Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "pāṇḍurā" has 1 results.
     
pāṇḍurā: feminine nominative singular stem: pāṇḍura
     Monier-Williams
          Search  
4 results for pāṇḍurā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pāṇḍurāf. Glycine Debilis View this entry on the original dictionary page scan.
pāṇḍurāgam. whiteness, pallor View this entry on the original dictionary page scan.
pāṇḍurāgam. Artemesia Indica View this entry on the original dictionary page scan.
pāṇḍurāṣṭram. pl. Name of a people (varia lectio pāṃsu-r-). View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
     DCS with thanks   
2 results
     
pāṇḍurā noun (feminine) Glycine Debilis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Buddhist deity (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 36804/72933
pāṇḍurāga noun (masculine) Artemesia Indica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
pallor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
whiteness (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 28976/72933
     Wordnet Search "pāṇḍurā" has 2 results.
     

pāṇḍurā

damanakaḥ, damanaḥ, dāntaḥ, gandhotkaṭā, muniḥ, jaṭilā, daṇḍī, pāṇḍurāgaḥ, brahmajaṭā, puṇḍarīkaḥ, tāpasapatrī, patrī, pavitrakaḥ, devaśekharaḥ, kulapatraḥ, vinītaḥ, tapasvīpatraḥ, muniputraḥ, tapodhanaḥ, gandhotkaṭaḥ, brabmajaṭī, kulaputrakaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ, sugandhīpatrayuktavṛkṣaḥ āyurvede asya guṇāḥ kuṣṭhadoṣadvandvatridoṣaviṣavisphoṭavikāraharatvādi proktāḥ;

dviguṇanagaṇamiha vitanu hi damanakamiti gadati śuci hi [cintāmaṇi]

pāṇḍurā

māṣaparṇī, hayapucchī, kāmbojī, mahāsahā, siṃhapucchī, ṛṣiproktā, kṛṣṇavṛntā, pāṇḍulomaśaparṇinī, ārdramāṣā, māṃsamāṣā, maṅgalyā, hayapucchikā, haṃsamāṣā, aśvapucchā, pāṇḍurā, māṣaparṇikā, kalyāṇī, vajramūlī, śāliparṇī, visāriṇī, ātmodbhavā, bahuphalā, svayambhūḥ sulabhā, ghanā, siṃhavinnā, viśācikā   

vanamāṣaḥ।

māṣaparṇyāḥ upayogaḥ bheṣajarūpeṇa bhavati।

Parse Time: 1.187s Search Word: pāṇḍurā Input Encoding: IAST: pāṇḍurā