Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "sindūra" has 1 results.
     
sindūra: neuter vocative singular stem: sindūra
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
sindūram2.9.106NeuterSingularvapram, ‍nāgam, yogeṣṭam
     Monier-Williams
          Search  
15 results for sindūra
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sindūram. (according to to ,fr. syand-) a sort of tree View this entry on the original dictionary page scan.
sindūram. a proper N. View this entry on the original dictionary page scan.
sindūran. red lead, minium, vermilion etc. View this entry on the original dictionary page scan.
sindūran. (equals rakta-śāsana-, rāja-lekha-,and rāja-lekhitadakṣiṇa- ) View this entry on the original dictionary page scan.
sindūrakāraṇan. "origin of minium", lead View this entry on the original dictionary page scan.
sindūranirgamam. Name of a chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
sindūraprakāram. Name of work (also sindūraprakāraṭīkā -ṭīkā- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
sindūraprakāraṭīkāf. sindūraprakāra
sindūrapuṣpīf. a kind of plant (equals vīra-puṣpī-) View this entry on the original dictionary page scan.
sindūrarasam. a particular preparation of quicksilver View this entry on the original dictionary page scan.
sindūratilakam. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) a mark on the forehead made with red lead View this entry on the original dictionary page scan.
sindūratilakam. "marked with red lead", an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
sindūratilakāf. a woman whose forehead is marked with red lead (and therefore whose husband is living) View this entry on the original dictionary page scan.
rasasindūran. a sort of factitious cinnabar (used as an escharotic) View this entry on the original dictionary page scan.
svarṇasindūram. a particular medicinal preparation View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
sindūra सिन्दूरः [स्यन्द्-उरन् संप्रसारणम् Uṇ.1.68] A kind of tree. -रम् Red lead; स्वयं सिन्दूरेण द्विपरणमुदा मुद्रित इव Gīt.11; N.22.45. -Comp. -कारणम् lead. -तिलकः an elephnat. (-का) a woman whose husband is living. -रसः a particular preparation of quick-silver.
     Macdonell Search  
1 result
     
sindūra n. red lead: -tilaka, m. forehead mark made with red lead; i-ta, pp. made to resemble red lead.
     Vedabase Search  
2 results
     
     DCS with thanks   
7 results
     
sindūra noun (masculine neuter) Mennig (Garbe, Richard (1974), 44) minium (Monier-Williams, Sir M. (1988))
red lead (Monier-Williams, Sir M. (1988))
rotes Bleioxid (Garbe, Richard (1974), 44) vermilion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of mineral ("red lead")
Frequency rank 2783/72933
sindūraka noun (masculine) img/min.bmp
Frequency rank 70595/72933
sindūrapuṣpī noun (feminine) a kind of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 70596/72933
sindūrarasa noun (masculine) a particular preparation of quicksilver (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 70597/72933
girisindūra noun (masculine neuter) img/alchemy.bmp
Frequency rank 11619/72933
rasasindūra noun (masculine neuter) a sort of factitious cinnabar (used as an escharotic) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13714/72933
śailasindūraka noun (neuter) girisindūra
Frequency rank 67994/72933
     Wordnet Search "sindūra" has 5 results.
     

sindūra

raktaḥ, raktā, raktam, lohitaḥ, lohitā, lohitāhinī, lohitam, raktavarṇaḥ, raktavarṇā, raktavarṇam, lohitavarṇam, rohitaḥ, rohitā, rohitāhinī, śoṇitaḥ, śoṇitā, śoṇitam, śoṇaḥ, śoṇā, śoṇam, śoṇī, sindūravarṇaḥ, kaṣāyaḥ, kaṣāyā, kaṣāyam, mañjiṣṭhaḥ, mañjiṣṭhī, mañjiṣṭham, aruṇaḥ, aruṇā, aruṇam, pāṭalaḥ, pāṭalā, pāṭalam   

varṇaviśeṣaḥ, raktasya varṇaḥ iva varṇaḥ।

imaṃ prakoṣṭhaṃ raktena varṇena varṇaya।

sindūra

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

sindūra

raktaḥ, raktā, raktam, raktavarṇīyaḥ, raktavarṇīyā, raktavarṇīyam, lohitaḥ, lohitā, lohitāhinī, lohitam, raktavarṇaḥ, raktavarṇā, raktavarṇam, lohitavarṇam, rohitaḥ, rohitā, rohitāhinī, śoṇitaḥ, śoṇitā, śoṇitam, śoṇaḥ, śoṇā, śoṇam, śoṇī, sindūravarṇaḥ, kaṣāyaḥ, kaṣāyā, kaṣāyam, mañjiṣṭhaḥ, mañjiṣṭhī, mañjiṣṭham, aruṇaḥ, aruṇā, aruṇam, pāṭalaḥ, pāṭalā, pāṭalam   

vastūnāṃ raktaguṇatvadyotanārthe upayujyamānaṃ viśeṣaṇam।

rakte guṇe tatvaṃ raktam iti ucyate।

sindūra

sindūraḥ, nāgasambhavam, nāgareṇuḥ, raktam, sīmantakam, nāgajam, nāgagarbham, śoṇam, vīrarajaḥ, gaṇeśabhūṣaṇam, sandhyārāgam, śṛṅgārakam, saubhāgyam, arūṇam, maṅgalyam, agniśikham, piśunam, asṛk, vareṇyam   

raktavarṇacūrṇaviśeṣaḥ hindudharmīyāṇāṃ kṛte māṅgalyasūcakam ābharaṇañca, yaṃ akhrīṣṭīyāḥ tathā ca amuslimadharmīyāḥ bhāratīyāḥ striyaḥ pratidinaṃ sīmantake bhālapradeśe vā dhārayanti, khrīṣṭīyān tathā ca muslimadharmīyān vinā itare sarve bhāratīyāḥ puruṣāḥ bālakāḥ ca pūjāvidhau māṅgalyārthaṃ bhālapradeśe bindumātraṃ dhārayanti, tathā ca pūjādiṣu devadevatān samarpayanti।

kāścit striyaḥ sindurasya dhāraṇāt pateḥ āyurvṛddhirbhavati iti manyante।

sindūra

sindūra   

vṛkṣaviśeṣaḥ;

sindūrasya puṣpāṇi atīva śobhanāni।

Parse Time: 1.188s Search Word: sindūra Input Encoding: IAST: sindūra