Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
4 results for somalatā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
somalatāf. the soma- plant (See 1. s/oma-) View this entry on the original dictionary page scan.
somalatāf. Ruta Graveolens View this entry on the original dictionary page scan.
somalatāf. equals -vallī- View this entry on the original dictionary page scan.
somalatāf. Name of the river godāvarī- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
somalatā noun (feminine) name of the river Godāvarī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Ruta Graveolens (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the Soma plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13256/72933
     Wordnet Search "somalatā" has 2 results.
     

somalatā

brāhmī, somalatā, sarasvatī, saumyā, suraśreṣṭhā, śāradā, suvarcalā, kapotavagā, vaidhātrī, divyatejāḥ, mahauṣadhī, svayaṃbhuvī, saumyalatā, sureṣṭā, brahmakanyakā, maṇaḍūkamātā, maṇḍukī, surasā, medhyā, vīrā, bhāratī, varā, parameṣṭhinī, divyā, śāradā   

kṣupaviśeṣaḥ-yaḥ bheṣajarupeṇa upayujyate yasya guṇāḥ vātāmlapittanāśitvaṃ tathā ca buddhiprajñāmedhākārītvam।

brāhmī prāyaḥ gaṅgātaṭe haridvāranagarasya samīpe dṛśyate।

somalatā

somalatā, somavallī   

ekā prācīnā latā।

somalatāyāḥ rasasya sevanaṃ prācīnāḥ vaidikāḥ ṛṣayaḥ mādakapadārthasya rūpeṇa kurvanti sma।

Parse Time: 1.203s Search Word: somalatā Input Encoding: IAST: somalatā