Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vaiśravaṇas" has 1 results.
     
vaiśravaṇas: masculine nominative singular stem: vaiśravaṇa
     Monier-Williams
          Search  
3 results for vaiśravaṇaḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vaiśravaṇam. (fr. vi-śravaṇa-; see gaRa śivādi-) a patronymic (especially of kubera- and rāvaṇa-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vaiśravaṇam. (in astronomy) Name of the 14th muhūrta- View this entry on the original dictionary page scan.
vaiśravaṇamf(ī-)n. relating or belonging to kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
vaiśravaṇa m. [Visravana] pat. of Kubera.
     DCS with thanks   
2 results
     
vaiśravaṇa noun (masculine) (in astron.) name of the 14th Muhūrta (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a patr. of Kubera (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Rāvaṇa
Frequency rank 3472/72933
vaiśravaṇa adjective relating or belonging to Kubera (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66758/72933
     Wordnet Search "vaiśravaṇaḥ" has 1 results.
     

vaiśravaṇaḥ

kuberaḥ, yakṣarāṭ, yakṣendraḥ, yakṣeśvaraḥ, tryambakasakhā, guhyakeśvaraḥ, manuṣyadharmā, dhanadaḥ, dhanādhipaḥ, kinnareśaḥ, vaiśravaṇaḥ, paulastyaḥ, naravāhanaḥ, ekapiṅgaḥ, aiḍaviḍaḥ, śrīdaḥ, puṇyajaneśvaraḥ   

yakṣānāṃ rājā yaḥ indrasya kośādhyakṣaḥ asti।

kuberaḥ rāvaṇasya bhrātā āsīt।

     Wordnet Search "vaiśravaṇaḥ" has 1 results.
     

vaiśravaṇaḥ

kuberaḥ, yakṣarāṭ, yakṣendraḥ, yakṣeśvaraḥ, tryambakasakhā, guhyakeśvaraḥ, manuṣyadharmā, dhanadaḥ, dhanādhipaḥ, kinnareśaḥ, vaiśravaṇaḥ, paulastyaḥ, naravāhanaḥ, ekapiṅgaḥ, aiḍaviḍaḥ, śrīdaḥ, puṇyajaneśvaraḥ   

yakṣānāṃ rājā yaḥ indrasya kośādhyakṣaḥ asti।

kuberaḥ rāvaṇasya bhrātā āsīt।

Parse Time: 1.127s Search Word: vaiśravaṇaḥ Input Encoding: IAST IAST: vaiśravaṇa