Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vāyus" has 1 results.
     
vāyus: masculine nominative singular stem: vāyu
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
25 results for vāyuḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
वायुसख m. "having the wind for a friend", fire View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसखिm. "having the wind for a friend", fire View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसमmfn. resembling the wind View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसमmfn. swift as wind View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसमmfn. like air or wind, unsubstantial
वायुसम्भवm. "wind-born", Name of hanumat- View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसम्भवाf. a red cow View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसंहिताf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसवितृ m. dual number vāyu- and savitṛ- (see vāyosāvitr/a-). View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसवित्रm. dual number vāyu- and savitṛ- (see vāyosāvitr/a-). View this entry on the original dictionary page scan.
वायुस्कन्धm. the region of the wind View this entry on the original dictionary page scan.
वायुस्तुतिf. Name of two hymns. View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसूनुm. patronymic of hanumat- View this entry on the original dictionary page scan.
वायुसुतm. equals -putra- View this entry on the original dictionary page scan.
अश्वायुस्m. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
गवायुस्n. sg. and dual number the ekāha- ceremonies called Go and āyus- View this entry on the original dictionary page scan.
गवायुस्n. View this entry on the original dictionary page scan.
हरिवायुस्तुतिf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
लघुवायुस्तुतिf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
पूर्वायुस्See pūrvāyus- under pūrva-. View this entry on the original dictionary page scan.
पूर्वायुस्mfn. (prob.)"of an early age" , young (varia lectio for pūrvāp/uṣ- q.v;others pūrv-āyus-,"having or granting vital power") . View this entry on the original dictionary page scan.
सर्वायुस्() n. whole life. View this entry on the original dictionary page scan.
स्वायुस्n. full vigour or life View this entry on the original dictionary page scan.
विश्वायुस्m. See viśvāyu- View this entry on the original dictionary page scan.
विश्वायुस्n. universal life, universal health (in a formula) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
4 results
     
vāyusakha noun (masculine) fire (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 65171/72933
vāyusuta noun (masculine) name of Hanuman
Frequency rank 17199/72933
vāyusūnu noun (masculine) patr. of Hanumat (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18426/72933
amāvāyus noun (masculine) name of a son of Purūravas
Frequency rank 44614/72933
     Wordnet Search "vāyuḥ" has 12 results.
     

vāyuḥ

grīṣmavāyuḥ   

grīṣme vān uṣṇaḥ tathā ca vegavān vāyuḥ।

grīṣmavāyoḥ rakṣaṇārtham śītapadārthāḥ sevanīyāḥ।

vāyuḥ

pūrvānīlaḥ, pūrvāvāyuḥ   

pūrvasyāḥ diśāḥ vān vāyuḥ।

udyāne yuvadampatī pūrvānīlaṃ sukham anvabhavatām।

vāyuḥ

vātarogaḥ, vāyurogaḥ, vātāmayaḥ, vātavyādhiḥ, vātaḥ, vāyuḥ, rasavātaḥ, anilāmayaḥ, anilarogaḥ, anilaḥ, dhanurvātaḥ, paṭīraṃ, gṛdhrasī   

rogaviśeṣaḥ- yasmin sandhisthāne pīḍā tathā ca śothaḥ jāyate।

saḥ vātarogena pīḍitaḥ।

vāyuḥ

paścimavāyuḥ, paścimapavanaḥ   

paścimadiktaḥ vān vāyuḥ।

adya prātaḥkālataḥ eva paścimavāyuḥ vahati।

vāyuḥ

jhañjhāvātaḥ, jhaññānīlaḥ, jhañjhā, nirghātaḥ, prabhañjanaḥ, vātarūṣaḥ, vāyugulmaḥ, vāyuvegaḥ, vātyā, prabalavāyuḥ, pracaṇḍavāyuḥ, caṇḍavātaḥ, tīvravātaḥ, pavanāghātaḥ, javānilaḥ   

prāvṛṣijavāyuḥ।

jhañjhāvāte gṛhasya chādaḥ bhagnaḥ।

vāyuḥ

vāyuḥ, vātaḥ, anilaḥ, pavanaḥ, pavamānaḥ, prabhañjanaḥ, śvasanaḥ, sparśanaḥ, mātariśvā, sadāgatiḥ, pṛṣadaśvaḥ, gandhavahaḥ, gandhavāhaḥ, āśugaḥ, samīraḥ, mārutaḥ, marut, jagatprāṇaḥ, samīraṇaḥ, nabhasvān, ajagatprāṇaḥ, khaśvāsaḥ, vābaḥ, dhūlidhvajaḥ, phaṇipriyaḥ, vātiḥ, nabhaḥprāṇaḥ, bhogikāntaḥ, svakampanaḥ, akṣatiḥ, kampalakṣmā, śasīniḥ, āvakaḥ, hariḥ, vāsaḥ, sukhāśaḥ, mṛgavābanaḥ, sāraḥ, cañcalaḥ, vihagaḥ, prakampanaḥ, nabhaḥ, svaraḥ, niśvāsakaḥ, stanūnaḥ, pṛṣatāmpatiḥ, śīghraḥ   

viśvagamanavān viśvavyāpī tathā ca yasmin jīvāḥ śvasanti।

vāyuṃ vinā jīvanasya kalpanāpi aśakyā।

vāyuḥ

apānavāyuḥ   

gudasthaḥ vāyuḥ।

anīpsīte api apānavāyuḥ niḥsarati।

vāyuḥ

prāṇavāyuḥ, āksījanavāyuḥ   

ekaḥ svādahīnaḥ, raṅgahīnaḥ, gandhahīnaḥ ajvalanaśīlaḥ vāyuḥ yaḥ asmābhiḥ śvasyate।

hāiḍrojanavāyoḥ prāṇavāyośca saṃyogena jalam utpadyate।

vāyuḥ

mandavāyuḥ   

vāyoḥ pravāhaḥ।

ātape kāle kāle mandavāyuḥ pravahati।

vāyuḥ

prāgvātaḥ, pūrvavāyuḥ, puromārutaḥ   

prātaḥkāle pūrvasyāḥ vahamānaḥ vāyuḥ।

saḥ suprabhāte prāgvātasya ānandaṃ gṛhṇāti।

vāyuḥ

vāyuḥ   

bhāratīyadarśanānusāreṇa śarīre vartamānaḥ prāṇasya mukhyaḥ ādhāraḥ।

prāṇa-apāna-samāna-udāna-vyānāḥ ityete vāyoḥ pañcabhedāḥ।

vāyuḥ

svāyuḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

svāyoḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 0.702s Search Word: vāyuḥ Input Encoding: Devanagari IAST: vāyus