Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
18 results for saroja
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sarojamfn. produced or found in lakes or ponds View this entry on the original dictionary page scan.
sarojan. a lotus View this entry on the original dictionary page scan.
sarojam. a prosodial foot containing 6 instants (according to to some "6 long syllables") View this entry on the original dictionary page scan.
sarojadṛśf. a lotus eyed woman View this entry on the original dictionary page scan.
sarojakalikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarojakhaṇḍan. a group of lotuses on View this entry on the original dictionary page scan.
sarojalan. the water of a pond or lake View this entry on the original dictionary page scan.
sarojanayanāf. a lotus eyed woman View this entry on the original dictionary page scan.
sarojanetrāf. a lotus eyed woman View this entry on the original dictionary page scan.
sarojanmann. "lake-born", a lotus View this entry on the original dictionary page scan.
sarojarāgam. a ruby (see padmar-), Hcit. View this entry on the original dictionary page scan.
sarojasundaram. or n. (?) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarojaf. the being a lotus View this entry on the original dictionary page scan.
mahāsarojan. (with Buddhists) a particular high number (equals mahāmbu-ja-) View this entry on the original dictionary page scan.
sitetarasarojan. a blue lotus View this entry on the original dictionary page scan.
smṛtisarojasundaramn. (?) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīkṛṣṇasarojabhramarīf. plural Name of a poem View this entry on the original dictionary page scan.
vadanasarojan. equals -kaṃja- View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
saroja a. occurring in pools; n. lotus: -netra, a. lotus-eyed; -g-in-î, f. quan tity or group of lotuses; lotus plant; lotus lake; sts.=lotus.
Vedabase Search
36 results
saroja lotusSB 10.87.21
SB 4.21.43
SB 5.1.19
saroja lotuslikeSB 10.87.23
saroja of the lotusSB 10.60.42
saroja of the lotus flowerSB 9.4.18-20
saroja-gandham fragrance of the lotusSB 1.3.38
saroja-gandham fragrance of the lotusSB 1.3.38
saroja-jaḥ the lotus-born (Brahmā)Bs 5.27
saroja-jaḥ the lotus-born (Brahmā)Bs 5.27
saroja-nābha O Lord, whose navel resembles a lotus flower, or from whose navel grows a lotus flowerSB 8.6.13
saroja-nābha O Lord, whose navel resembles a lotus flower, or from whose navel grows a lotus flowerSB 8.6.13
saroja-pīṭham lotus sanctuarySB 3.5.42
saroja-pīṭham lotus sanctuarySB 3.5.42
saroja-reṇum dust of the lotusSB 3.2.18
saroja-reṇum dust of the lotusSB 3.2.18
saroja-śriyā a face as beautiful as a lotusSB 4.8.16
saroja-śriyā a face as beautiful as a lotusSB 4.8.16
sarojam lotusSB 10.86.20
sarojam lotus flowerSB 3.8.32
ańghri-saroja of the lotus feetCC Madhya 8.224
ańghri-saroja of the lotus feetCC Madhya 9.123
pāda-saroja-bhājām of the devotees engaged in the transcendental loving service of Your lotus feetSB 3.4.15
hṛt-saroja lotuslike heartSB 1.15.2
kara-saroja with the lotus palmSB 5.2.14
pāda-saroja-bhājām of the devotees engaged in the transcendental loving service of Your lotus feetSB 3.4.15
pāda-sarojam lotus feetSB 3.21.21
tat-pāda-saroja of the Lord's lotus feetCC Madhya 22.137-139
pāda-saroja-bhājām of the devotees engaged in the transcendental loving service of Your lotus feetSB 3.4.15
kara-saroja with the lotus palmSB 5.2.14
ańghri-saroja of the lotus feetCC Madhya 8.224
ańghri-saroja of the lotus feetCC Madhya 9.123
tat-pāda-saroja of the Lord's lotus feetCC Madhya 22.137-139
hṛt-saroja lotuslike heartSB 1.15.2
pāda-sarojam lotus feetSB 3.21.21
tat-pāda-saroja of the Lord's lotus feetCC Madhya 22.137-139
2 results
saroja noun (neuter) a lotus (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8527/72933
sarojanilayā noun (feminine) [rel.] name of Devī
Frequency rank 69379/72933
Wordnet Search
"saroja" has 2 results.

saroja

kamalam, padmaḥ, utpalam, kumudam, kumud, nalinam, kuvalayam, aravindam, mahotpalam, paṅkajam, paṅkeruham, sarasijam, sarasīruham, sarojam, saroruham, jalejātam, ambhojam, vāryudbhavam, ambujam, ambhāruham, puṇḍarīkam, mṛṇālī, śatapatram, sahasrapatram, kuśeśayam, indirālayam, tāmarasam, puṣkaram, sārasam, ramāpriyam, visaprasūnam, kuvalam, kuvam, kuṭapam, puṭakam, śrīparṇaḥ, śrīkaram   

jalapuṣpaviśeṣaḥ yasya guṇāḥ śītalatva-svādutva-raktapittabhramārtināśitvādayaḥ।

asmin sarasi nānāvarṇīyāni kamalāni dṛśyante। / kamalaiḥ taḍāgasya śobhā vardhate।

saroja

śrīkṛṣṇasarojabhramarī   

ekaṃ kāvyam ।

śrīkṛṣṇasarojabhramaryāḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 1.855s Search Word: saroja Input Encoding: IAST: saroja