Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "surasā" has 1 results.
     
surasā: feminine nominative singular stem: surasa
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
nākulīFeminineSingularrāsnā, suvahā, sugandhā, gandhanākulī, nakuleṣṭā, bhujaṅgākṣī, surasā, chatrākī
śvetasurasāFeminineSingularbhūtaveśī
     Monier-Williams
          Search  
7 results for surasā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
surasāf. Name of various plants (Anethum Panmori;Vitex Negundo;a kind of jasmine; equals rāsnā-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
surasācchadam. (prob.) the leaf of the white basil View this entry on the original dictionary page scan.
surasāgrajan. (prob.) equals next View this entry on the original dictionary page scan.
surasāgraṇīm. white basil View this entry on the original dictionary page scan.
surasāṣṭan. a collective Name of 8 plants (viz. nirguṇṭī-, tulasī-, brāhmī- etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
asurasāf. the plant Basilicum Pilosum Benth. View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasurasāf. a white -flowering variety of the Vitex Negundo or Nyctanthes Arbor Tristis View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
2 results
     
     DCS with thanks   
4 results
     
surasā noun (feminine) (in music) a particular Rāgiṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Anethum Panmori (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Anethum sowa Kurz a kind of jasmine (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Dakṣa (wife of Kaśyapa and mother of the Nāgas) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Raudrāśva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Vitex Negundo (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4556/72933
surasādi noun (masculine) name of a varga
Frequency rank 9515/72933
surasādika noun (masculine) [medic.] surasādi
Frequency rank 71151/72933
śvetasurasā noun (feminine) a white -flowering variety of the Vitex Negundo or Nyctanthes Arbor Tristis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 30641/72933
     Wordnet Search "surasā" has 7 results.
     

surasā

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

surasā

brāhmī, somalatā, sarasvatī, saumyā, suraśreṣṭhā, śāradā, suvarcalā, kapotavagā, vaidhātrī, divyatejāḥ, mahauṣadhī, svayaṃbhuvī, saumyalatā, sureṣṭā, brahmakanyakā, maṇaḍūkamātā, maṇḍukī, surasā, medhyā, vīrā, bhāratī, varā, parameṣṭhinī, divyā, śāradā   

kṣupaviśeṣaḥ-yaḥ bheṣajarupeṇa upayujyate yasya guṇāḥ vātāmlapittanāśitvaṃ tathā ca buddhiprajñāmedhākārītvam।

brāhmī prāyaḥ gaṅgātaṭe haridvāranagarasya samīpe dṛśyate।

surasā

surasā, nāgamātā   

rāmāyaṇe varṇitā nāgānāṃ mātā yā samudrollaṅghanakāle hanumantaṃ parīkṣitavatī।

hanumantaṃ parīkṣituṃ devāḥ surasām apreṣayan।

surasā

śītasahā, sindhuvārakaḥ, nirguṇḍī, kapikā, sthirasādhanakaḥ, sindhukaḥ, nīlasindhukaḥ, indrasurasaḥ, sindhuvārikā, śvetapuṣpaḥ, nirguṇṭī, candrasurasaḥ, surasaḥ, sindhurāvaḥ, nīlāśī, sindhuvāritaḥ, śvetarāvakaḥ, nisindhuḥ, sindhuvāraḥ, śepālaḥ, nirguṇḍiḥ, sinduvāraḥ, nisindhukaḥ, nīlakaḥ, arthasiddhakaḥ, indrāṇikā, indrāṇī, śvetasurasā   

kundajātīyā śvetapuṣpaviśiṣṭā latā।

śītasahā varṣākāle vikasati।

surasā

rāsanā, nākulī, surasā, sugandhā, gandhanākulī, nakuleṣṭā, bhujaṅgākṣī, chatrāhī, suvahā, rasyā, śreyasī, rasanā, rasā, sugandhimūlā, rasāḍhyā, atirasā, droṇagandhikā, sarpagandhā, palaṅkaṣā   

latāviśeṣaḥ।

rāsanā auṣadharūpeṇa upayujyate।

surasā

nirguṇḍī, śephālikā, śephālī, nīlikā, malikā, suvahā, rajanīhāsā, niśipuṣpikā, sindhukaḥ, sindrakaḥ, sindrarāvaḥ, indrasuṣiraḥ, indrāṇikā, sindhuvāraḥ, indrasurasaḥ, nirguṇṭhī, indrāṇī, paulomī, śakrāṇī, kāsanāśinī, visundhakaḥ, sindhakam, surasaḥ, sindhuvāritaḥ, surasā, sindhuvārakaḥ   

ṣaḍ ārabhya dvāviṃśatiḥ pādonnataḥ nityaharitakṣupaḥ yasmin bhavati tuvaryāḥ iva pañcapatrāṇi evaṃ śākhāyāṃ laghūni romāṇi ca।

nirguṇḍyāḥ patramūlāni tu auṣadheṣu upayujyante।

surasā

saṃhitapuṣpikā, kāravī, madhurā, madhurikā, chattrā, avākpuṣpī, vanajā, vanyā, tālaparṇī, surasā, sitacchattrā, supuṣpā, śatāhvā, śatapuṣpā, śītaśivā, śālīnā, śāleyā, miśiḥ, miśreyā, tālapatrā, atilambī, saṃhitachattrikā   

kṣupaprakāraḥ yaḥ śākarupeṇa upayujyate।

mātā dvijāyāḥ tathā ca saṃhitapuṣpikāyāḥ śākaṃ nirmāti।

Parse Time: 1.360s Search Word: surasā Input Encoding: IAST: surasā