Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "siṃhī" has 1 results.
     
siṃhī: feminine nominative singular stem: siṃha
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
17 results for siṃhī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
siṃhīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīf. a lioness etc. View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīf. Name of the uttara-vedi- (Nominal verb siṃh/īh-) View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīf. of various plants (Solanum Jacquini;Solanum Melongena;Gendarussa Vulgaris;Hemionitis Cordifolia;Phaseolus Trilobus) View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīf. a vein View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīf. Name of the mother of rāhu- (equals siṃhikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīin comp. for siṃha-. View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhībhūP. -bhavati-, to become or be turned into a lion View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīkṛP. -karoti-, to turn into a lion View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhīlatāf. the egg-plant View this entry on the original dictionary page scan.
durgasiṃhīf. durga-siṃha-'s commentary on the kātantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
mātṛsiṃhīf. Justicia Gendarussa View this entry on the original dictionary page scan.
nārasiṃhīyan. Name of work on rhetoric View this entry on the original dictionary page scan.
nṛsiṃhīyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sitasiṃhīf. a white-blossomed kaṇṭakārī- View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasiṃhīf. a kind of pot-herb View this entry on the original dictionary page scan.
vaidyasiṃhīf. Gendarussa Vulgaris View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
siṃhī सिंही 1 A lioness. -2 N. of various plants (Mar. अडूळसा, डोरली, रानमूग, बकुळ &c.) -3 A vein. -4 N. of the mother of Rāhu.
     Macdonell Search  
1 result
     
siṃhī f. lioness; designation of the Uttara-vedi (nm. -s; TS.); N. of various plants.
     DCS with thanks   
7 results
     
siṃhī noun (feminine) a lioness (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a vein (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Gendarussa Vulgaris (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hemionitis Cordifolia (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the mother of Rāhu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the Uttaravedi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Phaseolus Trilobus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Solanum Jacquini (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Solanum Melongena (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9087/72933
siṃhīkṛ verb (class 8 ātmanepada)
Frequency rank 70657/72933
kākasiṃhī noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 48995/72933
nārasiṃhī noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 36199/72933
nṛsiṃhī noun (feminine) [rel.] name of Devī
Frequency rank 56727/72933
śvetasiṃhī noun (feminine) a kind of pot-herb (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 68433/72933
sitasiṃhī noun (feminine) a white-blossomed Kaṇṭakārī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 40858/72933
     Wordnet Search "siṃhī" has 6 results.
     

siṃhī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

siṃhī

hiṇḍiraḥ, vārtākī, vaṅganam, hiṅgulī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī, vārtā, vātīṅgaṇaḥ, vārtākaḥ, śākabilvaḥ, rājakuṣmāṇḍaḥ, vṛntākaḥ, vaṅgaṇaḥ, aṅgaṇaḥ, kaṇṭavṛntākī, kaṇṭāluḥ, kaṇṭapatrikā, nidrāluḥ, māṃsaphalakaḥ, mahoṭikā, citraphalā, kaṇcakinī, mahatī, kaṭphalā, miśravarṇaphalā, nīlaphalā, raktaphalā, śākaśreṣṭhā, vṛttaphalā, nṛpapriyaphalā   

vanaspativiśeṣaḥ yasyāḥ phalāni śākarūpeṇa upayujyante।

kṛṣakaḥ kṛṣikṣetre hiṇḍiraṃ ropayati।

siṃhī

vārtākī, vaṅganam, hiṅgulī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī, vārtā, vātīṅgaṇaḥ, vārtākaḥ, śākabilvaḥ, rājakuṣmāṇḍaḥ, vṛntākaḥ, vaṅgaṇaḥ, aṅgaṇaḥ, kaṇṭavṛntākī, kaṇṭāluḥ, kaṇṭapatrikā, nidrāluḥ, māṃsaphalakaḥ, mahoṭikā, citraphalā, kaṇcakinī, mahatī, kaṭphalā, miśravarṇaphalā, nīlaphalā, raktaphalā, śākaśreṣṭhā, vṛttaphalā, nṛpapriyaphalam   

phalaviśeṣaḥ yaḥ śākārthe upayujyate।

mātā śākārthe vārtākīm utkṛntati।

siṃhī

siṃhī, kesariṇī, keśariṇī   

strītvaviśiṣṭaḥ siṃhaḥ।

prāṇisaṅgrahālaye siṃhī svaśāvakān dugdham apāyayat।

siṃhī

vāsakaḥ, vaidyamātā, siṃhī, vāśikā, vṛṣaḥ, aṭarūṣaḥ, siṃhāsyaḥ, vāsikā, vājidantakaḥ, vāśā, vṛśaḥ, aṭaruṣaḥ, vāśakaḥ, vāsā, vāsaḥ, vājī, vaidyasiṃhī, mātṛsiṃhau, vāsakā, siṃhaparṇī, siṃhikā, bhiṣaṅmātā, vasādanī, siṃhamukhī, kaṇṭhīravī, śitakarṇī, vājidantī, nāsā, pañcamukhī, siṃhapatrī, mṛgendrāṇī   

auṣadhīyakṣupaḥ yaḥ catuṣpādam ārabhya aṣṭapādaparyantaṃ vistṛtaḥ bhavati evaṃ śvetapuṣpāṇi ca bhavanti।

vāsakasya phalaṃ pādonacaturaṅkulaṃ unnataṃ romāvṛtaṃ ca bhavati evaṃ pratyekasmin phale bījacatuṣṭayaṃ ca bhavati।

siṃhī

gardabhī, sitakaṇṭakārikā, śvetā, kṣetradūtī, lakṣmaṇā, sitasiṃhī, sitakṣudrā, kṣudravārtākinī, sitā, siktā, kaṭuvārtākinī, kṣetrajā, kapaṭeśvarī, niḥsnehaphalā, vāmā, sitakaṇṭhā, mahauṣadhī, candrikā, cāndrī, priyaṅkarī, nākulī, durlabhā, rāsnā śvetakaṇṭakārī   

ekā latā asyā guṇāḥ rucyatvaṃ kaṭutvaṃ kaphavātanāśitvaṃ cakṣuṣyatvaṃ dīpanatvaṃ rasaniyāmakatvaṃ ca ।

gardabhyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 0.980s Search Word: siṃhī Input Encoding: IAST: siṃhī