Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "nārāyaṇī" has 1 results.
     
nārāyaṇī: feminine nominative singular stem: nārāyaṇa
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
     Monier-Williams
          Search  
18 results for nārāyaṇī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
nārāyaṇīf. See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīf. (of ṇa- q.v) patronymic of indra-senā- (the wife of mudgala-) View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīf. of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīf. of gaṅgā- and gaṇḍakī- View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīpraśnāvalīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīyamfn. relating to nārāyaṇa- (also -ka- ), treating of him View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīyan. Name of several works. View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīyabījan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīyatantran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīyavyākhyāf. (and -bhakti-dīpikā-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīyavyākhyopaniṣadf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bṛhannārāyaṇīf. the large or nārāyaṇa- upaniṣad- (treating of Vedantic doctrine and forming the last prapāṭhaka- of the taittirīya- āraṇyaka- of the black yajur-veda-). View this entry on the original dictionary page scan.
cakranārāyaṇīsaṃhitāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
harinārāyaṇīyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vidyāraṇyanārāyaṇīyan. (?) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vīranārāyaṇīyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
5 results
     
nārāyaṇī NārāyaṇīCC Adi 8.41
nārāyaṇī the name NārāyaṇīSB 10.2.10
nārāyaṇīra of NārāyaṇīCC Adi 17.230
nārāyaṇīra nandana son of NārāyaṇīCC Adi 11.54
nārāyaṇīra nandana son of NārāyaṇīCC Adi 11.54
     DCS with thanks   
3 results
     
nārāyaṇī noun (feminine) Asparagus racemosus Willd. (Ḍhuṇḍhukanātha (2000), 149) name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Gaṅgā and Gaṇḍakī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Lakṣmī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
patr. of Indrasenā (the wife of Mudgala) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a plant
Frequency rank 11311/72933
nārāyaṇītīrthamāhātmyavarṇana noun (neuter) name of Skandapurāṇa, Revākhaṇḍa, 95
Frequency rank 55896/72933
nārāyaṇīya noun (neuter) name of a Vedic hymn name of several works (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 36202/72933
     Wordnet Search "nārāyaṇī" has 6 results.
     

nārāyaṇī

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

nārāyaṇī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

nārāyaṇī

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

nārāyaṇī

nārāyaṇī   

ekā ṛṣīpatnī।

nārāyaṇyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

nārāyaṇī

nārāyaṇī, nārāyaṇīnadī   

ekā nadī।

nārāyaṇī nepāladeśe bhāratadeśe ca sravati।

nārāyaṇī

nārāyaṇīkṣetram, nārāyaṇī-añcalakṣetram   

nepāladeśe vartamānam ekaṃ kṣetram।

nārāyaṇīkṣetre pañcamaṇḍalāni santi।

Parse Time: 1.730s Search Word: nārāyaṇī Input Encoding: IAST: nārāyaṇī