Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "sumedhas" has 1 results.
     
sumedhas: masculine vocative singular stem: sumedhas
     Monier-Williams
          Search  
6 results for sumedhas
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sumedhasmfn. (accusative sg. /asam-or /ām-) having a good understanding, sensible, intelligent, wise etc. View this entry on the original dictionary page scan.
sumedhasm. Name of a ṛṣi- under manu- cākṣuṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
sumedhasm. of a son of veda-mitra- View this entry on the original dictionary page scan.
sumedhasm. plural a particular class of gods under the fifth manu- View this entry on the original dictionary page scan.
sumedhasm. a particular class of deceased ancestors View this entry on the original dictionary page scan.
sumedhasf. Cardiospermum Halicacabum View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Vedic Search  
1 result
     
sumedhas su-medhás, a. (Bv.) having a good understanding, wise, viii. 48, 1.
     Vedabase Search  
1 result
     
sumedhasaḥ who are all very intelligentSB 9.4.3
     DCS with thanks   
2 results
     
sumedhas noun (masculine) a particular class of deceased ancestors (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular class of gods under the fifth Manu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a ṣi under Manu Cākṣuṣa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Vedamitra (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 41008/72933
sumedhas adjective having a good understanding (Monier-Williams, Sir M. (1988))
intelligent (Monier-Williams, Sir M. (1988))
sensible (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wise (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15340/72933
     Wordnet Search "sumedhas" has 2 results.
     

sumedhas

nipuṇa, pravīṇa, abhijña, vijña, niṣṇāta, śikṣita, vaijñānika, kṛtamukha, kṛtin, kuśala, saṅkhyāvat, matimat, kuśagrīyamati, kṛṣṭi, vidura, budha, dakṣa, nediṣṭha, kṛtadhī, sudhin, vidvas, kṛtakarman, vicakṣaṇa, vidagdha, catura, prauḍha, boddhṛ, viśārada, sumedhas, sumati, tīkṣṇa, prekṣāvat, vibudha, vidan, vijñānika, kuśalin   

yaḥ prakarṣeṇa kāryakṣamaḥ asti।

arjunaḥ dhanurvidyāyāṃ nipuṇaḥ āsīt।

sumedhas

kopalatā, ardhacandrikā, analaprabhā, kaṭabhī, kanakaprabhā, kukundanī, kaiḍaryaḥ, gīrlatā, jyotiṣkā, jyotirlatā, tīktakā, tīkṣṇā, dīptaḥ, niphalā, paṇyā, parāpatapadī, pītatailā, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, matidā, lagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇaḥ, vāyasādanī, śṛṅgin, śleṣmaghnī, sarasvatī, supiṅgalā, suvegā, suvarṇalatā, svarṇalatā, sumedhas, sphuṭavalkalī, sphuṭaraṅgiṇī   

ekā latā।

kopalatā oṣadhyāṃ prayujyate।

Parse Time: 0.773s Search Word: sumedhas Input Encoding: IAST: sumedhas