Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vadhūs" has 2 results.
     
vadhūs: feminine nominative singular stem: vadhū
vadhūs: feminine accusative plural stem: vadhū
     Monier-Williams
          Search  
3 results for vadhūḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
वधूसंयानn. a woman's vehicle View this entry on the original dictionary page scan.
वधूसराf. Name of a river (fabled to have sprung from the weeping eyes of puloma-, wife of bhṛgu-) View this entry on the original dictionary page scan.
वधूसराकृशाह्वयाf. idem or 'f. Name of a river (fabled to have sprung from the weeping eyes of puloma-, wife of bhṛgu-) ' View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
vadhūsarā वधूसरा N. of a river; वितस्ता सरयूश्चापि तमसा च वधूसरा Siva B.6.56.
     DCS with thanks   
1 result
     
vadhūsarā noun (feminine) name of a river; fabled to have sprung from the weeping eyes of Pulomā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64541/72933
     Wordnet Search "vadhūḥ" has 9 results.
     

vadhūḥ

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

vadhūḥ

patnī, jāyā, bhāryā, gṛhiṇī, vadhūḥ, janī, sahadharmiṇī, sahacarī, dārāḥ, kalatram, pāṇigṛhītī, sadharmiṇī, dharmācāriṇī, gṛhaḥ, kṣetram, parigrahaḥ, ūḍhā   

sā pariṇītā yā patyā udvāhavihītamantrādinā vedavidhānenoḍhā।

patnyāḥ guṇenaiva puruṣāḥ sukhino bhavanti।

vadhūḥ

vadhūḥ   

sā strī yasyāḥ vivāhādanantaraṃ bahukālaḥ na vyatītaḥ।

vadhūḥ patigṛhaṃ gacchati।

vadhūḥ

snuṣā, putravadhūḥ   

putrasya vadhūḥ।

sītā kausalyāyāḥ snuṣā āsīt।

vadhūḥ

kukkuṭī, kukkuṭavadhūḥ, kukkuṭapakṣiṇī, grāmyakukkuṭī   

kukkuṭajātīyā strīpakṣiṇī।

kukkuṭyaḥ aṇḍāni svāsthyārtham atīva upayuktāni।

vadhūḥ

svāhā, agnāyī, hutabhukpriyā, dviṭhaḥ, analapriyā, vahnivadhūḥ   

agnibhāryā।

dharmagrantheṣu svāhā iti agnipatnī asti iti varṇanaṃ prāpyate।

vadhūḥ

navoḍhā, navavivāhitā, vadhūḥ, navavarikā   

idānīmeva yasyāḥ vivāhaḥ jātaḥ।

navoḍhāyāḥ hatyāyāḥ kāraṇaṃ kanyādhanam iti kathyate।

vadhūḥ

preṣyavadhūḥ   

ekā strī ।

bhaṭṭanārāyaṇakṛta veṇīsaṃhāra iti nāṭake buddhimatikā nāma ekā preṣyavadhūḥ nirdiṣṭā prāpyate

vadhūḥ

preṣyavadhūḥ   

ekā strī ।

bhaṭṭanārāyaṇakṛta veṇīsaṃhāra iti nāṭake buddhimatikā nāma ekā preṣyavadhūḥ nirdiṣṭā prāpyate

Parse Time: 0.732s Search Word: vadhūḥ Input Encoding: Devanagari IAST: vadhūs