Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "tamasi" has 5 results.
     
tamasī: neuter nominative dual stem: tamas
tamasī: neuter accusative dual stem: tamas
tamasi: masculine locative singular stem: tamas
tamasi: neuter locative singular stem: tamas
tamasī: neuter vocative dual stem: tamas
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kṛṣṇapuruṣottamasiddhāntopaniṣadf. Name of an View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
28 results
     
tamasi darknessSB 6.15.16
tamasi in darknessSB 11.4.19
SB 12.8.1
SB 3.29.5
SB 6.15.18-19
SB 6.7.14
tamasi in hellish lifeSB 5.14.28
tamasi in ignoranceBG 14.15
SB 5.14.20
SB 6.2.35
tamasi in the darknessSB 10.89.48-49
SB 12.9.16
SB 5.14.33
SB 5.26.17
tamasi in the darkness of illusionSB 4.7.30
tamasi in the material existence of darknessSB 4.28.27
tamasi into darknessSB 11.30.43
tamasi into hellSB 7.1.17
tamasi into the darkness of hellSB 11.8.7
tamasi into the darkness of ignoranceSB 5.6.11
tamasi the mode of ignoranceBG 14.13
tamasi when the darknessSB 9.14.27
tamasi when the mode of ignorance increasesSB 11.25.19
tamasi within the darknessSB 11.23.49
tamasi andhe into the darkest pitSB 11.26.3
tamasi andhe into the darkest pitSB 11.26.3
tamasi apāre because of an ignorant way of searchingSB 3.8.20
tamasi apāre because of an ignorant way of searchingSB 3.8.20
     Wordnet Search "tamasi" has 7 results.
     

tamasi

tamomaya, tāmasa, tāmasika, tamasvin, sāndhakāra, satimira, tamovṛta, tamobhūta, nirāloka, aprakāśa, hatajyotis   

andhakāreṇa yuktaḥ।

kṛṣṇasya janma bhādrapadamāsasya tamomayyāṃ rātrau abhavat।

tamasi

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

tamasi

tāmasin, tamoguṇin   

yaḥ tamoguṇena yuktaḥ asti।

rāvaṇaḥ tāpasī puruṣaḥ asti।

tamasi

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

tamasi

tāmasī   

ekā nadī ।

tāmasyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

tamasi

kṛṣṇapuruṣottamasiddhāntopaniṣad   

ekā upaniṣad ।

kṛṣṇapuruṣottamasiddhāntopaniṣadaḥ ullekhaḥ kośe vartate

tamasi

kṛṣṇapuruṣottamasiddhāntopaniṣad   

ekā upaniṣad ।

kṛṣṇapuruṣottamasiddhāntopaniṣadaḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 0.612s Search Word: tamasi Input Encoding: IAST: tamasi