Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vāras" has 3 results.
     
vāras: masculine nominative singular stem: vāra
vāras: neuter ablative singular stem: vār
vāras: neuter genitive singular stem: vār
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
gaṇikā2.6.19FeminineSingularrūpājīvā, vārastrī, veśyā
     Monier-Williams
          Search  
12 results for vāraḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
वारसेवाf. practice of harlotry or a set of harlots View this entry on the original dictionary page scan.
वारस्त्रीf. equals -kanyakā- View this entry on the original dictionary page scan.
वारसुन्दरी() f. equals -kanyakā-. View this entry on the original dictionary page scan.
द्वारस्तम्भm. equals -śākhā- View this entry on the original dictionary page scan.
द्वारस्थmfn. standing at the door View this entry on the original dictionary page scan.
द्वारस्थm. door-keeper, porter View this entry on the original dictionary page scan.
द्वारस्थितmfn. idem or 'm. door-keeper, porter ' View this entry on the original dictionary page scan.
द्वारस्थूणाf. door-post View this entry on the original dictionary page scan.
स्वारसामिकmfn. (fr. svara-sāman-) View this entry on the original dictionary page scan.
स्वारसिकmfn. (fr. sva-rasa-) possessing inherent flavour or sweetness (as a poem etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
स्वारसिकmfn. natural, self-evident View this entry on the original dictionary page scan.
स्वारस्यn. naturalness, self-evidence View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
2 results
     
vārastrī noun (feminine) a harlot
Frequency rank 39225/72933
dvārastha noun (masculine) door-keeper (Monier-Williams, Sir M. (1988))
porter (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 55194/72933
     Wordnet Search "vāraḥ" has 37 results.
     

vāraḥ

samudāyaḥ, saṅghaḥ, samūhaḥ, saṅghātaḥ, samavāyaḥ, sañcayaḥ, gaṇaḥ, gulmaḥ, gucchaḥ, gucchakaḥ, gutsaḥ, stavakaḥ, oghaḥ, vṛndaḥ, nivahaḥ, vyūhaḥ, sandohaḥ, visaraḥ, vrajaḥ, stomaḥ, nikaraḥ, vātaḥ, vāraḥ, saṃghātaḥ, samudayaḥ, cayaḥ, saṃhatiḥ, vṛndam, nikurambam, kadambakam, pūgaḥ, sannayaḥ, skandhaḥ, nicayaḥ, jālam, agram, pacalam, kāṇḍam, maṇḍalam, cakram, vistaraḥ, utkāraḥ, samuccayaḥ, ākaraḥ, prakaraḥ, saṃghaḥ, pracayaḥ, jātam   

ekasmin sthāne sthāpitāni sthitāni vā naikāni vastūni।

asmin samudāye naikāḥ mahilāḥ santi।

vāraḥ

budhavāsaraḥ, saumyavāsaraḥ, budhavāraḥ   

saptāhasya tṛtīyadinaḥ।

saḥ budhavāsare āgacchati।

vāraḥ

bṛhaspativāsaraḥ, guruvāsaraḥ, guruvāraḥ, lakṣmīvāraḥ   

saptāhasya caturthaḥ dinaḥ।

sītā bṛhaspativāsare vratam ācarati।

vāraḥ

śukravāsaraḥ, śukravāraḥ, kulavāraḥ, bhṛguvāraḥ, kulikaḥ   

saptāhasya pañcamaḥ vāsaraḥ।

tasya bālakasya janmadinaḥ śukravāsaraḥ asti।

vāraḥ

śanivāraḥ, śanivāsaraḥ, mandavāraḥ, mandavāsaraḥ, kṛtāntaḥ   

saptāhasya ṣaṣṭhaḥ dinaḥ।

śanivāsare virāmo asti।

vāraḥ

paricaraḥ, paridhisthaḥ, anucaraḥ, parivāraḥ   

kasyāpi śarīrarakṣaṇārthaṃ niyuktaḥ janaḥ।

paricareṇa hatā indirā gāndhī mahodayā।

vāraḥ

śivaḥ, śambhuḥ, īśaḥ, paśupatiḥ, pinākapāṇiḥ, śūlī, maheśvaraḥ, īśvaraḥ, sarvaḥ, īśānaḥ, śaṅkaraḥ, candraśekharaḥ, phaṇadharadharaḥ, kailāsaniketanaḥ, himādritanayāpatiḥ, bhūteśaḥ, khaṇḍaparaśuḥ, girīśaḥ, giriśaḥ, mṛḍaḥ, mṛtyañjayaḥ, kṛttivāsāḥ, pinākī, prathamādhipaḥ, ugraḥ, kapardī, śrīkaṇṭhaḥ, śitikaṇṭhaḥ, kapālabhṛt, vāmadevaḥ, mahādevaḥ, virūpākṣaḥ, trilocanaḥ, kṛśānuretāḥ, sarvajñaḥ, dhūrjaṭiḥ, nīlalohitaḥ, haraḥ, smaraharaḥ, bhargaḥ, tryambakaḥ, tripurāntakaḥ, gaṅgādharaḥ, andhakaripuḥ, kratudhvaṃsī, vṛṣadhvajaḥ, vyomakeśaḥ, bhavaḥ, bhaumaḥ, sthāṇuḥ, rudraḥ, umāpatiḥ, vṛṣaparvā, rerihāṇaḥ, bhagālī, pāśucandanaḥ, digambaraḥ, aṭṭahāsaḥ, kālañjaraḥ, purahiṭ, vṛṣākapiḥ, mahākālaḥ, varākaḥ, nandivardhanaḥ, hīraḥ, vīraḥ, kharuḥ, bhūriḥ, kaṭaprūḥ, bhairavaḥ, dhruvaḥ, śivipiṣṭaḥ, guḍākeśaḥ, devadevaḥ, mahānaṭaḥ, tīvraḥ, khaṇḍaparśuḥ, pañcānanaḥ, kaṇṭhekālaḥ, bharuḥ, bhīruḥ, bhīṣaṇaḥ, kaṅkālamālī, jaṭādharaḥ, vyomadevaḥ, siddhadevaḥ, dharaṇīśvaraḥ, viśveśaḥ, jayantaḥ, hararūpaḥ, sandhyānāṭī, suprasādaḥ, candrāpīḍaḥ, śūladharaḥ, vṛṣāṅgaḥ, vṛṣabhadhvajaḥ, bhūtanāthaḥ, śipiviṣṭaḥ, vareśvaraḥ, viśveśvaraḥ, viśvanāthaḥ, kāśīnāthaḥ, kuleśvaraḥ, asthimālī, viśālākṣaḥ, hiṇḍī, priyatamaḥ, viṣamākṣaḥ, bhadraḥ, ūrddharetā, yamāntakaḥ, nandīśvaraḥ, aṣṭamūrtiḥ, arghīśaḥ, khecaraḥ, bhṛṅgīśaḥ, ardhanārīśaḥ, rasanāyakaḥ, uḥ, hariḥ, abhīruḥ, amṛtaḥ, aśaniḥ, ānandabhairavaḥ, kaliḥ, pṛṣadaśvaḥ, kālaḥ, kālañjaraḥ, kuśalaḥ, kolaḥ, kauśikaḥ, kṣāntaḥ, gaṇeśaḥ, gopālaḥ, ghoṣaḥ, caṇḍaḥ, jagadīśaḥ, jaṭādharaḥ, jaṭilaḥ, jayantaḥ, raktaḥ, vāraḥ, vilohitaḥ, sudarśanaḥ, vṛṣāṇakaḥ, śarvaḥ, satīrthaḥ, subrahmaṇyaḥ   

devatāviśeṣaḥ- hindūdharmānusāraṃ sṛṣṭeḥ vināśikā devatā।

śivasya arcanā liṅgarūpeṇa pracalitā asti।

vāraḥ

sāgaraḥ, samudraḥ, abdhiḥ, akūpāraḥ, pārāvāraḥ, saritpatiḥ, udanvān, udadhiḥ, sindhuḥ, sarasvān, sāgaraḥ, arṇavaḥ, ratnākaraḥ, jalanidhiḥ, yādaḥpatiḥ, apāmpatiḥ, mahākacchaḥ, nadīkāntaḥ, tarīyaḥ, dvīpavān, jalendraḥ, manthiraḥ, kṣauṇīprācīram, makarālayaḥ, saritāmpatiḥ, jaladhiḥ, nīranijhiḥ, ambudhiḥ, pāthondhiḥ, pādhodhiḥ, yādasāmpatiḥ, nadīnaḥ, indrajanakaḥ, timikoṣaḥ, vārāṃnidhiḥ, vārinidhiḥ, vārdhiḥ, vāridhiḥ, toyanidhiḥ, kīlāladhiḥ, dharaṇīpūraḥ, kṣīrābdhiḥ, dharaṇiplavaḥ, vāṅkaḥ, kacaṅgalaḥ, peruḥ, mitadruḥ, vāhinīpatiḥ, gaṅagādharaḥ, dāradaḥ, timiḥ, prāṇabhāsvān, urmimālī, mahāśayaḥ, ambhonidhiḥ, ambhodhiḥ, tariṣaḥ, kūlaṅkaṣaḥ, tāriṣaḥ, vārirāśiḥ, śailaśiviram, parākuvaḥ, tarantaḥ, mahīprācīram, sarinnāthaḥ, ambhorāśiḥ, dhunīnāthaḥ, nityaḥ, kandhiḥ, apānnāthaḥ   

bhūmeḥ paritaḥ lavaṇayuktā jalarāśiḥ।

sāgare mauktikāni santi।

vāraḥ

upaskaraḥ, vesavāraḥ   

gṛhavāsopakaraṇam।

sthānāntarād anantaram upaskarāṇāṃ saṅgatyarthe bahukālo apekṣyate।

vāraḥ

bhānuvāraḥ, ravivāraḥ, ravivāsaraḥ, bhānuvāsaraḥ, arkavāraḥ, ādityavāraḥ, bhaṭṭārakavāraḥ, arkadinam, arkaḥ   

saḥ dinaḥ yaḥ mandavāsarāt anantaram tathā ca somavāsarāt prāk asti।

asmākaṃ rāṣṭre bhānuvāsare vidyālaye kāryālaye ca avasaraḥ asti।

vāraḥ

rājadhānī, rājadhānam, skandhāvāraḥ, karvvaṭaḥ, karvvaṭam, kharvvaṭaḥ, kharvaṭam   

śāsanānāṃ dhānakaṃ nagaram।

uttarapradeśasya rājadhānī lakhanau iti asti।

vāraḥ

dinam, ahna, ahaḥ, ahan, āyattiḥ, divasaḥ, vāraḥ, vāsaraḥ   

saptāhasya aṃśaḥ।

somavāsaraḥ saptāhasya prathamaṃ dinam asti।

vāraḥ

maṅgalavāsaraḥ, maṅgalavāraḥ, bhaumavāraḥ, kulavāraḥ, bhaumavāsaraḥ, kulikaḥ   

saptāhasya dvitīyaṃ dinaṃ yad somavāsarādanantaram āgacchati।

asmin maṅgalavāsare rāmasya janmadinam asti।

vāraḥ

lālūvāraḥ   

prācīnakālīnaḥ khaḍgaprakāraḥ।

tena lālūvāreṇa sarpaḥ hataḥ।

vāraḥ

rājaparivāraḥ, rājakulam, rājavaṃśaḥ, nṛpānvayaḥ, rājaparijanaḥ   

rājaparigato janāḥ;

ajaḥ rājaparivāre ajāyata

vāraḥ

aśvavāhaḥ, aśvavahaḥ, aśvāruḍhaḥ, aśvārohaḥ, aśvārohī, aśvasādaḥ, tauraṅgikaḥ, turaṅgī, aśvavāraḥ, turagī, turagārohaḥ   

yaḥ aśvam āruḍhaḥ asti।

gaṇatantradivasasya yātrāyāṃ pañcāśat aśvavāhāḥ āsan।

vāraḥ

vāsaraḥ, divasaḥ, dinam, ghasraḥ, ahaḥ, bhāsvaraḥ, divā, vāraḥ, aṃśakaḥ, dyuḥ, aṃśakam   

kālaviśeṣaḥ, sūryodayāt sūryodayaparyantam kālam ।

vāsarasya aṣṭabhāgāḥ santi।

vāraḥ

śītasahā, sindhuvārakaḥ, nirguṇḍī, kapikā, sthirasādhanakaḥ, sindhukaḥ, nīlasindhukaḥ, indrasurasaḥ, sindhuvārikā, śvetapuṣpaḥ, nirguṇṭī, candrasurasaḥ, surasaḥ, sindhurāvaḥ, nīlāśī, sindhuvāritaḥ, śvetarāvakaḥ, nisindhuḥ, sindhuvāraḥ, śepālaḥ, nirguṇḍiḥ, sinduvāraḥ, nisindhukaḥ, nīlakaḥ, arthasiddhakaḥ, indrāṇikā, indrāṇī, śvetasurasā   

kundajātīyā śvetapuṣpaviśiṣṭā latā।

śītasahā varṣākāle vikasati।

vāraḥ

anusvāraḥ   

svarānte uccāryamāṇaḥ anunāsikavarṇaḥ।

kecana bālakāḥ anusvārasya uccāraṇaṃ kartum asamarthāḥ।

vāraḥ

nirguṇḍī, śephālikā, śephālī, nīlikā, malikā, suvahā, rajanīhāsā, niśipuṣpikā, sindhukaḥ, sindrakaḥ, sindrarāvaḥ, indrasuṣiraḥ, indrāṇikā, sindhuvāraḥ, indrasurasaḥ, nirguṇṭhī, indrāṇī, paulomī, śakrāṇī, kāsanāśinī, visundhakaḥ, sindhakam, surasaḥ, sindhuvāritaḥ, surasā, sindhuvārakaḥ   

ṣaḍ ārabhya dvāviṃśatiḥ pādonnataḥ nityaharitakṣupaḥ yasmin bhavati tuvaryāḥ iva pañcapatrāṇi evaṃ śākhāyāṃ laghūni romāṇi ca।

nirguṇḍyāḥ patramūlāni tu auṣadheṣu upayujyante।

vāraḥ

trivāraḥ   

garuḍasya putraḥ;

trivārasya varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

vāraḥ

sindhuvāraḥ, indrasurasaḥ, indrāṇī, indrāṇikā, candrasurasaḥ, nirguṇṭī, nirguṇḍī, nisindhuḥ, nanīlasindhukaḥ, śvetapuṣpaḥ, śvetarāvakaḥ, sindhurāvaḥ, sindhuvārakaḥ, sindhuvāritaḥ, sindhukaḥ, surasaḥ, sthirasādhanakaḥ, arthasiddhakaḥ   

ekaḥ vṛkṣaḥ।

sindhuvārasya patrāṇi bījāḥ ca auṣadhyāṃ prayujyante।

vāraḥ

svāraḥ   

svarāṇām utkūlanikūlanaṃ kṛtvā uccāraṇasya rītiḥ।

tasya svāraḥ kaṭhinaḥ āsīt।

vāraḥ

prajvāraḥ   

ekaḥ gandharvaḥ।

prajvārasya varṇanaṃ purāṇe prāpyate।

vāraḥ

prajvāraḥ   

jvarasya tāpaḥ।

jvareṇa pīḍitāḥ rugṇāḥ prajvāreṇa trastāḥ।

vāraḥ

induvāraḥ   

jyotiṣaśāstrānusāreṇa janmapatrikāyāṃ tṛtīye ṣaṣṭhame dvādaśe sthāne grahāṇāṃ saḥ saṃyogaḥ yaḥ pīḍādāyakaḥ manyate।

daivajñaḥ induvārasya duṣprabhāvanāśasya upāyān sūcayati।

vāraḥ

parisīmā, pārāvāraḥ   

ānandasya duḥkhasya vā sīmā।

asyāḥ vārtāyāḥ śravaṇena tasya ānandasya parisīmā eva nāsti।

vāraḥ

parivāraḥ   

samānaiḥ guṇasambandādibhiḥ yuktaḥ samūhaḥ।

asmākaṃ bhāṣā āryabhāṣāṇāṃ parivāre antarbhavati।

vāraḥ

vāraḥ   

ekaḥ kaviḥ ।

prācīne granthe vārasya varṇanaṃ prāpyate

vāraḥ

śatadvāraḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

śatadvārasya ullekhaḥ gaṇapāṭhe asti

vāraḥ

kūcavāraḥ   

sthānaviśeṣaḥ ।

kūcavārasya ullekhaḥ pāṇininā kṛtaḥ asti

vāraḥ

kūcavāraḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kūcavāraḥ pāṇininā bidādigaṇe paṭhitaḥ dṛśyate

vāraḥ

prāvāraḥ, prāvarakaḥ   

ekaḥ janapadaviśeṣaḥ ।

mahābhārate prāvāraḥ ullikhitaḥ prāpyate

vāraḥ

kūcavāraḥ   

sthānaviśeṣaḥ ।

kūcavārasya ullekhaḥ pāṇininā kṛtaḥ asti

vāraḥ

kūcavāraḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kūcavāraḥ pāṇininā bidādigaṇe paṭhitaḥ dṛśyate

vāraḥ

vāraḥ   

ekaḥ kaviḥ ।

vārasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyāṃ vartate

vāraḥ

cakradvāraḥ   

ekaḥ parvataḥ ।

cakradvārasya varṇanaṃ mahābhārate vartate

Parse Time: 0.778s Search Word: vāraḥ Input Encoding: Devanagari IAST: vāras