Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "padmam" has 3 results.
     
padmam: neuter nominative singular stem: padma
padmam: masculine accusative singular stem: padma
padmam: neuter accusative singular stem: padma
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
10 results for padmam
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
पद्ममालिन्mfn. lotus-garlanded View this entry on the original dictionary page scan.
पद्ममालिन्m. Name of a rakṣas- View this entry on the original dictionary page scan.
पद्ममालिनीf. Name of śrī- View this entry on the original dictionary page scan.
पद्ममयmf(ī-)n. made or consisting of lotus-flowers View this entry on the original dictionary page scan.
पद्ममिहिरm. "lotus-sun", Name of a writer of the history of kaśmīra- View this entry on the original dictionary page scan.
पद्ममुखीf. Alhagi Maurorum View this entry on the original dictionary page scan.
पद्ममूलn. lotus-root View this entry on the original dictionary page scan.
मध्येपद्मम्ind. in a lotus flower View this entry on the original dictionary page scan.
प्रतिपद्मम्ind. at every lotus flower View this entry on the original dictionary page scan.
सुपद्ममकरन्दm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
44 results
     
padmam a lotusBs 5.18
Bs 5.22
SB 11.24.10
SB 11.27.25-26
SB 3.20.16
padmam a lotus flowerSB 8.8.16
padmam His lotusSB 12.11.13
padmam lotusSB 3.10.5
SB 3.28.25
padmam lotus feetSB 4.8.20
padmam lotus flowerSB 2.8.8
SB 3.8.15
padmam the lotus shelterSB 3.8.5
kāma-dugha-ańghri-padmam the lotus feet of the Lord, which can award all desired fruitsSB 3.8.26
pragṛhīta-ańghri-padmam his lotus feet having been taken shelter ofSB 4.6.5
ańghri-padmam the lotus feetSB 10.38.7
ańghri-padmam at the lotus feetSB 11.16.5
kāma-dugha-ańghri-padmam the lotus feet of the Lord, which can award all desired fruitsSB 3.8.26
kāma-dugha-ańghri-padmam the lotus feet of the Lord, which can award all desired fruitsSB 3.8.26
pāda-padmam lotus feetSB 1.15.17
pāda-padmam lotus feetSB 3.20.36
yat-pāda-padmam the lotus feet of whomSB 4.4.15
pāda-padmam lotus feetSB 4.6.38
pāda-padmam lotus feetSB 4.8.19
pāda-padmam lotus feetSB 4.9.17
tat-pāda-padmam Lord Nṛsiṃhadeva's lotus feetSB 7.9.6
pāda-padmam the lotus feetSB 8.22.10
pada-padmam lotus feetSB 10.47.13
pāda-padmam lotus feetSB 1.15.17
kāma-dugha-ańghri-padmam the lotus feet of the Lord, which can award all desired fruitsSB 3.8.26
pāda-padmam lotus feetSB 3.20.36
yat-pāda-padmam the lotus feet of whomSB 4.4.15
pragṛhīta-ańghri-padmam his lotus feet having been taken shelter ofSB 4.6.5
pāda-padmam lotus feetSB 4.6.38
pāda-padmam lotus feetSB 4.8.19
pāda-padmam lotus feetSB 4.9.17
tat-pāda-padmam Lord Nṛsiṃhadeva's lotus feetSB 7.9.6
pāda-padmam the lotus feetSB 8.22.10
ańghri-padmam the lotus feetSB 10.38.7
pada-padmam lotus feetSB 10.47.13
ańghri-padmam at the lotus feetSB 11.16.5
pragṛhīta-ańghri-padmam his lotus feet having been taken shelter ofSB 4.6.5
tat-pāda-padmam Lord Nṛsiṃhadeva's lotus feetSB 7.9.6
yat-pāda-padmam the lotus feet of whomSB 4.4.15
     DCS with thanks   
1 result
     
padmamālinī noun (feminine) name of Śrī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 57098/72933
     Wordnet Search "padmam" has 9 results.
     

padmam

padmakandaḥ, kamalakandaḥ, śālūkam, padmamūlam, kaṭāhvayam, śālukam, jalālūkam   

kamalasya mūlam।

śīlā padmakandasya śākaṃ pācayati।

padmam

kamalam, aravindam, sarasijam, salilajam, rājīvam, paṅkajam, nīrajam, pāthojam, nalam, nalinam, ambhojam, ambujanma, ambujam, śrīḥ, amburuham, ambupadmam, sujalam, ambhoruham, puṣkaram, sārasam, paṅkajam, sarasīruham, kuṭapam, pāthoruham, vārjam, tāmarasam, kuśeśayam, kañjam, kajam, śatapatram, visakusumam, sahasrapatram, mahotpalam, vāriruham, paṅkeruham   

jalajakṣupaviśeṣaḥ yasya puṣpāṇi atīva śobhanāni santi khyātaśca।

bālakaḥ krīḍāsamaye sarovarāt kamalāni lūnāti।

padmam

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

padmam

nīlakamalam, nīlāmbujam, nīlotpalam, nīlapadmam   

nīlavarṇīyaṃ kamalam।

asmin taḍāge nīlakamalasya ādhikyam asti।

padmam

sthalapadmam   

kṣupaviśeṣaḥ yasya puṣpaṃ sugandhitaṃ tathā ca kṣupaḥ kaṇṭakayuktaḥ।

puṣpavāṭikāyāṃ naikāni sthalapadmāni dṛśyante।

padmam

puṇḍarīkam, sitāmbhojam, śatapatram, mahāpadmam, sitāmbujam, śvetapadmam, śvetavārijam, sitābjam, harinetram, śaratpadmam, śāradam, śambhuvallabham   

śvetavarṇayuktaṃ padmam।

gītayā bhagavataḥ mūrtaye puṇḍarīkam arpitam।

padmam

padmam, antyam   

saṅkhyāviśeṣaḥ, sahasranikharvāṇām samāhāram padmam;

padmam iti mahatī saṅkhyā

padmam

padmamālī   

rākṣasaviśeṣaḥ।

padmamālinaḥ varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

padmam

mālinī, samudrānta, durālabha, ātmamūlī, idamkāryā, sutā, kacchurā, kṣudreṅgudī, gāndhārikā, girikarṇī, tāmramūlā, triparṇikā, dīrghamūlī, duḥsparśā, padmamukhī, phañjikā, marūdbhavā, rodanī, rodanikā, virūpā, viśāladā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

mālinyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 0.754s Search Word: padmam Input Encoding: Devanagari IAST: padmam