Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "tulasī" has 1 results.
     
tulasī: feminine nominative singular stem: tulasī
     Monier-Williams
          Search  
8 results for tulasī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tulasīf. holy basil (small shrub venerated by vaiṣṇava-s;commonly Tulsi) and (produced from the ocean when churned) (produced from the hair of the goddess tulasī-, .) View this entry on the original dictionary page scan.
tulasīdveṣāf. a kind of basil View this entry on the original dictionary page scan.
tulasīpattran. " tulasī- leaf", a very small gift View this entry on the original dictionary page scan.
tulasīvivāham. the marriage of viṣṇu-'s image with the tulasī- (festival on the 12th day in the 1st half of month kārttika-) View this entry on the original dictionary page scan.
tulasīvṛndāvanan. a square pedestal (before a Hindu house-door) planted with tulasī-. View this entry on the original dictionary page scan.
kṣudratulasīf. a variety of Ocimum View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣatulasīvratodyāpanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vyāsatulasīm. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
tulasī तुलसी [तुलां सादृश्यं स्यति, सो-क गौरा˚ ङीप् शंकध्वा. Tv.] The holy basil held in veneration by the Hindus, especially by the worshippers of Visnu. -Comp. -पत्रम् (lit.) a Tulasī leaf; (fig.) a very small gift. -विवाहः the marriage of an image of Bālakriṣṇa with the holy basil, performed on the 12th day of the bright half of Kārtika. -वृन्दावनः, -नम् a square pedestal in which the sacred basil is planted.
     Vedabase Search  
89 results
     
tulasī a tulasī plantCC Madhya 24.260
tulasī of the tulasī flowersSB 10.35.8-11
tulasī of tulasīCC Adi 3.104
tulasī of tulasī leavesCC Madhya 17.142
CC Madhya 24.45
CC Madhya 25.158
SB 3.16.20
tulasī the tulasī leavesCC Madhya 24.115
SB 3.15.43
tulasī the tulasī plantCC Antya 3.100
CC Antya 3.141
CC Antya 3.231
CC Antya 3.234
tulasī tulasī leavesCC Adi 13.70
CC Madhya 22.125
CC Madhya 4.59
CC Madhya 4.63
SB 10.86.41
tulasī namaskari' after offering obeisances to the tulasī plantCC Antya 3.110
tulasī namaskari' after offering obeisances to the tulasī plantCC Antya 3.110
tulasī paḍichā the temple servant known as TulasīCC Madhya 25.233
tulasī paḍichā the temple servant known as TulasīCC Madhya 25.233
tulasī sevana worship of the tulasī plantCC Antya 3.137
tulasī sevana worship of the tulasī plantCC Antya 3.137
tulasī-ādi-gaṇe the plants and creepers, headed by the tulasī plantCC Antya 15.39
tulasī-ādi-gaṇe the plants and creepers, headed by the tulasī plantCC Antya 15.39
tulasī-ādi-gaṇe the plants and creepers, headed by the tulasī plantCC Antya 15.39
tulasī-āharaṇa collecting tulasī leavesCC Madhya 24.333
tulasī-āharaṇa collecting tulasī leavesCC Madhya 24.333
tulasī-jala tulasī and waterCC Adi 3.105-106
tulasī-jala tulasī and waterCC Adi 3.105-106
tulasī-jale by tulasī leaves and Ganges waterCC Adi 6.34
tulasī-jale by tulasī leaves and Ganges waterCC Adi 6.34
tulasī-mañjarī buds of the tulasī plantCC Adi 3.108
tulasī-mañjarī buds of the tulasī plantCC Adi 3.108
tulasī-mañjarī flowers of the tulasī treeCC Antya 6.296
tulasī-mañjarī flowers of the tulasī treeCC Antya 6.296
CC Madhya 15.227
tulasī-mañjarī flowers of the tulasī treeCC Madhya 15.227
tulasī-mañjarī flowers of tulasīCC Antya 12.126
tulasī-mañjarī flowers of tulasīCC Antya 12.126
CC Madhya 15.220
tulasī-mañjarī flowers of tulasīCC Madhya 15.220
CC Madhya 15.9
tulasī-mañjarī flowers of tulasīCC Madhya 15.9
CC Madhya 3.56
tulasī-mañjarī flowers of tulasīCC Madhya 3.56
tulasī-mañjarī the flowers of tulasīCC Madhya 15.254
tulasī-mañjarī the flowers of tulasīCC Madhya 15.254
CC Madhya 3.103
tulasī-mañjarī the flowers of tulasīCC Madhya 3.103
tulasī-nava-dāmabhiḥ with garlands of fresh tulasī leavesSB 10.13.49
tulasī-nava-dāmabhiḥ with garlands of fresh tulasī leavesSB 10.13.49
tulasī-nava-dāmabhiḥ with garlands of fresh tulasī leavesSB 10.13.49
tulasī-paḍichā Tulasī, the superintendent of the templeCC Madhya 12.154-155
tulasī-paḍichā Tulasī, the superintendent of the templeCC Madhya 12.154-155
tulasī-parikramā kara circumambulate the tulasī plantCC Madhya 24.261
tulasī-parikramā kara circumambulate the tulasī plantCC Madhya 24.261
tulasī-parikramā kara circumambulate the tulasī plantCC Madhya 24.261
tulasī-sevana just supply water to the root of Tulasī-devīCC Madhya 24.261
tulasī-sevana just supply water to the root of Tulasī-devīCC Madhya 24.261
tulasībhiḥ with tulasīSB 3.15.22
tulasīke unto the tulasī plantCC Antya 3.128
tulasīm the tulasī flowersMM 20
tulasīra gandhe the aroma of tulasī leavesCC Madhya 17.141
tulasīra gandhe the aroma of tulasī leavesCC Madhya 17.141
tulasīra mālā a garland made of tulasī leavesCC Antya 13.123
tulasīra mālā a garland made of tulasī leavesCC Antya 13.123
tulasīre unto the tulasī plantCC Antya 3.122
CC Antya 3.234
jala-tulasīra sama equal to water and tulasīCC Adi 3.105-106
jala-tulasī Ganges water and tulasī leavesCC Adi 6.94
jala-tulasī Ganges water and tulasī leavesCC Antya 3.224
jala-tulasīra sevāya by worshiping with water and tulasīCC Antya 6.302
paḍichā-pātra tulasī Paḍichāpātra Tulasī, the temple superintendentCC Madhya 15.20
paḍichā-tulasī the temple superintendent named TulasīCC Madhya 15.27
paḍichā-pātra tulasī Paḍichāpātra Tulasī, the temple superintendentCC Madhya 15.20
puṣpa-tulasī flowers and tulasīCC Madhya 15.10
jala-tulasīra sama equal to water and tulasīCC Adi 3.105-106
jala-tulasīra sevāya by worshiping with water and tulasīCC Antya 6.302
śrī-tulasī tulasī leavesSB 1.19.6
śrī-tulasī tulasī leavesSB 1.19.6
jala-tulasī Ganges water and tulasī leavesCC Adi 6.94
puṣpa-tulasī flowers and tulasīCC Madhya 15.10
paḍichā-pātra tulasī Paḍichāpātra Tulasī, the temple superintendentCC Madhya 15.20
paḍichā-tulasī the temple superintendent named TulasīCC Madhya 15.27
jala-tulasī Ganges water and tulasī leavesCC Antya 3.224
jala-tulasīra sama equal to water and tulasīCC Adi 3.105-106
jala-tulasīra sevāya by worshiping with water and tulasīCC Antya 6.302
     DCS with thanks   
4 results
     
tulasī noun (feminine) holy basil (small shrub venerated by Vaiṣṇavas) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Ocimum basilicum Linn. (G.J. Meulenbeld (1974), 560) Ocimum canum Sims (G.J. Meulenbeld (1974), 560) Ocimum gratissimum Linn. (G.J. Meulenbeld (1974), 560) Ocimum sanctum Linn. (G.J. Meulenbeld (1974), 560) Ocimum viride Willd. (G.J. Meulenbeld (1974), 560) Orthosiphon stamineus Benth. (G.J. Meulenbeld (1974), 560)
Frequency rank 5263/72933
tulasīvivāha noun (masculine) the marriage of Viṣṇu's image with the Tulasī (festival on the 12th day in the 1st half of month Kārttika) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 53705/72933
kṛṣṇatulasī noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 50011/72933
kṣudratulasī noun (feminine) a variety of Ocimum (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50648/72933
     Wordnet Search "tulasī" has 5 results.
     

tulasī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

tulasī

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

tulasī

tulasīdalam, tulasīpatram   

tulasīkṣupasya patram।

tulasīdalam auṣadhasya rūpeṇa upayujyate।

tulasī

rāmatulasī   

tulasīprakāraḥ yasya daṇḍaḥ śvetayuktaḥ haritaḥ ca asti।

mahātmā rāmatulaseḥ mālāṃ dhārayati।

tulasī

tulasīdāsaḥ   

rāmasya paramabhaktaḥ ekaḥ sādhuḥ।

tulasīdāsena racitaṃ rāmacaritamānasam atīva lokapriyam asti।

Parse Time: 0.845s Search Word: tulasī Input Encoding: IAST: tulasī