Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
laśunamNeuterSingularariṣṭaḥ, mahākandaḥ, rasonakaḥ, mahauṣadham, gṛñjanaḥ
     Monier-Williams
          Search  
6 results for mahaka
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mahakam. (only ) an eminent man View this entry on the original dictionary page scan.
mahakam. a tortoise View this entry on the original dictionary page scan.
mahakam. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
mahakam. Name of a man (see māhaki-). View this entry on the original dictionary page scan.
indramahakarmanm. a dog View this entry on the original dictionary page scan.
paitāmahakamfn. belonging or relating to a grandfather View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
mahaka महकः 1 An eminent man. -2 A tortoise. -3 N. of Viṣṇu.
     Vedabase Search  
2 results
     
mahā-kadambaḥ the tree named MahākadambaSB 5.16.22
mahā-kadambaḥ the tree named MahākadambaSB 5.16.22
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

mahākarambha

big thorn apple.

mahākāya

gaint, large-bodied

     Wordnet Search "mahaka" has 26 results.
     

mahaka

śivaḥ, śambhuḥ, īśaḥ, paśupatiḥ, pinākapāṇiḥ, śūlī, maheśvaraḥ, īśvaraḥ, sarvaḥ, īśānaḥ, śaṅkaraḥ, candraśekharaḥ, phaṇadharadharaḥ, kailāsaniketanaḥ, himādritanayāpatiḥ, bhūteśaḥ, khaṇḍaparaśuḥ, girīśaḥ, giriśaḥ, mṛḍaḥ, mṛtyañjayaḥ, kṛttivāsāḥ, pinākī, prathamādhipaḥ, ugraḥ, kapardī, śrīkaṇṭhaḥ, śitikaṇṭhaḥ, kapālabhṛt, vāmadevaḥ, mahādevaḥ, virūpākṣaḥ, trilocanaḥ, kṛśānuretāḥ, sarvajñaḥ, dhūrjaṭiḥ, nīlalohitaḥ, haraḥ, smaraharaḥ, bhargaḥ, tryambakaḥ, tripurāntakaḥ, gaṅgādharaḥ, andhakaripuḥ, kratudhvaṃsī, vṛṣadhvajaḥ, vyomakeśaḥ, bhavaḥ, bhaumaḥ, sthāṇuḥ, rudraḥ, umāpatiḥ, vṛṣaparvā, rerihāṇaḥ, bhagālī, pāśucandanaḥ, digambaraḥ, aṭṭahāsaḥ, kālañjaraḥ, purahiṭ, vṛṣākapiḥ, mahākālaḥ, varākaḥ, nandivardhanaḥ, hīraḥ, vīraḥ, kharuḥ, bhūriḥ, kaṭaprūḥ, bhairavaḥ, dhruvaḥ, śivipiṣṭaḥ, guḍākeśaḥ, devadevaḥ, mahānaṭaḥ, tīvraḥ, khaṇḍaparśuḥ, pañcānanaḥ, kaṇṭhekālaḥ, bharuḥ, bhīruḥ, bhīṣaṇaḥ, kaṅkālamālī, jaṭādharaḥ, vyomadevaḥ, siddhadevaḥ, dharaṇīśvaraḥ, viśveśaḥ, jayantaḥ, hararūpaḥ, sandhyānāṭī, suprasādaḥ, candrāpīḍaḥ, śūladharaḥ, vṛṣāṅgaḥ, vṛṣabhadhvajaḥ, bhūtanāthaḥ, śipiviṣṭaḥ, vareśvaraḥ, viśveśvaraḥ, viśvanāthaḥ, kāśīnāthaḥ, kuleśvaraḥ, asthimālī, viśālākṣaḥ, hiṇḍī, priyatamaḥ, viṣamākṣaḥ, bhadraḥ, ūrddharetā, yamāntakaḥ, nandīśvaraḥ, aṣṭamūrtiḥ, arghīśaḥ, khecaraḥ, bhṛṅgīśaḥ, ardhanārīśaḥ, rasanāyakaḥ, uḥ, hariḥ, abhīruḥ, amṛtaḥ, aśaniḥ, ānandabhairavaḥ, kaliḥ, pṛṣadaśvaḥ, kālaḥ, kālañjaraḥ, kuśalaḥ, kolaḥ, kauśikaḥ, kṣāntaḥ, gaṇeśaḥ, gopālaḥ, ghoṣaḥ, caṇḍaḥ, jagadīśaḥ, jaṭādharaḥ, jaṭilaḥ, jayantaḥ, raktaḥ, vāraḥ, vilohitaḥ, sudarśanaḥ, vṛṣāṇakaḥ, śarvaḥ, satīrthaḥ, subrahmaṇyaḥ   

devatāviśeṣaḥ- hindūdharmānusāraṃ sṛṣṭeḥ vināśikā devatā।

śivasya arcanā liṅgarūpeṇa pracalitā asti।

mahaka

mahākāya, atikāya, bṛhatkāya, viśālakāya, bhīmakāya, vikarāla   

yasya śarīraṃ ativiśālam।

hanumān surasārākṣasīṃ mahākāyaṃ rūpam adarśayat।

mahaka

sāgaraḥ, samudraḥ, abdhiḥ, akūpāraḥ, pārāvāraḥ, saritpatiḥ, udanvān, udadhiḥ, sindhuḥ, sarasvān, sāgaraḥ, arṇavaḥ, ratnākaraḥ, jalanidhiḥ, yādaḥpatiḥ, apāmpatiḥ, mahākacchaḥ, nadīkāntaḥ, tarīyaḥ, dvīpavān, jalendraḥ, manthiraḥ, kṣauṇīprācīram, makarālayaḥ, saritāmpatiḥ, jaladhiḥ, nīranijhiḥ, ambudhiḥ, pāthondhiḥ, pādhodhiḥ, yādasāmpatiḥ, nadīnaḥ, indrajanakaḥ, timikoṣaḥ, vārāṃnidhiḥ, vārinidhiḥ, vārdhiḥ, vāridhiḥ, toyanidhiḥ, kīlāladhiḥ, dharaṇīpūraḥ, kṣīrābdhiḥ, dharaṇiplavaḥ, vāṅkaḥ, kacaṅgalaḥ, peruḥ, mitadruḥ, vāhinīpatiḥ, gaṅagādharaḥ, dāradaḥ, timiḥ, prāṇabhāsvān, urmimālī, mahāśayaḥ, ambhonidhiḥ, ambhodhiḥ, tariṣaḥ, kūlaṅkaṣaḥ, tāriṣaḥ, vārirāśiḥ, śailaśiviram, parākuvaḥ, tarantaḥ, mahīprācīram, sarinnāthaḥ, ambhorāśiḥ, dhunīnāthaḥ, nityaḥ, kandhiḥ, apānnāthaḥ   

bhūmeḥ paritaḥ lavaṇayuktā jalarāśiḥ।

sāgare mauktikāni santi।

mahaka

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

mahaka

bilvam, kapītanaḥ, karkaṭāhvaḥ, karkoṭakam, gandhaphalam, goharītakī, trijaṭā, mahākapitthaḥ, mahāphalam, maheśabandhuḥ, māṅgalyam, lakṣmīphalam, śrīphalam, śāṇḍilyaḥ   

bilvavṛkṣasya phalaṃ yad rasayuktam asti।

bilvasya peyam udarasya kṛte upakāri asti।

mahaka

laśunam, rasunaḥ, mahauṣadham, gṛñjanaḥ, ariṣṭaḥ, mahākandaḥ, rasonakaḥ, rasonaḥ, mlecchakandaḥ, bhūtaghnaḥ, ugragandhaḥ   

ekaḥ kṣupaḥ yad vyañjanarūpeṇa upayujyate asya guṇāḥ ūnatvam, gurutvam, uṣṇatvam, kaphavātanāśitvam, aśrucitvam, krimihṛdrogaśohaghnatvam rasāyanatvañca ।

tiktikāṃ nirmātuṃ saḥ kṣetrāt haritaṃ laśunaṃ aunmūlayat।

mahaka

laśunam, raśunam, laśūnam, lasunam, rasunam, rasonaḥ, rasonakaḥ, gṛñjanaḥ, mahauṣadham, mahākandaḥ, ariṣṭaḥ, sonahaḥ, ugragandhaḥ, dīrghapatraḥ, granthamūlam, śrīmastakaḥ, mukhadūṣaṇaḥ, rāhūcchiṣṭam, taritā   

kandaviśeṣaḥ- yaḥ upaskare upayujyate।

sītā sāgārthe maricalaśunādīnāṃ khaṇḍanaṃ karoti।

mahaka

mahākāvyam   

sāhityaśāstrānusāraṃ sargabandhaṃ kāvyaṃ yatra prāyaḥ sarveṣāṃ rasāṇām āviṣkāraḥ asti tathāpi śṛṅgārarasasya vīrarasasya vā prādhānyaṃ kalpitaṃ tat ca ṛtūṇām utsavānāṃ ca varṇanena yuktaṃ bhavitum arhati।

rāmāyaṇaṃ mahākāvyam asti।

mahaka

pañca, pāṇḍavaḥ, śivāsyam, indriyam, svargaḥ, vratāgniḥ, mahāpāpam, mahābhūtam, mahākāvyam, mahāmakhaḥ, purāṇalakṣaṇam, aṅgam, prāṇāḥ, vargaḥ, indriyārthaḥ, bāṇaḥ   

ekādhikaṃ catvāri।

pañcādhikaṃ pañca āhatya daśa bhavanti।

mahaka

palāṇḍuḥ, sukandakaḥ, mukandakaḥ, dudrumaḥ, mukhakandakaḥ, latārkaḥ, gṛñjanaḥ, mukhagandhakaḥ, mukhadūṣaṇaḥ, tīkṣṇakandaḥ, mahākandaḥ, nīcabhojyaḥ   

kṣupaviśeṣaḥ yasya kandaḥ tathā ca parṇāni janāḥ adanti asya guṇāḥ kaphapittavāntidoṣanāśitvam।

tena kṛṣīkṣetrāt ekaḥ palāṇḍuḥ avachinnaḥ।

mahaka

mahākārtikī   

rohiṇīnakṣatre vartamānā kārtikamāsasya paurṇimā।

rākeśaḥ mahākārtikyāṃ jātaḥ।

mahaka

mahākapolaḥ   

śivasya gaṇaḥ।

mahākapolasya varṇanaṃ śivapurāṇe asti।

mahaka

sumahākapiḥ   

ekaḥ asuraḥ।

sumahākapeḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

mahaka

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

mahaka

mahākapālaḥ   

daityaviśeṣaḥ।

mahākapālasya varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

mahaka

mahākanyaḥ   

gotrapravartakaḥ ṛṣiḥ।

mahākanyasya varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

mahaka

bṛhat, mahat, vipula, bṛhatkāya, mahākāya   

yad pramāṇād atyadhikam asti।

mantrīmahodayena asmin varṣe bṛhad arthasaṅkalpaḥ prastutaḥ।

mahaka

vistīrṇa, vistṛta, mahākāra, viśāla, pṛthu, paryāpta, bahala   

yad laghu nāsti।

mahānagareṣu etādṛśī vistīrṇā samabhūmiḥ na dṛśyate।

mahaka

kacchaḥ, nandī, nandivṛkṣaḥ, kacchapaḥ, kuṭherakaḥ, tuṇiḥ, tunnakaḥ, samāsavān, kāntalakaḥ, kuberaḥ, kuberakaḥ, mahākacchaḥ, tunnakaḥ, kuṇiḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya guṇāḥ tiktaṃ pāke kaṭugrāhī vātalaṃ kaphapittajit ।

tatra bahavaḥ kacchāḥ santi

mahaka

mahākanyaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

mahākanyasya ullekhaḥ kośe vartate

mahaka

mahākālaḥ   

ekaḥ ācāryaḥ ।

mahākālasya ullekhaḥ kośe vartate

mahaka

mahākālaḥ   

ekaḥ kośaḥ ।

jainānāṃ navakośeṣu ekaḥ mahākālaḥ vartate

mahaka

mahākālaḥ   

ekaḥ adbhūtaḥ parvataḥ ।

mahākālasya ullekhaḥ kāraṇḍavyūhe vartate

mahaka

sumahākapiḥ   

ekaḥ daityaḥ ।

sumahākapeḥ ullekhaḥ harivaṃśe mahābhārate ca vartate

mahaka

mahaka   

ekaḥ puruṣaḥ ।

mahakaḥ vanaṃ agacchat

mahaka

mahaka   

viṣṇoḥ ekaḥ nāmaviśeṣaḥ ।

hindūdaivataśāstre mahakaḥ nāmnā viṣṇoḥ ullekhaḥ prāpyate

Parse Time: 1.100s Search Word: mahaka Input Encoding: IAST: mahaka