Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vaidhātrī" has 1 results.
     
vaidhātrī: feminine nominative singular stem: vaidhātra
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vaidhātrīf. a species of plant (equals brāhmī-) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
vaidhātrī noun (feminine) a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66705/72933
     Wordnet Search "vaidhātrī" has 1 results.
     

vaidhātrī

brāhmī, somalatā, sarasvatī, saumyā, suraśreṣṭhā, śāradā, suvarcalā, kapotavagā, vaidhātrī, divyatejāḥ, mahauṣadhī, svayaṃbhuvī, saumyalatā, sureṣṭā, brahmakanyakā, maṇaḍūkamātā, maṇḍukī, surasā, medhyā, vīrā, bhāratī, varā, parameṣṭhinī, divyā, śāradā   

kṣupaviśeṣaḥ-yaḥ bheṣajarupeṇa upayujyate yasya guṇāḥ vātāmlapittanāśitvaṃ tathā ca buddhiprajñāmedhākārītvam।

brāhmī prāyaḥ gaṅgātaṭe haridvāranagarasya samīpe dṛśyate।

Parse Time: 1.012s Search Word: vaidhātrī Input Encoding: IAST: vaidhātrī