Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
13 results for narī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
narīf. a woman (equals nārī-) View this entry on the original dictionary page scan.
narīin compound for ra-. View this entry on the original dictionary page scan.
narībhūto become a man View this entry on the original dictionary page scan.
narīyam. Name of a son of bhaṅgakāra- (varia lectio nāreya-, tāreya-). View this entry on the original dictionary page scan.
auśīnarīf. Name of a wife of purūravas- View this entry on the original dictionary page scan.
kiṃnarīf. a female kiṃnara- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
kiṃnarīf. a female kimpuruṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
kiṃnarīf. the lute of the caṇḍāla-s
vaiśvānarīf. Name of a particular division of the moon's path (comprising both bhadrapadā- and revatī-; see -patha-and -mārga-) View this entry on the original dictionary page scan.
vaiśvānarīyamfn. relating to or treating of vaiśvānara-
vaiśvānarīyan. dual number Name of the kta-s View this entry on the original dictionary page scan.
narīf. a female ape View this entry on the original dictionary page scan.
narīf. Carpopogon Pruriens View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
narī नरी A woman; नम्या नरीभिरमरीव हि सा विरेजे Bv.3.16.
narī सूनरी A happy woman.
     DCS with thanks   
7 results
     
narī noun (feminine) a woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14221/72933
narīnart verb (intensive ātmanepada) to dance intensively
Frequency rank 55716/72933
auśīnarī noun (feminine) name of a wife of PurUravas (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 48219/72933
kiṃnarī noun (feminine) a female Kimpuruṣa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a female Kiṃnara (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the lute of the Caṇḍālas (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10326/72933
narī noun (feminine) a female ape (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of plant
Frequency rank 7232/72933
narīkṛ verb (class 8 ātmanepada)
Frequency rank 65125/72933
vaiśvānarī noun (feminine) a particular sacrifice performed at the beginning of every year (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a particular division of the moon's path (comprising both Bhadrapadā and Revatī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] a kind of mudrā [rel.] name of Devī
Frequency rank 18495/72933
     Wordnet Search "narī" has 3 results.
     

narī

markaṭī, vānarī   

strītvaviśiṣṭaḥ markaṭaḥ।

vṛkṣe markaṭī śiśuṃ dugdhaṃ pāyayati।

narī

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

narī

laghukinnarī   

prācīnaḥ vādyaprakāraḥ।

laghukinnarī tantrīvādyam asti।

Parse Time: 0.748s Search Word: narī Input Encoding: IAST IAST: narī