Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mohin" has 2 results.
     
mohin: masculine vocative singular stem: mohin
mohin: neuter vocative singular stem: mohin
     Monier-Williams
          Search  
22 results for mohin
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mohinmfn. deluding, confusing, perplexing, illusive etc. View this entry on the original dictionary page scan.
mohinīf. a fascinating woman (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
mohinīf. the flower of a species of jasmine View this entry on the original dictionary page scan.
mohinīf. Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
mohinīf. of a daughter of rukmāṅgada- View this entry on the original dictionary page scan.
mohinīmantram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mohinīrājasahasranāmāvalīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
alimohinīf. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
gandhamohinīf. the bud of Michelia Campaka View this entry on the original dictionary page scan.
jaganmohinīf. "infatuating living beings", Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
janamohinīf. "infatuating men", Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahāmohinm. a thorn-apple View this entry on the original dictionary page scan.
manomohinīf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
naramohinīf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
parimohinmfn. perplexed View this entry on the original dictionary page scan.
parimohinmfn. fascinating, bewitching View this entry on the original dictionary page scan.
pramohinmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') bewildering, infatuating View this entry on the original dictionary page scan.
śṛṅgamohinm. Michelia Champaka View this entry on the original dictionary page scan.
suramohinīf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
trijaganmohinīf. "beguiling the 3 worlds", durgā- (?) View this entry on the original dictionary page scan.
vimohinmfn. perplexing, bewildering View this entry on the original dictionary page scan.
vyāmohinmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') perplexing, bewildering View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
mohin मोहिन् a. [मुह्-णिनि] 1 Stupefying. -2 Perplexing, bewildering, fallacious. -3 Fascinating, enrapturing, enchanting.
mohinī मोहिनी 1 N. of an Apsaras. -2 A fascinating woman (the form assumed by Viṣṇu at the time of cheating the demons of nectar.) -3 The flower of a kind of jasmine.
     Macdonell Search  
1 result
     
mohin a. confusing, infatuating.
     Vedabase Search  
23 results
     
mohine to the bewildererSB 10.40.22
mohinī bewilderingSB 10.23.47
mohinī captivatorCC Adi 4.261
mohinī enchantingSB 3.6.39
mohinī is bewilderingSB 10.23.41
mohinī the enchantressCC Adi 4.95
mohinīm bewilderingBG 9.12
SB 10.47.13
mohinīm which bewildersSB 10.45.1
mohinīm which is bewilderingSB 11.3.1
mohinīm who bewildersSB 10.53.51-55
mohin by charming beautySB 1.3.17
citta-mohinī the attractor of the mindCC Madhya 17.212
govinda-mohinī She who mystifies GovindaCC Adi 4.82
jana-mohinīm which deludes the mass of peopleSB 6.12.20
govinda-mohinī She who mystifies GovindaCC Adi 4.82
citta-mohinī the attractor of the mindCC Madhya 17.212
jana-mohinīm which deludes the mass of peopleSB 6.12.20
sammohinī whose character completely bewilders Lord KṛṣṇaCC Adi 4.83
sammohinī whose character completely bewilders Lord KṛṣṇaCC Madhya 23.68
vimohinī bewildererSB 10.13.37
vimohinī bewildererCC Adi 5.140
vimohinīm bewilderingSB 4.20.30
     DCS with thanks   
9 results
     
mohin adjective confusing (Monier-Williams, Sir M. (1988))
deluding (Monier-Williams, Sir M. (1988))
illusive (Monier-Williams, Sir M. (1988))
perplexing (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15133/72933
mohinī noun (feminine) a fascinating woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Rukmāṅgada (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the flower of a species of jasmine (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8846/72933
alimohinī noun (feminine) name of a plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 45038/72933
trailokyamohinīpūjanavidhi noun (masculine) name of Garuḍapurāṇa, 1.29
Frequency rank 54048/72933
pramohin adjective bewildering (Monier-Williams, Sir M. (1988))
infatuating (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59302/72933
bhṛṅgamohin noun (masculine) Michelia Champaka
Frequency rank 60839/72933
mahāmohinī noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 61821/72933
vimohin adjective bewildering (Monier-Williams, Sir M. (1988))
perplexing (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39444/72933
sammohin adjective verwirrend
Frequency rank 69336/72933
     Wordnet Search "mohin" has 8 results.
     

mohin

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

mohin

mohinīvidyā   

ākarṣaṇaśaktiḥ, yasyāṃ prayojitāyāṃ janāḥ prayoktuḥ icchayā kāryaṃ karoti;

kaiścit munayaḥ mohinīvidyāyāḥ prabhāveṇa janān vaśīkaroti iti bahavaḥ janāḥ manyate

mohin

mohinī   

viṣṇoḥ avatāraviśeṣaḥ, samudramanthanakāle devānāmāmṛtapānāyāsurāṇāṃ mohanāya ca bhagavadavatāraḥ;

sarvāḥ asurāḥ mohinyāḥ rūpeṇa ākṛṣṭā / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamameva ca apāyayat surānanyān mohinyā mohayan striyā

mohin

saṃmohinī   

ekaḥ gandhayuktaḥ rāsāyanikaḥ dravapadārthaḥ।

saṃmohanyaḥ āghrāṇena maṇḍukaḥ niśceṣṭaḥ jātaḥ।

mohin

ākarṣaṇam, ākṛṣṭiḥ, pralobhanam, vilobhanam, mohanam, vimohanam, mohinī, lālanam   

īpsitakāryasiddhyarthaṃ yena kena prakāreṇa anyajanānām icchāpūrteḥ āśvāsanāt prasthāpitaḥ prabhāvaḥ;

nūtanadvicakrīvāhanasya ākarṣaṇāt yuvakaḥ taddivyaṃ kartum udyataḥ

mohin

nirmama, nirmohin   

yasmāt mamatvaṃ nirgatam।

nirmamaḥ māṃsikaḥ eva anyaṃ jīvaṃ hantuṃ śaknoti।

mohin

anākarṣaka, amanohara, amohin   

yad ākarṣakaṃ nāsti।

asmin kakṣe sthitāni sarvāṇi citrāṇi anākarṣakāṇi santi।

mohin

mohinī-bhīṣmaka-maṇiḥ, amṛta-maṇiḥ   

bhīṣmakamaṇeḥ prakārayoḥ ekaḥ prakāraḥ।

mohinī-bhīṣmaka-maṇiḥ ratnasadṛśaḥ asti।

Parse Time: 0.915s Search Word: mohin Input Encoding: IAST: mohin