Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
6 results for prabhad
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
prabhadran. Azadirachta Indica View this entry on the original dictionary page scan.
prabhadf. Paederia Foetida View this entry on the original dictionary page scan.
prabhadrakamfn. exceedingly handsome or beautiful View this entry on the original dictionary page scan.
prabhadrakan. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
prabhadrakan. a combination of 4 śloka-s containing one sentence View this entry on the original dictionary page scan.
suprabhadevam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
prabhadraḥ प्रभद्रः The Nimba tree.
prabhadraka प्रभद्रक a. Exceedingly handsome or beautiful. -कम् A kind of metre.
     DCS with thanks   
4 results
     
prabhadra noun (masculine) Azadirachta Indica Name einer Pflanze
Frequency rank 21842/72933
prabhadraka noun (masculine) a kind of bird name of a people
Frequency rank 11359/72933
prabhadraka adjective exceedingly handsome or beautiful (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59230/72933
prabhad noun (feminine) Paederia Foetida (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59229/72933
     Wordnet Search "prabhad" has 5 results.
     

prabhad

nimbaḥ, ariṣṭaḥ, sarvatobhadraḥ, hiṅguniryāsaḥ, mālakaḥ, picumardaḥ, arkapādapaḥ, kaiṭaryaḥ, varatvacaḥ, chardighnaḥ, prabhadraḥ, pāribhadrakaḥ, kākaphalaḥ, kīreṣṭaḥ, netā, sumanāḥ, viśīrṇaparṇaḥ, yavaneṣṭaḥ, pītasārakaḥ, śītaḥ, picumandaḥ, tiktakaḥ, kīkaṭaḥ, śūkamālakaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya guṇāḥ tiktatvaśītatvakaphavraṇakrimivamiśophaśāntikāritvādayaḥ।

nimbaḥ atīva upayogī vṛkṣaḥ asti।

prabhad

nimbaphalam, ariṣṭaphalam, hiṅguniryāsaphalam, mālakaphalam, picumardaphalam, arkapādapaphalam, kaiṭaryaphalam, chardighnaphalam, prabhadraphalam, pāribhadrakaphalam, kākaphalam, kīreṣṭaphalam, netāphalam, viśīrṇaparṇaphalam, yavaneṣṭaphalam, pītasārakaphalam, śītaphalam, picumandaphalam, tiktakaphalam, kīkaṭaphalam, śūkamālakaphalam   

nimbasya phalam।

nimbaphalaṃ bheṣajanirmāṇe upayujyate।

prabhad

prasarā, prasāriṇī, prasāraṇī, prabalā, prabhadrā, suprasārā, bhadrabālā   

latāviśeṣaḥ।

prasārāyāḥ gandhaḥ kaṭuḥ duḥsahaḥ ca bhavati।

prabhad

prabhadrakaḥ   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

prabhadrake pañcadaśa varṇāḥ santi।

prabhad

nimbabījam, ariṣṭabījam, hiṅguniryāsabījam, sarvatobhadrabījam, mālakabījam, picumardabījam, arkapādapabījam, varatvacabījam, kaiṭaryabījam, chardighnabījam, prabhadrabījam, pāribhadrakabījam, kākaphalabījam, viśīrṇaparṇabījam, yavaneṣṭabījam, pītasārakabījam, kīkaṭabījam   

nimbavṛkṣasya bījam।

nimbabījasya cūrṇaṃ kīṭanāśakarūpeṇa upayujyate।

Parse Time: 0.914s Search Word: prabhad Input Encoding: IAST: prabhad