Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "tavas" has 1 results.
     
tavas: feminine vocative singular stem: tavas
     Monier-Williams
          Search  
39 results for tavas
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tavasmfn. ( tu-) strong, energetic, courageous (Comparative degree v/as-tara-[ see t/avīyas-], superl. v/as-tama-,190, 5; ii, 33, 3) View this entry on the original dictionary page scan.
tavasm. power, strength, courage View this entry on the original dictionary page scan.
tavasm. see pr/a--, sv/a--. View this entry on the original dictionary page scan.
tavasvat(t/av-) mfn. strong View this entry on the original dictionary page scan.
tavasyan. strength, . View this entry on the original dictionary page scan.
avadātavasanamfn. "clothed in white", laical, View this entry on the original dictionary page scan.
dantavastramn. equals -cchada- View this entry on the original dictionary page scan.
dīkṣitavasanan. the garment of an initiated person View this entry on the original dictionary page scan.
gṛhītavasatīvarīkamfn. one who has taken up the waters called vasatī-v/arī- View this entry on the original dictionary page scan.
hastidantavastramayamf(ī-)n. made of ivory or cloth View this entry on the original dictionary page scan.
kośagatavastiguhyatāf. having the pudenda hidden in the abdomen (one of the 32 signs of perfection), View this entry on the original dictionary page scan.
kṛtavasatimfn. one who has taken up his abode, dwelling View this entry on the original dictionary page scan.
mṛtavastrabhṛtmfn. wearing a dead man's clothes View this entry on the original dictionary page scan.
muktavasanamfn. one who has put off his clothes, going about naked View this entry on the original dictionary page scan.
muktavasanam. a jaina- ascetic View this entry on the original dictionary page scan.
piśitavasāmayamf(ī-)n. consisting of flaccid and fat View this entry on the original dictionary page scan.
pratavasmfn. mighty, powerful, active (said of the marut-s) View this entry on the original dictionary page scan.
prayatavastramfn. clothed in clean garments, View this entry on the original dictionary page scan.
raktavasanam. "clad in reddish garments", a religious mendicant View this entry on the original dictionary page scan.
raktavastrinm. equals yogin- View this entry on the original dictionary page scan.
rohitavastuName of a place (also read -vastra-). View this entry on the original dictionary page scan.
samastavastuviṣayamfn. relating to the whole matter View this entry on the original dictionary page scan.
samavasṛtavasṛtif. equals sam-avasaraṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
saṃstavasthiramfn. firm through acquaintance View this entry on the original dictionary page scan.
saṃyatavastramfn. having the dress or clothes fastened or tied together View this entry on the original dictionary page scan.
snātavasyamfn. to be put on after an ablution View this entry on the original dictionary page scan.
sutavaskarāf. the mother of seven children View this entry on the original dictionary page scan.
svatavasmfn. (sv/a--) (Nominal verb -tavān-) self-strong, inherently powerful, valiant etc. View this entry on the original dictionary page scan.
svatavasmfn. firmly rooted (said of a mountain) View this entry on the original dictionary page scan.
śvetavastrinmfn. white-clad, View this entry on the original dictionary page scan.
tavastif. suppression of urine View this entry on the original dictionary page scan.
vigalitavasanamfn. destitute of garments, unclothed View this entry on the original dictionary page scan.
visrastavasanamfn. having loosened garments View this entry on the original dictionary page scan.
vyavasitavaseyan. (impersonal or used impersonally) it is to be settled or determined View this entry on the original dictionary page scan.
vyavasitavasitif. ascertainment, determination, resolution View this entry on the original dictionary page scan.
vyavasthitavasthitif. the being placed apart or kept asunder or distinguished, separation, distinction, difference staying, abiding, perseverance in (instrumental case or locative case) View this entry on the original dictionary page scan.
vyavasthitavasthitif. constancy, steadfastness View this entry on the original dictionary page scan.
vyavasthitavasthitif. fixity, fixed rule or statute, decision, determination etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vyavasthitavasthitif. extracting (?) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
tavas तवस् a. Ved. 1 Old. -2 strong, great. -n. Strength, power (बल); सोमस्य मा तवसं वक्ष्यग्ने Rv.3.1.1.
tavasya तवस्य a. 1 Increasing strength (as an oblation). -स्यम् strength; तस्मै तवस्यमनु दायि सत्रा Rv.2.2.8.
     Macdonell Vedic Search  
3 results
     
tavas tav-ás, a. mighty, ii. 33, 3; v. 83, 1 [tu be strong].
tavastama tavás-tama, spv. mightiest, ii. 33, 3.
svatavas svá-tavas, a. (Bv.) self-strong, i. 85, 7.
     Macdonell Search  
1 result
     
tavas a. strong, bold; m. strength, courage.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
12 results
     
tavase bhandadiṣṭaye RV.5.87.1d; SV.1.462d.
tavaso bhandadiṣṭayaḥ śś.8.23.1.
tavastamā śuśrava vṛtrahatye RV.1.109.5b.
tavastamas tavasāṃ vajrabāho RV.2.33.3b. See next but one.
tavastavas tavasām ugrabāho AVP.15.20.2b. See prec. but one.
tavas ta ṛtuthā parva (TS.KSA. paruḥ) # VS.23.40a; TS.5.2.12.1a; KSA.10.6a.
tavas tam abadhnata # AVś.10.6.18a.
tavas te kalpantām # VS.27.45; KS.40.6; śB.8.1.4.8; TA.4.19.1. See ṛtavo me kalpantām, and cf. ṛtavaś ca.
tavas te yajñaṃ vitanvantu # VS.26.14a.
tavas te vihitā hāyanīḥ # AVś.12.1.36c.
tavas tvā pacantu # TA.4.26.1.
tavas tvā saṃvatsarāya paridadatu # SMB.1.5.15; JG.1.8.
     DCS with thanks   
5 results
     
tavas adjective energetic (Monier-Williams, Sir M. (1988))
strong (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 53383/72933
amṛtavasu noun (masculine) name of a man
Frequency rank 26596/72933
dantavastra noun (masculine neuter)
Frequency rank 54220/72933
tavasti noun (feminine) [medic.] a kind of mūtrāghāta ("suppression of urine") (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 25334/72933
svatavas adjective firmly rooted (said of a mountain) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
inherently powerful (Monier-Williams, Sir M. (1988))
self-strong (Monier-Williams, Sir M. (1988))
valiant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 41295/72933
     Wordnet Search "tavas" has 12 results.
     

tavas

sthūla, pīvara, pīna, medura, guru, sthūlakāya, sthūladeha, bhārin, āpyāyita, paripīvara, piśitavasāmaya, pīva, pīvas, pīviṣṭha, pīvorūpa, pyāta, pyāna, medasvat, vapodara, sthūlasthūla, sphira   

yasya kāye adhikaḥ medaḥ astiḥ।

sūmo nāma mallayuddhasya mallāḥ sthūlāḥ।

tavas

mūrtavastu   

ākārayuktaṃ vastu।

asmākaṃ jīvane vayaṃ mūrtavastūni upabhuñjmaḥ।

tavas

amūrtavastu   

tad vastu yad mūrtaṃ nāsti।

dhvaniḥ iti amūrtavastu asti।

tavas

oṣṭhaḥ, radanacchadaḥ, dantavāsaḥ, dantavastram, radachadaḥ   

avayavaviśeṣaḥ, uṣyate dahyate uṣṇāhāreṇa iti dantācchādakāvayavaḥ।

āsanne maraṇe śyāmasya oṣṭhayoḥ tasya putrasya nāma eva āsīt।

tavas

prabala, sabala, svojas, saujas, atibala, adabhra, ugra, udbala, ūrjāvata, ūrjasvat, tavasvat, tavya, tīvra, tuṅga, dūpra, dṛpra, dṛpra, prakṛṣṭa, balabalī, balabhadra, balāvastha, balūla, va, satvan, sthāmavat,    

balena saha।

prabalena vegena vāyuḥ vahati।

tavas

anupayuktavastu, nirarthaka-vastu   

upayogahīnaṃ vastu।

mohanena anupayuktavastuni prajvālitāni।

tavas

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

tavas

utsāhin, utsāhavat, sattvādhika, ojasvat, tavas, tviṣīmat, vājayu, ajaḍadhī   

yasmin ojaḥ asti।

utsāhī vyaktiḥ kim api kāryaṃ śīghraṃ sampūrṇatāṃ nayati।

tavas

yatiḥ, yatī, tāpasaḥ, parivrājakaḥ, bhikṣuḥ, saṃnyāsikaḥ, karmandī, raktavasanaḥ, parāśarī, parikāṅkṣī, maskarī, parirakṣakaḥ   

nirjitendriyagrāmaḥ।

saḥ gṛhasthaḥ tarhi yatiḥ। / ekakālaṃ cared bhaikṣyaṃ na prasajjate vistare। bhakṣya prasakto hi yatir viṣayeṣvapi sajjati॥

tavas

balam, āyattiḥ, utsāhaḥ, tavasyam   

śarīrasya śaktiḥ।

puṣṭivardhakasya bhojanasya abhāvāt balaṃ mīnāti।

tavas

naukāpaṭaḥ, vātavasanam, vāyuvasanam, naukāvasanam, nauvasanam, nauvastram, vātavastram, vāyuvastram, vāyupaṭaḥ, javanikā, marutpaṭaḥ, vātapaṭaḥ   

tat vistṛta-vastraṃ yad naukāyāḥ pulinde vāyutaḥ gatinirdhāraṇārthe badhyate।

ākasmikāgatena ativātena naukāpaṭaḥ vidīrṇaḥ।

tavas

yācitaḥ, yācitā, yācitam, abhyācitaḥ, abhyācitā, abhyācitam, arditaḥ, arditā, arditam, upayācitaḥ, upayācitā, upayācitam, samprārthitaḥ, samprārthitā, samprārthitam, prārthitaḥ, prārthitā, prārthitam, prārthitavastu   

prārthitam vastu।

pitā te yācitaḥ pūrvaṃ mayā vai tvatkṛte'bale। [devībhāgavate 3।28।67]

Parse Time: 0.630s Search Word: tavas Input Encoding: IAST: tavas