Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "madanas" has 1 results.
     
madanas: masculine nominative singular stem: madana
     Monier-Williams
          Search  
8 results for madanaḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madanasaṃdesam. a message of love View this entry on the original dictionary page scan.
madanasaṃpīḍān. Name of a drama View this entry on the original dictionary page scan.
madanasaṃpīḍīf. Name of a divine female View this entry on the original dictionary page scan.
madanasaṃpīḍīf. of a treatise on erotics View this entry on the original dictionary page scan.
madanasārikāf. Turdus Salica View this entry on the original dictionary page scan.
madanasenāf. Name of various women View this entry on the original dictionary page scan.
madanasiṃham. Name of various authors View this entry on the original dictionary page scan.
madanasundarī f. Name of various women View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
madanasundarī noun (feminine) name of various women (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a guṭikā
Frequency rank 61283/72933
     Wordnet Search "madanaḥ" has 9 results.
     

madanaḥ

kāmadevaḥ, kāmaḥ, madanaḥ, manmathaḥ, māraḥ, pradyumnaḥ, mīnaketanaḥ, kandarpaḥ, darpakaḥ, anaṅgaḥ, pañcaśaraḥ, smaraḥ, śambarāriḥ, manasijaḥ, kusumeṣuḥ, ananyajaḥ, ratināthaḥ, puṣpadhanvā, ratipatiḥ, makaradhvajaḥ, ātmabhūḥ, brahmasūḥ, viśvaketuḥ, kāmadaḥ, kāntaḥ, kāntimān, kāmagaḥ, kāmācāraḥ, kāmī, kāmukaḥ, kāmavarjanaḥ, rāmaḥ, ramaḥ, ramaṇaḥ, ratināthaḥ, ratipriyaḥ, rātrināthaḥ, ramākāntaḥ, ramamāṇaḥ, niśācaraḥ, nandakaḥ, nandanaḥ, nandī, nandayitā, ratisakhaḥ, mahādhanuḥ, bhrāmaṇaḥ, bhramaṇaḥ, bhramamāṇaḥ, bhrāntaḥ, bhrāmakaḥ, bhṛṅgaḥ, bhrāntacāraḥ, bhramāvahaḥ, mohanaḥ, mohakaḥ, mohaḥ, mātaṅgaḥ, bhṛṅganāyakaḥ, gāyanaḥ, gītijaḥ, nartakaḥ, khelakaḥ, unmattonmattakaḥ, vilāsaḥ, lobhavardhanaḥ, sundaraḥ, vilāsakodaṇḍaḥ   

kāmasya devatā।

kāmadevena śivasya krodhāgniḥ dṛṣṭaḥ।

madanaḥ

āmram, cūtam, sahakāram, kāmaśaram, kāmavallabham, kāmāṅgam, kīrevṛḥ, mādhavadrumam, bhṛṅgāmīṣṭam, sīdhurasam, madhūlī, kokilotsavam, vasantadūtam, āmraphalam, modākhyam, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥkokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakhaḥ   

phalaviśeṣaḥ, āmravṛkṣasya phalam asya guṇāḥ varṇarucimāṃsaśukrabalakāritvam।

rāmāya āmraḥ rocate।

madanaḥ

āmraḥ, āmravṛkṣaḥ, cūtaḥ, sahakāraḥ, kāmaśaraḥ, kāmavallabhaḥ, kāmāṅgaḥ, kīrevṛḥ, mādhavadrumaḥ, bhṛṅgāmīṣṭaḥ, sīdhurasaḥ, madhūlī, kokilotsavaḥ, vasantadūtaḥ, amraphalaḥ, modākhyaḥ, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥ, kokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakhaḥ   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ- dīrghajīvī pādapaḥ yasya pītavarṇīyaṃ phalam atīva madhuram।

āmravṛkṣe śukāḥ nivasanti।

madanaḥ

aṅkolaḥ, aṅkoṭaḥ, nikocakaḥ, aṅkoṭhaḥ, nikoṭhakaḥ, likocakaḥ, aṅkolakaḥ, bodhaḥ, nediṣṭhaḥ, dīrghakīlakaḥ, rāmaṭhaḥ, koṭharaḥ, recī, gūḍhapatraḥ, guptasnehaḥ, pītasāraḥ, madanaḥ, gūḍhavallikā, pītaḥ, tāmraphalaḥ, dīrghakīlaḥ, guṇāḍhyakaḥ, kolakaḥ, lambakarṇaḥ, gandhapuṣpaḥ, rocanaḥ, viśānatailagarbhaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

aṅkolasya bījaiḥ nirmitasya tailasya śarīre ālepanaṃ kriyate cet saḥ puruṣaḥ adṛśyaḥ bhaviṣyati iti lokoktiḥ vartate।

madanaḥ

piṇḍītakaḥ, marubakaḥ, śvasanaḥ, karahāṭakaḥ, śalyaḥ, madanaḥ   

kaṇṭakayuktaḥ vṛkṣaḥ।

piṇḍītakasya phalam auṣadhāya upayujyate।

madanaḥ

bakūlaḥ, agastyaḥ, vakavṛkṣaḥ, kesaraḥ, keśaraḥ, siṃhakesaraḥ, varalabdhaḥ, sīdhugandhaḥ, mukūlaḥ, mukulaḥ, strīmukhamadhuḥ, dohalaḥ, madhupuṣpaḥ, surabhiḥ, bhramarānandaḥ, sthirakusumaḥ, śāradikaḥ, karakaḥ, sīsaṃjñaḥ, viśāradaḥ, gūḍhapuṣyakaḥ, dhanvī, madanaḥ, madyāmodaḥ, cirapuṣpaḥ, karahāṭakaḥ, karahāṭaḥ, strīmukhamadhudohadaḥ, strīmukhamadhudohalaḥ, strīmukhapaḥ, śītagandhā, dhanvaḥ, sīdhugandhaḥ, karakaḥ, kesaraḥ, cirapuṣpaḥ, mukuraḥ, dantadhāvanaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ, puṣpaṣpavṛkṣaviśeṣaḥ āyurvede asya guṇāḥ śītalatvahṛdyatvaviṣadoṣanāśitvam।

bakūlasya phalam dantasthairyakaram asti।

madanaḥ

bījapuṣpaḥ, madanaḥ, maruvakaḥ   

vividhāḥ vanaspati-viśeṣāḥ ।

kośakāraiḥ bījapuṣpaḥ samullikhitaḥ vidyate

madanaḥ

bījapuṣpaḥ, madanaḥ, maruvakaḥ   

vividhāḥ vanaspati-viśeṣāḥ ।

kośakāraiḥ bījapuṣpaḥ samullikhitaḥ vidyate

madanaḥ

bhaṭṭamadanaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

kośakāraiḥ bhaṭṭamadanaḥ samullikhitaḥ

Parse Time: 0.773s Search Word: madanaḥ Input Encoding: IAST: madanas