Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
5 results for pramugdha
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pramugdhaSee pra-muh-. View this entry on the original dictionary page scan.
pramugdhamfn. unconscious, fainting View this entry on the original dictionary page scan.
pramugdhamfn. very charming View this entry on the original dictionary page scan.
sampramugdhamfn. completely confused View this entry on the original dictionary page scan.
sampramugdhatvan. confusion, perturbation View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
pramugdha प्रमुग्ध a. 1 Fainting, unconscious. -2 Very lovely.
saṃpramugdham संप्रमुग्धम् Perturbation, confusion.
     Wordnet Search "pramugdha" has 1 results.
     

pramugdha

mūrcchita, niśceṣṭa, aceṣṭa, pramugdha, aceta, cetanāhīna, cetanāśunya, acetana, cetanārahita   

kiñcit kālārthe yasya cetanā luptā।

suhṛdasya mṛtyoḥ vārtā śrutvā saḥ murcchitaḥ।

Parse Time: 0.714s Search Word: pramugdha Input Encoding: IAST: pramugdha