
nākavanitāf. equals -nārī- View this entry on the original dictionary page scan.
prativanitāf. a female rival View this entry on the original dictionary page scan.
sāmānyavanitāf. a common woman, prostitute View this entry on the original dictionary page scan.
suravaravanitāf. an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
svanitāhvayam. a kind of herb (equals taṇḍulīya-) View this entry on the original dictionary page scan.
tridaśavanitāf. idem or 'f. "wife of the gods", an apsaras- ' View this entry on the original dictionary page scan.
vāravanitā( ) f. a harlot, prostitute. View this entry on the original dictionary page scan.
veśavanitā() f. a common woman, harlot. View this entry on the original dictionary page scan.
vrajavanitā() f. equals -rāmā-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
vanitā वनिता 1 A woman in general; वनितेति वदन्त्येतां लोकाः सर्वे वदन्तु ते । यूनां परिणता सेयं तपस्येति मतं मम ॥ Bv.2.117; पथिकवनिताः Me.8. -2 A wife, mistress; वनेचराणां वनिता- सखानाम् Ku.1.1; R.2.19. -3 Any beloved woman. -4 The female of an animal. -Comp. -द्विष् m. a misogynist (woman-hater). -विलासः wanton pastime of women.
     Macdonell Search  
1 result
     
vanitā pp. (√ van) f. beloved, wife; girl; woman; female (of an animal or bird).
     Vedabase Search  
23 results
     
vanitā and the cowherd womenSB 12.11.25
vanitā by young womenSB 10.65.21
vanitā for all womenSB 10.21.12
vanitā of womenSB 10.29.44
vanitā the womenSB 5.2.2
vanitā-ādi beginning with the wifeSB 4.29.54
vanitā-ādi beginning with the wifeSB 4.29.54
vanitā-priyāḥ as a man becomes very attractive to womenSB 9.3.15
vanitā-priyāḥ as a man becomes very attractive to womenSB 9.3.15
vanitābhiḥ with the womenSB 10.65.23
vanitā and ladiesSB 10.16.13-15
vanitā the ladiesSB 10.35.2-3
vanitā the womenSB 10.61.3
vanitām an especially attractive womanSB 10.6.4
vanitāyāḥ wifeSB 5.1.37
pura-vanitānām of women within household lifeSB 5.5.31
vraja-pura-vanitānām of the damsels of VṛndāvanaSB 10.90.48
vraja-pura-vanitānām of the damsels of VṛndāvanaCC Madhya 13.79
pura-vanitānām of women within household lifeSB 5.5.31
vraja-pura-vanitānām of the damsels of VṛndāvanaSB 10.90.48
vraja-pura-vanitānām of the damsels of VṛndāvanaCC Madhya 13.79
vraja-pura-vanitānām of the damsels of VṛndāvanaSB 10.90.48
vraja-pura-vanitānām of the damsels of VṛndāvanaCC Madhya 13.79
     DCS with thanks   
3 results
     
vanitā noun (feminine) a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a loved wife (Monier-Williams, Sir M. (1988))
any woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mistress (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4868/72933
veśavanitā noun (feminine) a common woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
harlot (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66625/72933
svanitāhvaya noun (masculine) a kind of herb (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72089/72933
     Wordnet Search "vanitā" has 4 results.
     

vanitā

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

vanitā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

vanitā

veśyā, gaṇikā, paṇyastrī, vārastrī, sādhāraṇastrī, vārāṅganā, bhogyā, paṇyāṅganā, bandhurā, vāravadhū, vārayuvatī, vāranārī, vāramukhī, vāravāṇī, vāravilāsinī, vārasundarī, vārakanyā, paṇasundarī, paṇastrī, veśayuvatī, veśavadhū, veśavanitā, veśastrī, veśmastrī, rūpajīvinīvāravadhū   

yā paṇyayogena sambhogaṃ kārayati।

kāścana mugdhāḥ bālikāḥ balāt veśyāḥ bhavanti।

vanitā

vanitā, tilakā, ḍillā   

ṣaḍbhiḥ varṇaiḥ yuktaḥ varṇavṛttaviśeṣaḥ।

vanitāyāṃ dvau sagaṇau bhavataḥ।

Parse Time: 1.112s Search Word: vanitā Input Encoding: IAST: vanitā