Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
jayā2.2.66FeminineSingulartarkārī, kaṇikā, vaijayantikā, jayantī, jayaḥ, agnimanthaḥ, nādeyī, gaṇikārikā, śrīparṇam
     Monier-Williams
          Search  
4 results for tarkārī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tarkārīf. (gaRa gaurādi-) Sesbania aegyptiaca, View this entry on the original dictionary page scan.
tarkārīf. Premna spinosa View this entry on the original dictionary page scan.
tarkārīf. a kind of gourd View this entry on the original dictionary page scan.
sutarkārīf. a kind of gourd (equals deva-dālī-) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
tarkārī noun (feminine) a kind of gourd (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Premna spinosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Sesbania aegyptiaca (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8787/72933
     Wordnet Search "tarkārī" has 3 results.
     

tarkārī

jayā, jayantī, tarkārī, nādeyī, vaijayantikā, balī, moṭā, haritā, vijayā, sūkṣmamūlā, vikrāntā, aparājitā   

ekā oṣadhī yasyāḥ puṣpāṇi sundarāṇi bhavanti।

mālī upavaneṣu vaijayantikāṃ sthāpayanti।

tarkārī

araṇī, śrīparṇam, agnimanthaḥ, kaṇikā, gaṇikārikā, jayā, araṇiḥ, tejomanthaḥ, havirmanthaḥ, jyotiṣkaḥ, pāvakaḥ, vahnimanthaḥ, mathanaḥ, agnimathanaḥ, tarkārī, vaijayantikā, araṇīketuḥ, śrīparṇī, karṇikā, nādeyī, vijayā, anantā, nadījā   

himālayeṣu vartamānaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ yasya khādyaṃ phalaṃ bhavati evaṃ tasya bījamapi upayogāya vartate।

araṇī tu auṣadhavṛkṣaḥ bhavati।

tarkārī

devadālī, turaṅgikā, jīmūtakaḥ, kaṇṭaphalā, garā, garī, veṇī, mahākoṣaphalā, kaṭphalā, ghorā, kadambī, viṣahā, karkaṭī, sāramūṣikā, vṛntakoṣā, dālī, romaśapatrikā, kuraṅgikā, sutarkārī, devatāḍaḥ   

kośātakyāḥ iva latāprakāraḥ।

atra sarvatra devadālī asti।

Parse Time: 0.961s Search Word: tarkārī Input Encoding: IAST: tarkārī