Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
9 results for tribhuvana
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tribhuvanan. ( Va1rtt. 3 Sch. ) equals -jagat- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanan. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanam. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanagurum. "the 3 worlds' master", śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanamalladevam. the hero of View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanamāṇikyacaritan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanapāladevam. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanapatim. viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvanaprabhāf. Name of the daughter of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results1 result
bhagavati harivallabhe manojñe tribhuvanabhūtikari pra sīda mahyam # RVKh.5.87.23 (M"uller's edition).
1 result
tribhuvana noun (neuter) -jagat (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a town (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5837/72933
 

tribhuvanakīrtiras

(tri.bhuvana.kīrti.ras) herbo-mineral preparation used in the treatment of commoncold.

Wordnet Search
"tribhuvana" has 4 results.

tribhuvana

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

tribhuvana

tribhuvanam   

svargaḥ pṛthvī pātālaḥ iti trīṇi bhuvanāni।

īśvaraḥ tribhuvanasya svāmī asti।

tribhuvana

tribhuvana   

ekaṃ nagaram ।

tribhuvanasya ullekhaḥ kathāsaritsāgare vartate

tribhuvana

tribhuvana   

ekaḥ rājaputraḥ ।

tribhuvanasya ullekhaḥ rājataraṅgiṇyāṃ vartate

Parse Time: 1.705s Search Word: tribhuvana Input Encoding: IAST: tribhuvana