Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "sārasvatī" has 1 results.
     
sārasvatī: feminine nominative singular stem: sārasvata
     Monier-Williams
          Search  
4 results for sārasvatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
सारस्वतीf. Cardiospermum Halicacabum View this entry on the original dictionary page scan.
सारस्वतीयmf(ā-)n. relating to or connected with the sarasvatī-sūtra- View this entry on the original dictionary page scan.
सारस्वतीयशिल्पसास्त्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ब्रह्मानन्दसारस्वतीm. brahmānanda
     DCS with thanks   
1 result
     
sārasvatī noun (feminine) name of a grammar by Anubhūtisvarūpācārya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a plant
Frequency rank 70391/72933
     Wordnet Search "sārasvatī" has 1 results.
     

sārasvatī

kaṭabhī, analaprabhā, kukundanī, pārāpatapadī, pītatailā, kanakaprabhā, gīrlatā, jyotirlatā, jyotiṣkā, tejasvinī, tejohvā, tiktakā, niphalā, paṇyā, pārāvatapadī, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, lagaṇā, nagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇakiṃśukā, śleṣmaghnī, sārasvatī, supiṅgalā, sphuṭaraṅgiṇī, sphuṭavalkalī, sumedhā, suvarṇalatā, suvegā, svarṇalatā, dīptaḥ, lavaṇaḥ, śṛṅgī, nagnaḥ   

kṣupaviśeṣaḥ ।

kaṭabhyāḥ varṇanaṃ suśrutena kṛtam

Parse Time: 0.822s Search Word: sārasvatī Input Encoding: Devanagari IAST: sārasvatī