Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mā" has 2 results.
     
: deictic accusative singular stem: asmad
Root Search
  
"mā" has 3 results.
    
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√māmāne265
√māmāne434
√māmāne śabde ca39
  
"mā" has 3 results.
        Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√माmeasuring / māna809/1Cl.3
√माroaring, sounding / śabda1052/2Cl.3
√माmeasuring / māna809/1Cl.4
     Amarakosha Search  
307 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhijātaḥ3.3.88MasculineSingularsatyam, sādhuḥ, vidyanaḥ, praśastaḥ, abhyarhitaḥ
adharaḥ3.3.197MasculineSingularuttamaḥ, dūram, anāt
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣ, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavart, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
airāvataḥ1.1.48MasculineSingularabhramuvallabhaḥ, abhrataṅgaḥ, airāvaṇaḥthe elephant of indra
ajiram3.3.189NeuterSingulardvāratram
alpam3.1.61MasculineSingulartanuḥ, sūkṣmam, stokaḥ, kaṇaḥ, truṭiḥ, kṛśam, ślakṣaṇam, leśaḥ, trā, dabhram, kṣullakaḥ, aṇuḥ, lavaḥ
avāsyāFeminineSingularavasyāa year
āmraḥMasculineSingularkandaḥ, cūtaḥ, pikavallabhaḥ, rasālaḥ, ṅgaḥ, madhudūtaḥ
anādaraḥ1.7.22NeuterSingularparibhāvaḥ, asūrkṣaṇam, tiraskriyā, rīḍhā, avananā, avajñā, paribhavaḥ, avahelanamdisrespect
anveṣitam3.1.105MasculineSingularmṛgitam, gaveṣitam, anviṣṭam, rgitam
apārgaḥMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhārgavaḥ, mayūrakaḥ
āragvadhaḥ2.4.23MasculineSingularsaṃpākaḥ, caturaṅgulaḥ, ārevataḥ, vyādhighātaḥ, kṛtalaḥ, rājavṛkṣaḥ, suvarṇakaḥ
āranālaḥ2.9.38NeuterSingularabhiṣutam, avantisomam, dhānyāmlam, kuñjalam, sauvīram, kāñjikam, kulṣam
arghaḥ3.3.32MasculineSingularsam, atyaḥ, atyupadhaḥ, medhyaḥ, sitaḥ, pāvakam
ariṣṭaḥ2.2.62MasculineSingularlakaḥ, picumardaḥ, nimbaḥ, sarvatobhadraḥ, hiṅguniryāsaḥ
ārohaḥ3.3.246MasculineSingularīṣat, abhivyāptiḥ, , dhātuyogajaḥ
astaḥMasculineSingularcaramakṣbhṛt
atasī2.9.20FeminineSingularu, kṣu
atha3.3.255MasculineSingularupa, vikalpaḥ
atimuktaḥMasculineSingularpuṇḍrakaḥ, vāsantī, dhavīlatā
atiśayaḥ1.1.67MasculineSingularbhṛśam, gāḍham, tīvram, atitram, ativelam, dṛḍham, nitāntam, nirbharam, atyartham, bharaḥ, bāḍham, ekāntam, udgāḍhammuch or excessive
atyayaḥ3.3.158MasculineSingularviśrambhaḥ, yācñā, pre
avagaṇitam3.1.107MasculineSingularavamatam, avajñātam, avanitam, paribhūtam
āvakaḥ2.9.19MasculineSingularkulṣaḥ
avyathāFeminineSingularcāraṭī, padmacāriṇī, aticarā, pad
ayanam2.1.15NeuterSingularpadavī, rgaḥ, vartanī, saraṇiḥ, panthāḥ, vartma, padyā, sṛtiḥ, adhvā, ekapadī, paddhatiḥ
bālaḥ2.6.42MasculineSingularṇavakaḥ
balavān2.6.44MasculineSingularṃsalaḥ, aṃsalaḥ
bāṇaḥ2.8.87MasculineSingularrgaṇaḥ, khagaḥ, pṛṣatkaḥ, pa‍ttrī, kalambaḥ, ajihmagaḥ, i‍ṣuḥ, śaraḥ, ā‍śugaḥ, ‍viśikhaḥ, ropaḥ
bhavaḥ3.3.214MasculineSingularāt, janma, sattā, svabhāvaḥ, abhiprāyaḥ, ceṣṭā
bherī3.3.3FeminineSingularrutaḥ, vedhāḥ, bradhnaḥ
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣ, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣa, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
bilvaḥMasculineSingularśailūṣaḥ, lūraḥ, śrīphalaḥ, śāṇḍilyaḥ
brah1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijan, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
bukkā2.6.65FeminineSingularagraṃsam
cakṣuṣyā2.9.103FeminineSingularpuṣpakam, ku‍suñjanam, puṣpaketu
caṇḍālaḥ2.10.19MasculineSingularantevāsī, janaṅgamaḥ, plavaḥ, pukkasaḥ, śvapacaḥ, divākīrttiḥ, cāṇḍālaḥ, niṣādaḥ, taṅgaḥ
caṇḍāṃśoḥ paripārśvikaḥ1.3.31MasculinePluraldaṇḍaḥ, ṭharaḥ, piṅgalaḥsun's attendant
cirivilvaḥ2.2.47MasculineSingularnaktalaḥ, karajaḥ, karañjakaḥ
citram1.5.17MasculineSingularkarburaḥ, kirmīraḥ, kalṣaḥ, śabalaḥ, etaḥvariegated
cittamNeuterSingularmanaḥ, cetaḥ, hṛdayam, svāntam, hṛt, nasammalice
daraḥ3.3.192MasculineSingularvinā, tādarthyam, paridhānam, avasaraḥ, ātmīyaḥ, bhedaḥ, avadhiḥ, antarāt, bahiḥ, chidram, antardhiḥ, avakāśaḥ, madhyaḥ
dhanurdharaḥ2.8.70MasculineSingulardha‍nuṣn, dhānuṣkaḥ, niṣaṅgī, atrī, dhanvī
dṛṣṭāntaḥ3.3.69MasculineSingularśleṣdiḥ, aśmavikṛtiḥ, rasādiḥ, śabdayoniḥ, raktādiḥ, mahābhūtādiḥ, mahābhūtaguṇāḥ, indriyāṇi
durbalaḥ2.6.44MasculineSingularaṃsaḥ, chātaḥ
dvijihvaḥ3.3.141MasculineSingularbrah, trilocanaḥ
gālavaḥMasculineSingularrjanaḥ, śābaraḥ, lodhraḥ, tirīṭaḥ, tilvaḥ
gañjā2.1.18FeminineSingularru, lavaṇākaraḥ
garvaḥMasculineSingularabhinaḥ, ahaṅkāraḥpride
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, saṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, heyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, tā(49)cow
gavīśvaraḥ2.9.59MasculineSingular‍gon, ‍gomī
gopīFeminineSingularśārivā, anantā, utpalaśārivā, śyā
grāmadhīnaḥ2.10.9MasculineSingulargrādhīnaḥ
grīṣmaḥ1.4.19MasculineSingulartapaḥ, ūṣmakaḥ, nidāghaḥ, uṣṇopagamaḥ, uṣṇaḥ, ūṣgamaḥsummer
haṃsaḥ2.5.26MasculineSingularcakrāṅgaḥ, nasaukāḥ, śvetagarut
hañjikāFeminineSingularvardhakaḥ, bhārgī, brāhmaṇayaṣṭikā, aṅgāravallī, bāleyaśākaḥ, brāhmaṇī, varvaraḥ, pad
harṣaṇaḥ3.1.5MasculineSingularvikurvāṇaḥ, pramanāḥ, hṛṣṭanasaḥ
hayapucchīFeminineSingularṣaparṇī, mahāsahā, kāmbojī
hiṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candra, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
irā3.3.184FeminineSingularalpaḥ, pariṇaḥ, kārtsnyam, paricchadaḥ
jaivātṛkaḥ3.1.4MasculineSingularāyuṣn
jananī2.6.29FeminineSingularjanayitrī, prasūḥ,
jātiḥ1.4.31FeminineSingularjātam, nyamkind
kacchūḥ2.6.53FeminineSingularpāma, , vicarcikā
kādambinīFeminineSingularmeghaa sucession of cloud
kakudaḥ3.3.99MasculineSingulargosevitam, gopadanam
kaladhautam3.3.83NeuterSingularyuktam, kṣdiḥ, ṛtam, prāṇī, atītaḥ
kāminī3.3.119FeminineSingularprajāpatiḥ, tattvam, tapaḥ, brahma, brah, vipraḥ, vedāḥ
kanyā2.6.8FeminineSingularku
kaphaḥ2.6.63MasculineSingularśleṣ
kareṇuḥ3.3.58FeminineSingularpra, hetuḥ, maryādā, śāstreyattā
karkaśaḥ3.3.225MasculineSingularāt, navaḥ
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kuraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānīḥ, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajan, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
kāṣṭhā3.3.47FeminineSingularsarpaḥ, ṃsātpaśuḥ
khagaḥ2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutn, vihaṅgaḥ, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, patagaḥ, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihagaḥ, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, gadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṣayaḥ2.6.51MasculineSingularśoṣaḥ, yakṣ
kṣetrajñaḥMasculineSingularāt, puruṣaḥthe soul
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadhar, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kuruvindaḥMasculineSingularmeghanā, mustā, mustakam
lākṣā2.6.126FeminineSingularrākṣā, jatu, yāvaḥ, alaktaḥ, drumayaḥ
lakṣmīḥ1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, pad, kṣīrasāgarakanyakā, ra, loka, śrīḥ, padlayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
lakṣmīvataḥ3.1.13MasculineSingularśrīn, lakśmaṇaḥ, śīlaḥ
2.4.11MasculineSingularsma, alam
madaḥ3.4.12MasculineSingulardaḥ
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, raḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
dhavakaḥ2.10.41MasculineSingularmadhvāsavaḥ, ma‍dhu, dhvikam
ḍhiḥ3.5.8FeminineSingular
dhyamMasculineSingularkundam
gadhaḥ2.8.99MasculineSingularmagadhaḥ
gadhaḥ2.10.2MasculineSingular
gadhīFeminineSingulargaṇikā, yūthikā, ambaṣṭhā
mahaḥ3.3.239NeuterSingularbalam, rgaḥ
heyī2.9.67FeminineSingular
mahīdhraḥ2.3.1MasculineSingulargiriḥ, parvataḥ, kṣbhṛt, acalaḥ, gotraḥ, dharaḥ, śikharī, śiloccayaḥ, grāvā, adriḥ, ahāryaḥ, śailaḥ
hiṣyaḥ2.10.3MasculineSingular
lākāraḥ2.10.5MasculineSingularlikaḥ
lātṛṇakamNeuterSingularbhūstṛṇam
ludhānaḥMasculineSingulartulāhiḥa variegated serpent
lyam1.2.136NeuterSingular, srak
ṃsam2.6.63NeuterSingularpiśitam, tarasam, palalam, kravyam, āmiṣam
ṃsikaḥ2.10.14MasculineSingular‍vaitaṃsikaḥ, ‍kauṭikaḥ
naḥMasculineSingularcittasamunnatiḥanger or indignation excited by jealousy (esp. in women)
nam2.9.86NeuterSingular
ṇavyam2.4.40NeuterSingular
mandaḥ3.3.102MasculineSingularparyāhāraḥ, rgaḥ
maṇḍaḥ2.9.50MasculineSingularsaraḥ, ācāmaḥ
ṇikyam3.5.31NeuterSingular
mantrī2.8.4MasculineSingulardhīsacivaḥ, atyaḥ
manuṣyaḥ2.6.1MasculineSingularnuṣaḥ, martyaḥ, manujaḥ, navaḥ, naraḥ
nuṣyakam2.4.42NeuterSingularbhuvanam, janaḥ
raṇam2.8.118NeuterSingularnirbahaṇam, pravāsanam, nihiṃsanam, nirgranthanam, nihānanam, nirvāpaṇam, pratighātanam, krathanam, piñjaḥ, unthaḥ, nikāraṇam, parāsanam, nirvāsanam, apāsanam, kṣaṇanam, viśasanam, udvāsanam, ujjāsanam, viśaraḥ, prapaṇam, viśāraṇam, niṣūdanam, saṃjñapanam, ni‍starhaṇam, parivarjanam, raṇam, pramathanam, ālambhaḥ, ghātaḥ
rdāṅgikā2.10.13MasculineSingularmaurajika
rgaśīrṣaḥMasculineSingularsahāḥ, rgaḥ, āgrahāyaṇikaḥagrahayana
riṣaḥ1.7.14MasculineSingulara venerable person
rjanā2.6.122FeminineSingularrṣṭiḥ, mṛjā
rjāraḥ2.2.7MasculineSingularotuḥ, viḍālaḥ, vṛṣadaṃśakaḥ, ākhubhuk
rkavaḥMasculineSingularbhṛṅgarājaḥ
saḥMasculineSingularlight
ṣakaḥ2.9.86MasculineSingularakṣaḥ
savaḥ2.10.42MasculineSingularmaireyam, śīdhuḥ
taliḥ1.1.47MasculineSingularthe charioter of indra
tāmahaḥ2.6.33MasculineSingular
taṅgaḥ3.3.26MasculineSingularhariṇaḥ, śabalaḥ, cātakaḥ
taraḥFemininePluraldivine mother
trā3.3.185FeminineSingularnideśaḥ, granthaḥ
tṛṣvasuḥ2.6.25MasculineSingulartṛṣvasrīyaḥ
tulaḥ2.6.31MasculineSingular
tulānī2.6.30FeminineSingulartulī
tulānī2.9.21FeminineSingularbhaṅgā
tulaputrakaḥMasculineSingular
yākāraḥ2.10.11MasculineSingularprātihārakaḥ
yuḥ2.6.63MasculineSingularpittam
yūram2.5.45NeuterSingular
meruḥ1.1.52MasculineSingularsumeruḥ, hedriḥ, ratnasānuḥ, surālayaḥmountain
nijaḥ3.3.38MasculineSingularkhalatiḥ, duṣcar, maheśvaraḥ
nyāyyam2.8.24MasculineSingularyuktam, aupayikam, labhyam, bhajanam, abhinītam
pakṣma3.3.128NeuterSingulardhīḥ, parat
paṃkam1.4.24MasculineSingularkalmaṣam, pāp, aṃhaḥ, vṛjinam, kilbiṣam, duṣkṛtam, agham, kaluṣam, pāpam, duritam, enaḥsin
paṭuparṇīFeminineSingularhaimavatī, svarṇakṣīrī, hivatī
paurṇaFeminineSingularpūrṇiday of full moon
pīḍā1.9.3FeminineSingularanasyam, prasūtijam, kaṣṭam, bādhā, kṛcchram, vyathā, ābhīlam, duḥkhammental halu
pitarau2.6.37MasculineDualprasūjanayitārau, tāpitarau, tarapitarau
pradhānam3.3.129NeuterSingularśarīram, praṇam
prakīryaḥ2.2.48MasculineSingularpūtikarajaḥ, pūtikaḥ, kalirakaḥ
pramitiḥ3.4.10FeminineSingularpra
prapunnāḍaḥMasculineSingulareḍagajaḥ, dadrughnaḥ, cakramardakaḥ, padṭaḥ, uraṇākhyaḥ
prāpyam3.1.92MasculineSingulargamyam, sasādyam
pratihāsaḥMasculineSingularkaravīraḥ, śataprāsaḥ, caṇḍātaḥ, hayarakaḥ
prati2.10.36MasculineSingularpratiyātanā, praticchāyā, pratikṛtiḥ, arcā, pratinam, pratinidhiḥ, pratibimbam
puruṣaḥ2.6.1MasculineSingularpañcajanaḥ, pūruṣaḥ, naraḥ, pun
rājā2.8.1MasculineSingularmahīkṣit, rāṭ, pārthivaḥ, kṣabhṛt, nṛpaḥ, bhūpaḥ
rucakaḥMasculineSingulartuluṅgakaḥ
sabhāsadaḥ2.7.18MasculineSingularsabhāstāraḥ, sabhyaḥ, jikaḥ
sādhāraṇam3.1.81MasculineSingularnyam
sahāFeminineSingulartaraṇiḥ, ku
sahodaraḥ2.6.34MasculineSingularsahajaḥ, sagarbhyaḥ, sanodaryaḥ, sodaryaḥ
śākyamuniḥ1.1.14-15MasculineSingularsarvārthasiddhaḥ, śauddhodaniḥ, gautamaḥ, arkabandhuḥ, yādevīsutaḥ, śākyasiṃhaḥbuddha
samastulyaḥ2.10.37NeuterSingularsanaḥ, samaḥ, tulyaḥ, sadṛkṣaḥ, sadṛk, sādhāraṇaḥ
samasyāFeminineSingularsasārthāa part of a stanza to be completed
śāmbarī2.10.11FeminineSingular
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, upatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathadhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
saṃkalpaḥMasculineSingularpraṇidhānam, avadhānam, sadhānamdetermination
sāṃśayikaḥ3.1.3MasculineSingularsaṃśayāpannanasaḥ
saṃvatsaraḥMasculineSingularsa, vatsaraḥ, abdaḥ, hāyanaḥ, śarata year
saṃvīkṣaṇam2.4.30NeuterSingularmṛgaṇā, mṛgaḥ, vicayanam, rgaṇam
saṃvit1.5.5FeminineSingularpratiśravaḥ, saṃśravaḥ, pratijñānam, abhyupagamaḥ, āśravaḥ, āgūḥ, sadhiḥ, aṅgīkāraḥ, niyamaḥagreement
saptalāFeminineSingularnavalikā
śāradaḥ3.3.102MasculineSingularparyāhāraḥ, rgaḥ
śarkarā3.3.183FeminineSingularāmalakī, upa, kṣitiḥ
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularrajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyā, niśāthe star spangled night
śaśoṇam2.9.108NeuterSingularkṣaudram, kṣikam
śeluḥ2.4.34MasculineSingularśleṣtakaḥ, śītaḥ, uddālaḥ, bahuvārakaḥ
sīmaFeminineSingular
śiraḥ2.6.96NeuterSingularśīrṣam, mūrdhan, mastakaḥ, uttaṅgam
śiśvidānaḥ3.1.44MasculineSingularakṛṣṇakar
śitiḥ3.3.89MasculineSingularvṛddhin, prodyataḥ, utpannaḥ
śivā2.2.5FeminineSingularjambukaḥ, kroṣṭā, mṛgradhūrtakaḥ, pheravaḥ, vañcalaḥ, goyuḥ, pheruḥ, sṛgālaḥ, bhūriyaḥ
sthāṇuḥ3.3.55MasculineSingularmṛgī, hemaprati, haritā
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, abalā, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā,
sumanāḥFeminineSingularjātiḥ, latī
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣa, hālā, madirā, irā
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, arya, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśāt, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padkṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśu, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, rtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
sūrmī2.10.35NeuterSingularsthūṇā, ayaḥprati
svaruḥ3.3.175MasculineSingularviṭapī, darbhamuṣṭiḥ, pīṭhādyasanam
śvasanaḥMasculineSingularvāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, rutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, tariśvā, gandhavahaḥ, āśugaḥ, marut, nabhasvān, pavanaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥair or wind
taṇḍulīyaḥMasculineSingularalpariṣaḥ
tapaḥ1.4.15MasculineSingularghaḥmagha
tapasvinīFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, ṃsī
tilakaḥMasculineSingularkṣurakaḥ, śrīn
tilakam2.6.124NeuterSingularcitrakam, viśeṣakam, talapatram
tīrtham3.3.93NeuterSingularsānuḥ, nam
tvaṣṭā3.3.41MasculineSingularśailaśṛṅgam, anṛtam, niścalaḥ, ayoghanam, kaitavaḥ, , sīrāṅgam, rāśiḥ, yantraḥ
udāraḥ3.3.200MasculineSingulardrumaprabhedaḥ, taṅgaḥ, kāṇḍaḥ, puṣpam
udyānam3.3.124NeuterSingularupakaraṇam, raṇam, anuvrajyā, mṛtasaṃskāraḥ, gatiḥ, dravyopapādanam, nirvartanam
unmattaḥ2.6.61MasculineSingularundavān
unmattaḥMasculineSingularkanakāhvayaḥ, tulaḥ, madanaḥ, kitavaḥ, dhūrtaḥ, dhattūraḥ
upanam2.10.36MasculineSingularupa
ūrīkṛtam3.1.110MasculineSingularupaśrutam, viditam, āśrutam, sahitam, saṅgīrṇam, aṅgīkṛtam, upagatam, saṃśrutam, pratijñātam, urarīkṛtam
uta3.3.251MasculineSingularprakāśaḥ, ādiḥ, saptiḥ, hetuḥ, prakaraṇam
utsavaḥ3.3.217MasculineSingularjñātiḥ, āt
uttaptam2.6.64NeuterSingularśuṣkaṃsam, vallūram
vaiśākhaḥMasculineSingulardhavaḥ, rādhaḥvaishakha
valajā3.3.37MasculineSingularāt, pravīṇaḥ
vaṃśaḥMasculineSingulartejanaḥ, yavaphalaḥ, tvacisāraḥ, maskaraḥ, śataparvā, karraḥ, veṇuḥ, tṛṇadhvajaḥ, tvaksāraḥ
vanīyakaḥ3.1.48MasculineSingularyācakaḥ, arthī, yācānakaḥ, rgaṇaḥ
varāhaḥ2.5.3MasculineSingularkolaḥ, bhūdāraḥ, ghoṇī, kiraḥ, ghṛṣṭiḥ, kroḍaḥ, daṃṣṭrī, potrī, sūkaraḥ, stabdharo, kiṭiḥ
varaṇaḥMasculineSingularsetuḥ, tiktaśākaḥ, kurakaḥ, varuṇaḥ
varārohā2.6.4FeminineSingularutta, varavarṇinī, mattakāśinī
varṇaḥ3.3.54MasculineSingulargrādhipaḥ, nāpitaḥ, śreṣṭhaḥ
vārṣikamNeuterSingulartrāyaṇā, trāyantī, balabhadrikā
vāśikāFeminineSingularaṭarūpaḥ, siṃhāsyaḥ, vāsyaḥ, vaidya, vājidantakaḥ, siṃhī, vṛṣaḥ
veśaḥMasculineSingularveśyājanasaśrayaḥ
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīn, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
vitṛjaḥ2.6.25MasculineSingularvaitreya
vināyakaḥMasculineSingulargaṇādhipaḥ, ekadantaḥ, herambaḥ, lambodaraḥ, vighnarājaḥ, gajānanaḥ, dvaituraḥganesh
vipaṇaḥ2.9.84MasculineSingulardruvyam, ‍pāyyam, nam
vipraḥ2.7.4MasculineSingularvāḍavaḥ, brāhmaṇaḥ, dvijātiḥ, agrajan, bhūdevaḥ
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, dhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanalī(45)vishnu, the god
vīvadhaḥ3.3.103MasculineSingularviṣṇuḥ, candra
vrajaḥ3.3.36MasculineSingularsamakṣṃśaḥ, raṇaḥ
vratatiḥ3.3.73FeminineSingularjanma, nyam
vyāghrapucchaḥ2.2.50MasculineSingularvyaḍambakaḥ, pañcāṅgulaḥ, rucakaḥ, gandharvahastakaḥ, varddhanaḥ, cañcuḥ, erubūkaḥ, maṇḍaḥ, citrakaḥ, eraṇḍaḥ
vyomayānam1.1.49NeuterSingularvinamthe car of indra
yuddham2.8.107NeuterSingularāyodhanam, pravidāraṇam, saṃkhyam, ‍samaraḥ, kalahaḥ, abhisaṃpātaḥ, saṃyogaḥ, saṃgrāmaḥ, ‍saṃyat, samit, janyam, mṛdham, samīkam, a‍nīkaḥ, ‍vigrahaḥ, kaṃliḥ, abhyāmardaḥ, āhavaḥ, ‍samitiḥ, yut, pradhanam, āskandanam, ‍sāṃparāthikam, raṇaḥ, saṃprahāraḥ, saṃsphoṭaḥ, ‍saghātaḥ, samudāyaḥ, ājiḥ
yugam3.3.29NeuterSingularyatnaḥ, arkaḥ, śrīḥ, kīrtiḥ, kāmaḥ, hātmyam, vīryam
brah1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijan, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
garutnMasculineSingularnāgāntakaḥ, viṣṇurathaḥ, garuḍaḥ, suparṇaḥ, tārkṣyaḥ, pannagāśanaḥ, vainateyaḥ, khageśvaraḥa heavanly bird
u1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikābhavaani
sudharFeminineSingulardevasabhāthe council of gods
sanatkuraḥ1.1.56MasculineSingularvaidhātraḥson of bramha, the oldest progenitor of mankind
hiṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candra, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
suṣaFeminineSingularexquisite beauty
hi1.3.18FeminineSingularhimasaṃhatiḥsnow
paurṇaFeminineSingularpūrṇiday of full moon
avāsyāFeminineSingularavasyāa year
sakarṣinMasculineSingularnirhārīfar spreading odour
sahṛtiḥFeminineSingularsaṅgrahaḥcompilation
kuraḥ1.7.12MasculineSingularbhartṛdārakaḥa prince
undaḥ1.7.26MasculineSingularcittavibhramaḥmadness
preMasculineSingularprema, snehaḥ, priyatā, hārdamafllection or kindness
pradaḥ1.7.30MasculineSingularanavadhānatāinadvertency or mistake
roñcaḥMasculineSingularromaharṣaṇamhorripilation
pṛthuroMasculineSingularvisāraḥ, jhaṣaḥ, śakalī, matsyaḥ, mīnaḥ, vaisāriṇaḥ, aṇḍajaḥa fish
durnāFeminineSingulardīrghakośikāa cockle
padkaraḥMasculineSingulartaḍāgaḥone deep enough for the lotus
nadītṛkaḥ add devatṛkaḥ both are different2.1.12MasculineSingular
devatṛkaḥMasculineSingular
samrjanīFeminineSingularśodhanī
grāntamNeuterSingularupaśalyam
śyā2.2.55FeminineSingulargovandanī, priyakaḥ, viśvaksenā, priyaṅguḥ, latā, kārambhā, phalā, gundrā, mahilāhvayā, gandhaphalī, phalinī
talaḥ2.2.68MasculineSingulartālaskandhaḥ, tāpicchaḥ
apārgaḥMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhārgavaḥ, mayūrakaḥ
śyāFeminineSingularpālindī, suṣeṇikā, kālā, masūravidalā, ardhacandrā, kālameṣikā
dhārgavaḥMasculineSingularghoṣakaḥ
marunFeminineSingularsamudrāntā, devī, koṭivarṣā, laghuḥ, spṛkkā, vadhūḥ, latā, piśunā, laṅkopikā
kākaFeminineSingularvāyasī
kūṣṇḍakaḥMasculineSingularkarkāruḥ
sajaḥ2.5.44MasculineSingular
madhya2.6.8FeminineSingular‍dṛṣṭarajāḥ
vīra2.6.16FeminineSingularvīrasūḥ
vitṛjaḥ2.6.25MasculineSingularvaitreya
2.6.32MasculineSingular
sūtisaḥ2.6.39MasculineSingularvaijananaḥ
madhya2.6.83FeminineSingular
nakṣatra2.6.106FeminineSingular
ṣaṭkar2.7.4MasculineSingular
yajanaḥ2.7.9MasculineSingularvratī, yaṣṭā
savṛttaḥ2.7.12MasculineSingular
parannam2.7.26NeuterSingularpāyasam
brahsanam2.7.43NeuterSingular
virajasta2.7.48MasculineSingulardvayātigaḥ
paurṇasaḥ2.7.52MasculineSingular
mahātraḥ2.8.5MasculineSingularpradhānam
pratinam2.8.39NeuterSingular
kulṣaḥ2.9.19MasculineSingularyāvakaḥ
vardhanakaḥ2.9.32MasculineSingularśarāvaḥ
ghṛtajyam2.9.53NeuterSingularājyam, haviḥ, sarpiḥ
saṃsabhīnā2.9.73FeminineSingularāpīnam
tālalam2.9.104NeuterSingulargaireyam, arthyam, girijam, aśmajam
śastrarjikaḥ2.10.7MasculineSingularasidhāvakaḥ
sara2.10.22FeminineSingularśunī
unthaḥ2.10.26MasculineSingularkūṭayantram
ve2.10.28FeminineSingularvāpadaṇḍaḥ
prati2.10.36MasculineSingularpratiyātanā, praticchāyā, pratikṛtiḥ, arcā, pratinam, pratinidhiḥ, pratibimbam
upanam2.10.36MasculineSingularupa
harṣaṇaḥ3.1.5MasculineSingularvikurvāṇaḥ, pramanāḥ, hṛṣṭanasaḥ
undaḥ3.1.21MasculineSingularunmadiṣṇuḥ
dīrghayatam3.1.68MasculineSingularāyatam
sukuraḥ3.1.77MasculineSingularkomalam, mṛdulam, mṛdu
pra3.4.10FeminineSingular
sahāraḥ2.4.16MasculineSingularsamuccayaḥ
salambhaḥ2.4.27MasculineSingularvilepanam
praṇam3.3.60NeuterSingularkramaḥ, nimnorvī, prahvaḥ, catuṣpathaḥ
garutn3.3.64MasculineSingularpavanaḥ, amaraḥ
sadhiḥ3.3.105MasculineSingularcaraḥ, prārthanam
viśvakar3.3.116MasculineSingularprabhā, sūryaḥ
abhinaḥ3.3.118MasculineSingularvajram, taḍit
sana:3.3.134MasculineSingularsaṃhataḥ, bhūṣaṇam, barham, tūṇīraḥ
kṣa3.3.150FeminineSingularadhyātmam
śyā3.3.151NeuterSingularkutsitaḥ, nyūnaḥ
a3.3.258MasculineSingularpṛcchā, jugupsā
kulṣaḥ3.5.21MasculineSingular
talam3.5.33MasculineSingular
śatanam3.5.34MasculineSingular
     Monier-Williams
          Search  
10564 results for mā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
f. a mother View this entry on the original dictionary page scan.
f. measure View this entry on the original dictionary page scan.
f. authority ( mātva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
f. light View this entry on the original dictionary page scan.
f. knowledge View this entry on the original dictionary page scan.
f. binding, fettering View this entry on the original dictionary page scan.
f. death View this entry on the original dictionary page scan.
f. a woman's waist View this entry on the original dictionary page scan.
ind. (causing a following ch-to be changed to cch- ) not, that not, lest, would that not etc. View this entry on the original dictionary page scan.
a particle of prohibition or negation = Greek , most commonly joined with the Subjunctive id est the augmentless form of a past tense (especially of the Aorist exempli gratia, 'for example' m/ā no vadhīr indra-,do not slay us, O indra- ; mā bhaiṣīḥ-or mā bhaiḥ-,do not be afraid ; tapovana-vāsinām uparodho mā bhūt-,let there not be any disturbance of the inhabitants of the sacred grove ;often also with sma- exempli gratia, 'for example' mā sma gamaḥ-,do not go confer, compare in the sense of,"that not, lest"also yathā mā- exempli gratia, 'for example' yathā mā vo mṛtyuḥ pari-vyatkā iti-,that death may not disturb you, ;or māyathā- exempli gratia, 'for example' mā bhūt kālātyayo yathā-,lest there be any loss of time ; mā na-with Aorist subjunctive = Ind, without a negative exempli gratia, 'for example' mā dviṣo na vadhīr mama-,do slay my enemies confer, compare ;rarely with the augmentless imperfect tense with or without sma- exempli gratia, 'for example' maīnam abhibhāṣathāḥ-,do not speak to him ; mā sma karot-,let him not do it ;exceptionally also with the Ind. of the Aorist exempli gratia, 'for example', -, kālas tvām aty-agāt-,may not the season pass by thee ; confer, compare ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. or with the imperative (in , mā no hṛṇītām-[ hṛṇītās-]@agni4H,may agni- not be angry with us;but very often in later language exempli gratia, 'for example' mā kranda-do not cry ; gaccha vā mā ā-,you can go or not go ; ripur ayam mājāyatām-,may not this foe arise, ;also with sma- exempli gratia, 'for example' mā sva kiṃ cid vaco vada-do not speak a word ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. or with the Potential (exempli gratia, 'for example' mā yamam paśyeyam-,may l notSee yama-; especially mābhujema-in ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. or with the preceding (only once in mā bhūyāt-,may it not be ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. or sometimes with the future (= that not, lest exempli gratia, 'for example' mātvāṃ śapsye-,lest I curse thee see ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. or with a participle (exempli gratia, 'for example' mājīvanyo duḥkhadagdho jīvati-,he ought not to live who lives consumed by pain ; gataḥ sa mā-,he cannot have gone ; maīvamprārthyam-,it must not be so requested ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. sometimes for the simple negative na- (exempli gratia, 'for example' katham mā bhūt-,how may it not be ; mā gantum arhasi-,thou oughtest not to go, R; mā bhūd āgataḥ-,can he not id est surely he must have arrived ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. occasionally without a verb (e. gaRa mā śabdaḥ-or śabdam-,do not make a noise ; mā nāma rakṣiṇaḥ-,may it not be the watchmen ; mā bhavantam analaḥ pavano vā-,may not fire or wind harm thee ; especially = not so exempli gratia, 'for example' mā prātṛda-,not so, O prātṛda- ;in this meaning also mā mā-, mā maivam-, mā tāvat-) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. in the veda- often with u- (m/o-) = and not, nor (exempli gratia, 'for example' m/ā magh/onaḥ p/ari khyatam m/oasm/ākam /ṛṣṇām-,do not forget the rich lords nor us the poets ;and then usually followed by ṣ/u- equals s/u- exempli gratia, 'for example' mo ṣ/u ṇaḥ n/irṛtir vadhīt-,let not nirṛtir- on any account destroy us, ) View this entry on the original dictionary page scan.
ind. in sma mā- - m/o sma- = neither - nor (in a prohibitive sense). View this entry on the original dictionary page scan.
cl.3 P. m/imāti- (according to to A1. mimīte- mimeti-; Potential mimīyat- ; perfect tense, mimāya-; Aorist /amīmet- subjunctive mīmayat-; infinitive mood m/ātav/ai-), to sound, bellow, roar, bleat (especially said of cows, calves, goats etc.) : Intensive , only pr. p. m/emyat-, bleating (as a goat) View this entry on the original dictionary page scan.
cl.2 P. () māti- ; cl.3 A1. () m/imīte- ; cl.4. A1. () māyate- (Ved. and Epic also mimāti- Potential mimīyāt- imperative, mimīhi-; Potential mimet- ; perfect tense mam/au-, mame-, mamir/e- ; Aorist /aināsi- subjunctive masātai- ; amāsīt- grammar; preceding māsīṣṭa-, meyāt- ; future mātā-; māsyati-, māsyate- ; infinitive mood m/e- -m/ai- ; mātum- ; ind.p. mitv/ā-, -m/āya- etc.) , to measure, mete out, mark off etc. ; to measure across = traverse ; to measure (by any standard) , compare with (instrumental case) ; (māti-) to correspond in measure (either with genitive case,"to be large or long enough for";or with locative case,"to find room or be contained in" ;or with na-and instrumental case,"to be beside one's self with" ) ; to measure out, apportion, grant ; to help any one (accusative) to anything (dative case) ; to prepare, arrange, fashion, form, build, make ; to show, display, exhibit (amimīta-,"he displayed or developed himself", ) ; (in philosophy) to infer, conclude ; to pray (yācñā-karmaṇi-) : Passive voice mīy/ate- (Aorist amāyi-) ; to be measured etc. Causal , māpayati-, te- (Aorist amīmapat- Va1rtt. 2 ), to cause to be measured or built, measure, build, erect etc.: Desiderative mitsati-, te- (confer, compare nir--): Intensive memīyate- [ confer, compare Zend ma1; Greek , ; Latin me1tior,mensus,mensura; Slavonic or Slavonian me8ra; Lithuanian me3ra4.] View this entry on the original dictionary page scan.
f. See under 4. ma-, . View this entry on the original dictionary page scan.
baraName of a place View this entry on the original dictionary page scan.
bhīdam. n. species of rudrākṣa- with one berry View this entry on the original dictionary page scan.
cam. a way, road (see māṭha-, mātha-). View this entry on the original dictionary page scan.
cākīyam. Name of a grammarian View this entry on the original dictionary page scan.
calam. (perhaps fr. 1. mā+cala-) a thief, robber View this entry on the original dictionary page scan.
calam. equals grāha-, or graha- View this entry on the original dictionary page scan.
calam. sickness (see kari--and gaja-m-). View this entry on the original dictionary page scan.
cālaSee parṇa-m-. View this entry on the original dictionary page scan.
See kāka-- and dhvānkṣa-m-. View this entry on the original dictionary page scan.
cikāf. a fly (see gṛha-m-) Hibiscus Cannabinus (see kāka-m-). View this entry on the original dictionary page scan.
cīpattran. a species of medicinal plant (see mañci-p-). View this entry on the original dictionary page scan.
ciramind.,"not long", shortly, quickly (generally after an imperative or augmentless Aorist,and almost always at the end of a verse;sometimes mc. for na-ciram- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
ciramSee under 1. -, . View this entry on the original dictionary page scan.
cl.1 P. A1. māḍati-, te-, to measure, weigh (varia lectio for māh-). View this entry on the original dictionary page scan.
ḍam. measure, weight, quantity View this entry on the original dictionary page scan.
ḍam. Caryota Urens (also maḍā-druma-; see madya-d-). View this entry on the original dictionary page scan.
dam. (2. mad-) drunkenness, exhilaration, delight. passion, stupor View this entry on the original dictionary page scan.
dam. fighting war (see gandha--and sadha-m-). View this entry on the original dictionary page scan.
dadyamfn. (fr. madadin-) gaRa pragady-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
dakamfn. intoxicating, exhilarating, gladdening, stupefying ( mādakatā -- f. mādakatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
dakam. a gallinule (equals dātyūka-) View this entry on the original dictionary page scan.
dakatāf. mādaka
dakatvan. mādaka
danamfn. exhilarating, delighting View this entry on the original dictionary page scan.
danamfn. maddening. intoxicating View this entry on the original dictionary page scan.
danam. the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
danam. Vanguiera Spinosa View this entry on the original dictionary page scan.
danam. the thorn-apple View this entry on the original dictionary page scan.
danan. intoxication, exhilaration View this entry on the original dictionary page scan.
danan. "stupefier", Name of a mythical weapon. (varia lectio madana-). View this entry on the original dictionary page scan.
dānakan. a species of wood (wrong reading for mādanaka-?). View this entry on the original dictionary page scan.
dānandam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
danīf. Name of two plants (equals mākandī-and vijayā-) View this entry on the original dictionary page scan.
danīyamfn. intoxicating, inebriating View this entry on the original dictionary page scan.
danīyan. an intoxicating drink View this entry on the original dictionary page scan.
ḍāryamfn. (fr. maḍāra-) gaRa pragady-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
ḍavam. a particular mixed caste View this entry on the original dictionary page scan.
ḍavyasaṃhitāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dāyanam. patronymic fr. mada- (also plural) View this entry on the original dictionary page scan.
dayiṣṇumfn. intoxicating View this entry on the original dictionary page scan.
dayitnu mfn. intoxicating View this entry on the original dictionary page scan.
dayitṛm. an exhilarater, gladdener (f. trī-) View this entry on the original dictionary page scan.
dbavollāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ḍḍukaor māḍḍukika- m. (fr. maḍḍuka-) a drummer View this entry on the original dictionary page scan.
dhavamf(ī-)n. (fr. madhu-; f(ā-).only in mādhavā-[ equals madhavyā-] tanūḥ- ) relating to spring, vernal View this entry on the original dictionary page scan.
dhavamf(ī-)n. belonging or peculiar to the descendants of madhu- id est the yādava-s View this entry on the original dictionary page scan.
dhavamf(ī-)n. representing kṛṣṇa- (as a picture) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. Name of the second month of spring (more usually called vaiśākha-, = April-May) etc. etc. spring View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. Bassia Latifolia View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. Latifolia View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. Phaseolus Mungo View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. a son or descendant of madhu-, a man of the race of yadu- (sg. especially Name of kṛṣṇa-- viṣṇu- or of paraśu-rāma- as an incarnation of this god; plural the yādava-s or vṛṣṇi-s) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. of indra- (wrong reading for vāsava-?) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. of a son of the third manu- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. of one of the 7 sages under manu- bhautya- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. of the hero of bhava-bhūti-'s drama mālatī-mādhava- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. of various other men etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavam. of various scholars and poets (also with paṇḍita-, bhaṭṭa- miśra-, yogin-, vaidya-, sarasvatī-etc.; see mādhavācārya-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavan. sweetness View this entry on the original dictionary page scan.
dhavan. (also m.) a particular intoxicating drink View this entry on the original dictionary page scan.
dhavabhaṭṭaprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavabhikṣum. Name of an author (= mādhavāśrama-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavābhyudayakāvyan. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavacampūf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavacandrakaram. Name of a medical writer View this entry on the original dictionary page scan.
dhavacaritan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavācāryam. "the learned mādhava-", Name of a celebrated scholar (author of the sarva-darśana-saṃgraha-, the kālanirṇaya-, the nyāya-mālā-vistara- etc.;he was the brother of sāyaṇa- with whom he is by some identified) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavācāryam. of a pupil of svarūpācārya- (belonging to the nimbārka- school) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavacikitsāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavadāsaprob. wrong reading for mohana-d-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavadevam. Name of various authors View this entry on the original dictionary page scan.
dhavadrumam. Spondias Mangifera View this entry on the original dictionary page scan.
dhavaguptam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
dhavakam. a spirituous liquor (prepared from honey or from the blossoms of the Bassia Latifolia) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavakālanirnayam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavakaram. equals -candra-kara-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavakośam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavalaghukārikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavagadham. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
dhavahātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavānalam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
dhavānalan. Name of a love-story View this entry on the original dictionary page scan.
dhavānalakāmakandalakathāf. idem or ' f. idem or 'n. Name of a love-story' ' View this entry on the original dictionary page scan.
dhavānalakathā f. idem or 'n. Name of a love-story' View this entry on the original dictionary page scan.
dhavānalanāṭakan. Name of a play. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavānandakāvyan. Name of a poem by nanda-paṇḍita-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavanandanam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
dhavanidānan. Name of a medical work (also called rug--,or roga-viniścaya-). View this entry on the original dictionary page scan.
dhavapadābhirāmam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
dhavaprācīf. Name of a locality View this entry on the original dictionary page scan.
dhavapriyan. a species of sandal View this entry on the original dictionary page scan.
dhavapuran. Name of a city View this entry on the original dictionary page scan.
dhavapurīm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
dhavarājam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
dhavarānandasarasvatīm. Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
dhavāryam. Name of an author (equals mādhavendra-purī-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavasaṃgraham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavaśāstrinm. Name of rāma-candra-tīrtha- (who died in 1377) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavasenam. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
dhavasenam. of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
dhavasenārājanm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
dhavasiṃham. Name of a king and poet View this entry on the original dictionary page scan.
dhavasomayājinm. Name of a man (= mādhavācārya-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavāśramam. See mādhava-bhikṣu-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavastavarājam. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavastutif. Name of two hymns (from the ) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavatīrtham. Name of a chief of the madhva- sect (13th century) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavavallīf. Gaertnera Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
dhavavijayam. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavendrapurīm. See mādhavārya-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhaveṣṭāf. a species of tuberous plant View this entry on the original dictionary page scan.
dhaveṣṭāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
dhavim. patronymic of pradyumna- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. the earth (also with devī-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. "spring-flower", Gaertnera Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. honey-sugar View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. an intoxicating drink View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. a kind of grass View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. sacred basil View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. Anethum Sowa View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. a procuress View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. affluence in cattle or herds View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. (in music) a particular rāgiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. a woman of the race of madhu- or yadu- (exempli gratia, 'for example' an-antā-, wife of janam-ejaya-; sampriyā-, wife of vidūratha-; kuntī-, wife of paṇḍu-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. Name of dākṣāyaṇī- in śri-śaila- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. of a daughter of yayāti- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīf. (with śānti-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavikāf. Gaertnera Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
dhavikāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
dhavikāf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīlatāf. a spring-creeper (especially Gaertnera Racemosa, bearing white fragrant flowers) View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīlatāgṛhan. equals mādhavī-maṇḍapa- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīmaṇḍapam. or n. a bower formed of spring-flowers View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīvanan. Name of a forest View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīvanahātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyamfn. relating or belonging to or dedicated to or composed by mādhava- or mādhavācārya- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyamfn. See compound View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyāf. Name of a commentary View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyaf. (with avasthā-) the state or condition of mādhava- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyam. plural the disciples of mādhavya- View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyan. a work of mādhavācārya-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyadhātuvṛttif. Name of a treatise on Sanskrit roots by sāyaṇa- (dedicated to his brother mādhava-). View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyanidānan. Name of work (equals mādhava-n-). View this entry on the original dictionary page scan.
dhavīyavedārthaprakāśam. Name of sāyaṇa-'s or mādhava-'s Comms. on various veda-s. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavocitan. a kind of perfume View this entry on the original dictionary page scan.
dhavodbhavam. a species of tree View this entry on the original dictionary page scan.
dhavoṣitan. cubeb View this entry on the original dictionary page scan.
dhavyam. (patronymic fr. madhu- ) Name of the vidūṣaka- in kālidāsa-'s drama śakuntalā-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhavyanavakam. the lad or fellow mādhavya- View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. (only ) the fibre or the germ of a leaf View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. honouring, reverencing (fr. mah-) View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. dejection, sadness View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. a back or double tooth (also maḍhī-) View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. poverty, indigence View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. anger, passion View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. the hem or border of a garment View this entry on the original dictionary page scan.
ḍhif. Name of a district. View this entry on the original dictionary page scan.
dhu vṛddhi- form of madhu- in compound View this entry on the original dictionary page scan.
dhucchandasamfn. relating to or coming from madhu-cchanda-s View this entry on the original dictionary page scan.
dhucchandasam. (patronymic fr. madhu-cchandas-) Name of agha-marṣaṇa- and jetṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
dhucchandasan. Name of a sāman- , View this entry on the original dictionary page scan.
dhūcīf. dual number (prob. formed after the analogy of mādhvī- q.v) Name of the aśvin-s View this entry on the original dictionary page scan.
dhukamfn. coming from or belonging to the madhuka- tree View this entry on the original dictionary page scan.
dhukam. plural ,"mead-makers", Name of the maireyaka-s or of a particular mixed caste View this entry on the original dictionary page scan.
dhūkamfn. (fr. madhūka-) made from Bassia Latifolia on View this entry on the original dictionary page scan.
dhūkamfn. (equals madhura-bhāṣin-) sweet-voiced (said of the maitreyaka-s) (; see mādhuka-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhūkan. a kind of mead View this entry on the original dictionary page scan.
dhukaramf(ī-)n. relating to or derived from a bee or honey, View this entry on the original dictionary page scan.
dhukaramf(ī-)n. resembling a bee View this entry on the original dictionary page scan.
dhukarīf. collecting alms after the manner of a bee (id est by going from door to door) View this entry on the original dictionary page scan.
dhukarīf. alms obtained from five different places by the third class of religious mendicants View this entry on the original dictionary page scan.
dhukarṇikamf(ī-)n. (fr. madhukarṇa-) gaRa kumudādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhukim. patronymic fr. madhuka- View this entry on the original dictionary page scan.
dhūlam. patronymic fr. madhūla- (also plural) View this entry on the original dictionary page scan.
dhumatamf(ī-)n. derived from madhu-mat- gaRa kacchādi- on View this entry on the original dictionary page scan.
dhumatam. plural the inhabitants of kaśmīra- View this entry on the original dictionary page scan.
dhumatam. belonging to the river madhu-matī- View this entry on the original dictionary page scan.
dhumatakamfn. (fr. madhumat-). gaRa kacchādi- on View this entry on the original dictionary page scan.
dhuparkikamf(ī-)n. relating to or presented at the madhu-parka- ceremony, View this entry on the original dictionary page scan.
dhuramf(ī-)n. relating to or coming from madhura- or madhurā- View this entry on the original dictionary page scan.
dhuran. the blossom of Jasminum Zambac View this entry on the original dictionary page scan.
dhurīf. sweetness, amiableness, loveliness, charm View this entry on the original dictionary page scan.
dhurīf. mead, wine View this entry on the original dictionary page scan.
dhurīf. Name of a commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
dhurif. equals mādhurī-, sweetness, loveliness
dhuryan. sweetness View this entry on the original dictionary page scan.
dhuryan. loveliness, exquisite beauty, charm etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhuryan. (with vaiṣṇava-s) a feeling of tender affection (for kṛṣṇa- like that of a girl for her lover) View this entry on the original dictionary page scan.
dhuryan. (in rhetoric) grace of style (especially consisting in the employment of separated words in a sentence, as opp. to śleṣa- q.v) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhuryamfn. sweetly speaking on View this entry on the original dictionary page scan.
dhuryakadambinīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhutailikamfn. (fr. madhu-+ taila-) prepared from honey and oil View this entry on the original dictionary page scan.
dhvam. an adherent of madhva- (See) View this entry on the original dictionary page scan.
dhvakan. equals mādhavaka- View this entry on the original dictionary page scan.
dhvaka vika-, m/ādhvī- See . View this entry on the original dictionary page scan.
dhvasiddhāntasāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhvaśvim. (fr. madhv-aśva-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. () sweet View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. a kind of intoxicating liquor View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. Gaertnera Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. a date View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. a species of fish View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. Name of a woman (an ardent worshipper of viṣṇu-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. dual number "the two sweet ones"Name of the aśvin-s View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīf. plural the waters View this entry on the original dictionary page scan.
dhvikam. a person who collects honey View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīkan. a kind of intoxicating drink etc. (see madhu-mādhvīka-and mādhavaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīkāf. Dolichos Sinensis View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīkaphalam. a species of cocoa-nut tree View this entry on the original dictionary page scan.
dhvīmadhurāf. a species of date View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamfn. (fr. madhya-,of which it is also the vṛddhi- form in compound) middle, central, mid View this entry on the original dictionary page scan.
dhyāhnikamf(ī-)n. (fr. madhyāhna-) belonging to midday, taking place at noon View this entry on the original dictionary page scan.
dhyāhnikamantramn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhyāhnikasaṃdhyāprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamamfn. (fr. madhyama-) relating to the middle, middlemost, central (also applied to the composers of the middle portion of the ṛg-- veda- id est of books ii-vii) View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamamfn. middle-born View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamam. plural Name of a race View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamakamf(ikā-)n. (from madhyama-) relating to the middle region (id est the atmosphere) View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamakeyam. plural Name of a people (varia lectio madhyamakeya-). View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamasthyan. (fr. madhyama-stha-) gaRa brāhmaṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinamf(ī-)n. (m/ādh-) (fr. madhyaṃ-dina-) belonging to midday, meridional etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinam. equals mādhyaṃdinaḥ pavanaḥ- View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinam. plural Name of a branch of she vājasaneyin-s etc. (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinam. of an astronomy school who fixed the starting-point of planetary movements at noon View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinam. of a family View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinan. equals mādhyaṃdinaṃ savanam- View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinagṛhyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdināraṇyakavyākhyāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinaśākhāf. the school of the mādhyaṃdina-s ( mādhyaṃdinaśākhīya khīya-. mfn.belonging to it) View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinaśākhīyamfn. mādhyaṃdinaśākhā
dhyaṃdinasaṃdhiyāprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinasaṃhitāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinavatind. as at the midday oblation View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdināyanam. (prob. fr. madhyaṃ-dina-) Name of a teacher, View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdineyam. plural the school of the mādhyaṃdina-s View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinīf. (with śikṣā-), Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinim. (fr. idem or 'm. (prob. fr. madhyaṃ-dina-) Name of a teacher, ') Name of a grammarian, on View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinīyamf(ā-)n. (fr. mādhyaṃdina-) usual at the midday oblation (also yaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhyaṃdinīyamf(ā-)n. belonging to the school of the mādhyaṃdina-s View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamikāf. Name of the middle portion of the kāṭhaka-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamikamfn. (fr. madhyama-) equals m/adhyamaka- (also applied to a kind of cloth ) View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamikam. plural Name of a Buddhist school View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamikam. of a people in central India View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamikīyamfn. equals madhyamikāyām bhavaḥ- View this entry on the original dictionary page scan.
dhyamineyam. metron. fr. madhyamā- gaRa kalyāṇy-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhyasthamfn. (fr. madhya-stha-) being in a middle state indifferent, impartial View this entry on the original dictionary page scan.
dhyasthan. indifference, impartiality View this entry on the original dictionary page scan.
dhyasthyan. (fr. madhya-stha-) equals preceding n. View this entry on the original dictionary page scan.
dhyasthyan. intercession, mediation View this entry on the original dictionary page scan.
dhyāvarṣamfn. celebrated in the middle of the rainy reason, . View this entry on the original dictionary page scan.
ḍim. a palace View this entry on the original dictionary page scan.
dinmfn. intoxicating, stupefying (See gandha-mādinī-) View this entry on the original dictionary page scan.
dinīf. hemp View this entry on the original dictionary page scan.
dja wrong reading for māndya-.
dram. (fr. madra-,of which it is also the vṛddhi- form in compound) a king of the Madras View this entry on the original dictionary page scan.
drabāheyam. patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
drakam. a prince of the Madras View this entry on the original dictionary page scan.
drakūlakamfn. (fr. madra-kūla-) gaRa dhūmādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
dranagaran. (fr. madra-n-) View this entry on the original dictionary page scan.
dravatīf. "princess of the Madras", Name of the wife of parikṣit- View this entry on the original dictionary page scan.
dravatīf. of the second wife of pāṇḍu- View this entry on the original dictionary page scan.
dravatīsutam. metron. of saha-deva- and nakula- View this entry on the original dictionary page scan.
dreyam. "son of mādri-", metron. of nakula- and saha-deva- (dual number of both together) View this entry on the original dictionary page scan.
dreyam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
drīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
drim. Calcutta edition for mādrī- in compound View this entry on the original dictionary page scan.
drīf. a species of plant (equals ativlṣā-) View this entry on the original dictionary page scan.
drīf. "princess of the Madras", Name of the second wife of pāṇḍu- and mother of the twins nakula- and sahadeva- (who were really the sons of the aśvin-s) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
drīf. of the wife of saha-deva- (also called vijayā-) View this entry on the original dictionary page scan.
drīf. of the wife of kroṣṭu- View this entry on the original dictionary page scan.
drīf. of the wife of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
drikāf. a madra- woman (Bombay edition madrikā-). View this entry on the original dictionary page scan.
drinandanam. metron. of saha-deva- and nakula- View this entry on the original dictionary page scan.
drīpatim. "husband of mādrī-", Name of pāṇḍu- View this entry on the original dictionary page scan.
drīprithāpatim. "husband of pṛthā- and mādrī-", Name of paṇḍu- View this entry on the original dictionary page scan.
dṛśmf(ī-)n. (fr. 3. ma- 2. dṛś-) like me, resembling me View this entry on the original dictionary page scan.
dṛśamf(ī-)n. idem or 'mf(ī-)n. (fr. 3. ma- 2. dṛś-) like me, resembling me ' View this entry on the original dictionary page scan.
drukasthalakamfn. (fr. madruka-sthalī-) gaRa dhūmādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
dughamfn. relating to the plant called madugha-. View this entry on the original dictionary page scan.
dukam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
durṇāf. Name of a village View this entry on the original dictionary page scan.
duṣan. (and māduṣatva -tva- n.) a word artificially formed for a particular etymology View this entry on the original dictionary page scan.
duṣatvan. māduṣa
gadhamf(ī-)n. relating to or born in or living in or customary among the magadha-s or the magadha- country etc. View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. a king of the magadha- View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. Name of a mixed caste etc. etc. (accord to the son of a kṣatriya- mother and a vaiśya- father;he is the professional bard or panegyrist of a king, often associated with suta-and bandin- etc.; according to to others one who informs a rāja- of what occurs in bazaars;also an unmarried woman's son who lives by running messages or who cleans wells or dirty clothes etc.;also opprobrious Name of a tribe still numerous in Gujarat, and called the Bhats ) View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. white cumin View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. Name of one of the seven sages in the 14th manv-antara- View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. of a son of yadu- View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. (plural) Name of a people (equals magadhāḥ-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. of the warrior-caste in śāka-dvīpa- View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. of a dynasty View this entry on the original dictionary page scan.
gadhāf. a princess of the magadha-s View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. long pepper View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. the daughter of a kṣatriya- mother and a vaiśya- father View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. a female bard View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. (with or scilicet bhāṣā-), the language of the magadha-s (one of the prakṛt- dialects) etc. (see ardha-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. Jasminum Auriculatum View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. a kind of spice (long pepper;white cumin;anise;dill;a species of cardamoms grown in Gujarat. ) View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. refined sugar View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
gadham. Name of a river (equals śoṇā-) View this entry on the original dictionary page scan.
gadhadeśīyamfn. belonging to or born in the land of the magadha-s View this entry on the original dictionary page scan.
gadhakamfn. belonging to magadha- View this entry on the original dictionary page scan.
gadhakam. plural Name of a people (equals magaḍhāḥ-) View this entry on the original dictionary page scan.
gadhadhavam. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
gadhapuran. "city of the magadha-s", Name of a city View this entry on the original dictionary page scan.
gadhīf. a princess of the magadha-s View this entry on the original dictionary page scan.
gadhikāf. (sg. and plural) long pepper View this entry on the original dictionary page scan.
gadhikam. a prince of the magadha-s View this entry on the original dictionary page scan.
gadyamfn. (fr. magadin-) gaRa pragady-ādi- View this entry on the original dictionary page scan.
gadyan. Name of a city or of a place View this entry on the original dictionary page scan.
gavīf. yellow Panic View this entry on the original dictionary page scan.
ghamf(ī-)n. relating to the constellation maghā-, View this entry on the original dictionary page scan.
gham. (scilicet māsa-) the month māgha- (which has its full moon in the constellation māgha-, and corresponds to our January-February) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
gham. Name of a poet (son of dattaka- and grandson of suprabha-deva-, author of the śiśupāla-vadha-, hence called māgha-kāvya-; see ) View this entry on the original dictionary page scan.
gham. of a merchant View this entry on the original dictionary page scan.
ghacaitanyam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
ghakāvyan. māgha-'s poem View this entry on the original dictionary page scan.
ghakāvyan. See above. View this entry on the original dictionary page scan.
ghaf. a female crab (equals karkaṭī-) View this entry on the original dictionary page scan.
ghahatmyan. "greatness of the month māgha-", Name of chapter of various purāṇa-s View this entry on the original dictionary page scan.
ghahatmyasaṃgraham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ghasikamf(ī-)n. relating to the month māgha- View this entry on the original dictionary page scan.
ghapākṣikamf(ī-)n. belonging to one of the two halves of the month māgha- View this entry on the original dictionary page scan.
ghapurāṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ghasnānan. bathing or religious ablution in the month māgha- View this entry on the original dictionary page scan.
ghasnānavidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ghaṣṭeyam. patronymic fr. maghaṣṭu- gaRa śubhrādi- View this entry on the original dictionary page scan.
ghaśuklam. (scilicet pakṣa-) the light half of the month māgha- View this entry on the original dictionary page scan.
ghavallabhāf. Name of Comms. on View this entry on the original dictionary page scan.
ghavanamf(ī-)n. belonging to or ruled by indra- View this entry on the original dictionary page scan.
ghavanīf. (with kakubh-) the east View this entry on the original dictionary page scan.
ghavatamf(ī-)n. (fr. magha-vat-) relating or belonging to indra- View this entry on the original dictionary page scan.
ghavatacāpam. " indra-'s bow", the rainbow View this entry on the original dictionary page scan.
ghavatīf. (scilicet diś-) the east
ghavyākhyāf. Name of Comms. on View this entry on the original dictionary page scan.
ghīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
ghīf. (scilicet tithi-) the day of full moon in the month māgha- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ghīf. Hingtsha Repens View this entry on the original dictionary page scan.
ghīpakṣam. the dark half of the month māgha- View this entry on the original dictionary page scan.
ghīpakṣayajanīyan. the first day of the month phālguna- View this entry on the original dictionary page scan.
ghodyāpanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ghonan. bountifulness, liberality View this entry on the original dictionary page scan.
ghonamfn. belonging to or ruled by indra-, . View this entry on the original dictionary page scan.
ghonīf. (scilicet diś-) the east View this entry on the original dictionary page scan.
ghotsavam. the chief festival kept by the Samajes (in commemoration of the founding of monotheistic worship by Rammohun Roy on the 11th of māgha- id est on the 23rd of January) View this entry on the original dictionary page scan.
ghyan. the flower of Jasminum Multiflorum or Pubescens View this entry on the original dictionary page scan.
h cl.1 P. A1. māhati-, te-, to measure, mete View this entry on the original dictionary page scan.
f. a cow (see mahā-, mahī-, māheyī-). View this entry on the original dictionary page scan.
vṛddhi- form of mahā-, in compound View this entry on the original dictionary page scan.
hābhāgyan. equals mahā-bh- View this entry on the original dictionary page scan.
hācamasyam. patronymic fr. mahā-camasa- View this entry on the original dictionary page scan.
hācittimfn. (fr. mahā-jana-) gaRa sutaṃgamādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hājanika mfn. (fr. mahā-jana-) fit for great persons or for merchants Va1rtt. 6 View this entry on the original dictionary page scan.
hājanikamfn. gaRa pratijanādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hājanīnamfn. (fr. mahā-jana-) fit for great persons or for merchants Va1rtt. 6 View this entry on the original dictionary page scan.
hājanīnamfn. gaRa pratijanādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hakasthalakamfn. (fr. prec.) View this entry on the original dictionary page scan.
hakasthalīf. Name of a place gaRa dhūmādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hakim. (patronymic fr. mahaka-) Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
hakīprasthamf(ī-)n. on (varia lectio māhikī-prastha-). View this entry on the original dictionary page scan.
hākula mfn. (fr. mahā-kula-) nobly born, iv, 1, 114. View this entry on the original dictionary page scan.
hākulīnamfn. (fr. mahā-kula-) nobly born, iv, 1, 114. View this entry on the original dictionary page scan.
hanam. a brahman- View this entry on the original dictionary page scan.
hānadamf(ī-)n. (fr., mahā-nada-) relating to a great river gaRa utsādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hānāmanamf(ī-)n. relating to the mahā-nāmnī- verses View this entry on the original dictionary page scan.
hānāmika mfn. idem or 'mf(ī-)n. relating to the mahā-nāmnī- verses ' View this entry on the original dictionary page scan.
hānāmikam. a Brahmin versed in the māhā- verses vArttika 1 and 2 View this entry on the original dictionary page scan.
hānāmnikamfn. idem or 'm. a Brahmin versed in the māhā- verses vArttika 1 and 2 ' View this entry on the original dictionary page scan.
hānāmnikam. a Brahmin versed in the māhā- verses vArttika 1 and 2 View this entry on the original dictionary page scan.
hānasamf(ī-)n. (fr., mahānasa-) relating to a large carriage or to a kitchen
hanīya wrong reading for mahanīya-. View this entry on the original dictionary page scan.
hāprāṇamfn. (fr. mahā-pr-) gaRa utsādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hāputrimfn. (fr. mahā-putra-) gaRa sutaṃgamādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hārajanamf(ī-)n. (fr. mahā-r-) dyed with saffron View this entry on the original dictionary page scan.
hārājikamf(ī-)n. (fr. mahā-rāja-) attached or devoted to the reigning prince View this entry on the original dictionary page scan.
hārājyan. (fr. idem or 'mf(ī-)n. (fr. mahā-rāja-) attached or devoted to the reigning prince ') the rank of a reigning prince or sovereign View this entry on the original dictionary page scan.
hārāṣṭramf(ī-)n. (fr. mahā-r-) belonging to the Marathas View this entry on the original dictionary page scan.
hārāṣṭrīf. (with or scilicet bhāṣā-) the Marathas language (Marathi) View this entry on the original dictionary page scan.
hatamfn. (fr. mahat-) gaRa utsādi- View this entry on the original dictionary page scan.
hatan. greatness gaRa pṛthv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hātimikamfn. (fr. mahātman-) belonging to an exalted person, majestic, glorious View this entry on the original dictionary page scan.
hātmyan. (fr. mahātman-) magnanimity, highmindedness etc. View this entry on the original dictionary page scan.
hātmyan. exalted state or position, majesty, dignity View this entry on the original dictionary page scan.
hātmyan. the peculiar efficacy or virtue of any divinity or sacred shrine etc. (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
hātmyan. a work giving an account of the merits of any holy place or object (see devī-m-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
hāvārttikamf(ī-)n. (fr. mahā-v-) familiar with (kātyāyana-'s) vārttika-s vArttika View this entry on the original dictionary page scan.
hāvratīf. (fr. mahā-vrata-) the doctrine of the pāśupata-s View this entry on the original dictionary page scan.
hāvratikamfn. adhering to it View this entry on the original dictionary page scan.
hāvratikam. a pāśupata- (varia lectio for mahā-vratika-) View this entry on the original dictionary page scan.
hāvratīyamfn. wrong reading for mahā-vratīya-. View this entry on the original dictionary page scan.
helam. patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
hendramf(ī-)n. (fr. mahendra-) relating or belonging to great indra- etc. (dram dhanus- n.the rainbow; dram ambhas- n.rain-water) View this entry on the original dictionary page scan.
hendramf(ī-)n. eastern, running or flowing eastward View this entry on the original dictionary page scan.
hendram. (with, or scilicet graha- q.v) a particular ladleful View this entry on the original dictionary page scan.
hendram. equals śubha-daṇḍa-viśeṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
hendram. (in astronomy) Name of the 7th muhūrta- View this entry on the original dictionary page scan.
hendram. (with jaina-s) Name of a kalpa- (q.v). View this entry on the original dictionary page scan.
hendram. patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
hendram. plural Name of a dynasty. View this entry on the original dictionary page scan.
hendran. the asterism jyeṣṭha- View this entry on the original dictionary page scan.
hendraSee column 2. View this entry on the original dictionary page scan.
hendrajam. plural (with jaina-s) Name of a class of gods View this entry on the original dictionary page scan.
hendravāṇīf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
hendrīf. (with or scilicet diś-or āśā-) the east View this entry on the original dictionary page scan.
hendrīf. the Consort or Energy of indra- (one of the seven divine mātṛ-s and one of the mātṛ-s of skanda-) View this entry on the original dictionary page scan.
hendrīf. a particular iṣṭi- View this entry on the original dictionary page scan.
hendrīf. a large banana View this entry on the original dictionary page scan.
hendrīf. a cow (see māheyī-) View this entry on the original dictionary page scan.
hendrīf. plural (scilicet ṛcas-) Name of particular verses in praise of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
heśam. (fr. maheśa-) one of the mānavaugha-s (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
heśa śvara- See column 2. View this entry on the original dictionary page scan.
heśīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
heśvaramf(ī-)n. (fr. maheśvara-) relating or belonging to the great lord śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
heśvaram. a worshipper of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
heśvarapadan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
heśvarapuran. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
heśvaratāf. the worship of śiva-, Sivaism View this entry on the original dictionary page scan.
heśvaratantran. Name of a tantra- View this entry on the original dictionary page scan.
heśvarīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
heśvarīf. the Consort or Energy of śiva- (one of the seven divine mātṛ-s, also = durgā-) (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
heśvarīf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
heśvarīf. a species of climbing plant View this entry on the original dictionary page scan.
heśvarītantran. Name of a tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
heśvaropapurāṇan. Name of an upapurāṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
heyamf(ī-)n. (fr. mahī-) made of earth, earthen View this entry on the original dictionary page scan.
heyam. metron. of the planet Mars View this entry on the original dictionary page scan.
heyam. coral View this entry on the original dictionary page scan.
heyam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
heyīf. a cow View this entry on the original dictionary page scan.
hikam. plural Name of a people (varia lectio māhitha-). View this entry on the original dictionary page scan.
hikīprasthaSee māhakī-pr-. View this entry on the original dictionary page scan.
hinamf(ā-)n. (1. mah-) glad. some, blithe, causing or feeling joy (others"great, powerful") View this entry on the original dictionary page scan.
hinan. dominion View this entry on the original dictionary page scan.
hīnam. (?) patronymic (others mfn. equals māhina-)
hināvatmfn. exhilarated, excited (others"great, mighty") View this entry on the original dictionary page scan.
hiram. Name of indra- (varia lectio mihira-). View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣamf(ī-)n. (fr. mahiṣa-, ṣī-) coming from or belonging to a buffalo or buffalo-cow View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣam. Name of a district View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣam. plural of a people View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣan. the female apartments View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣāḍḍakam. (?) son of a māhiṣya- and a karaṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣakam. a buffalo keeper View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣakam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣasthalakamfn. māhiṣasthalī
hiṣasthalīf. Name of a place gaRa dhūmādi- ( māhiṣasthalaka laka- mfn. ) View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣeyam. a son of the first wife of a king, View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣeyam. Name of a grammarian and Scholiast or Commentator on View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣikam. prec. sg. View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣikam. the paramour of an unchaste woman (others"one who lives by the prostitution of his wife") View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣikaf(ā-or ī-) Name of a river , View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣmam. plural (see next) Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣmateyakamfn. (fr. prec.) gaRa kattry-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣmatīf. Name of a city (founded by mahiṣmat- or mucukunda-) View this entry on the original dictionary page scan.
hiṣyam. a particular mixed caste (the son of a kṣatriya- and a vaiśyā- mother whose business is attendance on cattle) View this entry on the original dictionary page scan.
hitamfn. (fr. prec.) gaRa kaṇvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hitran. (scilicet kta-) Name of the hymn (beginning with the words mahi tṝṇām-) View this entry on the original dictionary page scan.
hitthim. patronymic of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
hityam. patronymic fr. mahita- gaRa gargādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hīyatvamfn. beginning with the word mahīya-tva- (gaRa vimuktādi- māhīyala-). View this entry on the original dictionary page scan.
hulam. patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
huṇḍakam. (with bhaṭṭa-) Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
huradattaName of a place View this entry on the original dictionary page scan.
jalam. the blue roller View this entry on the original dictionary page scan.
jalapuran. Name of a city. View this entry on the original dictionary page scan.
javam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
jījaName of a place (varia lectio mājuja-and mājūja-). View this entry on the original dictionary page scan.
jikam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
jirakam. tr. fr. majiraka- gaRa śivādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
kalim. the moon View this entry on the original dictionary page scan.
kalim. Name of the charioteer of indra- (see mātali-). View this entry on the original dictionary page scan.
kandam. the mango tree View this entry on the original dictionary page scan.
kandakamfn. belonging to the town mākandī- View this entry on the original dictionary page scan.
kandīf. the Myrobolan tree, Myrobolan View this entry on the original dictionary page scan.
kandīf. another species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
kandīf. yellow sanders View this entry on the original dictionary page scan.
kandīf. Name of a city on the Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
kandikāf. Name of a city (equals mākandī-) View this entry on the original dictionary page scan.
kandikam. (metron. fr. makandikā- ) Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
karamf(ī-)n. relating or belonging to a makara- or sea-monster (with ākara- m.mine of makara-, the sea ;with ācana- n.a particular posture in sitting ;with vyūha- m.a particular form of military array ;with saptamī- f. equals makara-saptamī- ) View this entry on the original dictionary page scan.
karam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
kāradhyānan. (prob. fr. 1. -+ k-+ dh-) a particular method of abstract meditation View this entry on the original dictionary page scan.
karandamf(ī-)n. (fr. makaranda-) coming from or consisting of the juice of flowers View this entry on the original dictionary page scan.
kaṣṭeyam. patronymic fr. makaṣṭu- gaRa śubhrādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
kha(prob.) n. (fr. mabha-) any relationship based upon an oblation offered in common (varia lectio maukha-). View this entry on the original dictionary page scan.
khanalālam. Name of a modern author View this entry on the original dictionary page scan.
f. dual number (prob.) heaven and earth ( equals nirmātryau bhūtajatasya-;others "the two great ones") . View this entry on the original dictionary page scan.
kimind. gaRa di- (see na-kim-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
kīm(m/ā--) ind. may or let not (=ne) View this entry on the original dictionary page scan.
kim m/ā-kis-, m/ākīm- See under 1. -, . View this entry on the original dictionary page scan.
kīnamf(ā-)n. (fr. 3. ma-) my, mine View this entry on the original dictionary page scan.
kis(m/ā--) ind. (only in prohibitive sentences with subjunctive) may not or let not (= Latin ne) ; may no one (=ne-quis) View this entry on the original dictionary page scan.
koṭaName of one of the places in which dākṣāyaṇī- is worshipped View this entry on the original dictionary page scan.
kṣavyam. (patronymic fr. makṣu- gaRa gargādi-, ) Name of a teacher (see maṅkṣavya-). View this entry on the original dictionary page scan.
kṣavyāyaṇīf. of prec. gaRa lohitādi- View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikamfn. (fr. makṣikā-) coming from or belonging to a bee View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikan. (scilicet madhu-) honey View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikan. a kind of honey-like mineral substance or pyrites View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīkam. a spider (alsof(ā-).) View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīkan. honey View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīkan. pyrites. (see mākṣika-). View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikadhātum. pyrites (also kaḥdhātuḥ-). View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīkadhātum. pyrites View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikajan. "honey-born", beeswax
kṣikaphalam. a species of cocoa-nut View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikāśarkarā(!) f. candied sugar View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīkaśarkarāf. candied sugar View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikāśrayam. beeswax (prob. wrong reading for makṣik-). View this entry on the original dictionary page scan.
kṣikasvāminm. Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
kulim. a kind of snake View this entry on the original dictionary page scan.
lam. (derivation doubtful) Name of a district (lying west and south-west of Bengal) View this entry on the original dictionary page scan.
lam. of one of the 7 islands, of antara-dvīpa-; , of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
lam. of the son of a śūdra- and a sūta- View this entry on the original dictionary page scan.
lam. plural Name of a barbarous tribe or people View this entry on the original dictionary page scan.
f. See column 3 View this entry on the original dictionary page scan.
lan. a field View this entry on the original dictionary page scan.
lan. a forest or wood near a village View this entry on the original dictionary page scan.
lan. fraud, artifice View this entry on the original dictionary page scan.
lan. (in some compound) = mālā-, a wreath, garland. View this entry on the original dictionary page scan.
f. a wreath, garland, crown etc. View this entry on the original dictionary page scan.
f. a string of beads, necklace, rosary. (see akṣa--and ratna-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
f. a row, line, streak etc. View this entry on the original dictionary page scan.
f. a series, regular succession (with nāmnām-,a collection of words arrayed in a series, a vocabulary, dictionary; see nāma-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
f. a kind of krama-pātha- (see krama-mālā-) View this entry on the original dictionary page scan.
f. Name of various metres View this entry on the original dictionary page scan.
f. (in rhetoric) a series of epithets or similes View this entry on the original dictionary page scan.
f. (in dramatic language) a series of offerings for obtaining any object of desire () View this entry on the original dictionary page scan.
f. (in astrology) a particular dala-yoga- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
f. Trigonella Corniculata View this entry on the original dictionary page scan.
f. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
f. of a glossary. View this entry on the original dictionary page scan.
mālin- See . View this entry on the original dictionary page scan.
labhañjikāf. "breaking the garland", Name of a game View this entry on the original dictionary page scan.
labhārinm. bearing or wearing a garland, ()
lacakrakan. the hip-joint View this entry on the original dictionary page scan.
ladam. pl. Name of a people (varia lectio for māna-da-). View this entry on the original dictionary page scan.
lādāmann. a garland of flowers View this entry on the original dictionary page scan.
ladhānyam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
lādharamfn. wearing a garland, crowned View this entry on the original dictionary page scan.
lādharam. Name of a class of divine beings View this entry on the original dictionary page scan.
lādharam. of a man View this entry on the original dictionary page scan.
lādharan. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
lādhāram. Name of a class of divine beings (see prec.) View this entry on the original dictionary page scan.
lādharīf. Name of a rākṣasī- View this entry on the original dictionary page scan.
lādīpakan. (in rhetoric) a particular figure of speech, a closely linked or connected climax View this entry on the original dictionary page scan.
lādūrvāf. a species of dūrvā- grass View this entry on the original dictionary page scan.
lāgranthim. equals -dūvā- View this entry on the original dictionary page scan.
lāguṇam. the string of a garland, necklace View this entry on the original dictionary page scan.
lāguṇāf. (scilicet lūtā-) a species of venomous spider View this entry on the original dictionary page scan.
lāguṇaparikṣiptāf. "invested with the marriage-thread", a marriageable woman View this entry on the original dictionary page scan.
lahāyanam. patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
lajātakam. a civet-cat View this entry on the original dictionary page scan.
lajitm. Name of vedāṅga-rāya- (author of the pārasī-prakāśa-) View this entry on the original dictionary page scan.
lakam. (prob.) an arbour, bower View this entry on the original dictionary page scan.
lakam. Melia Sempervirens View this entry on the original dictionary page scan.
lakam. a wood near a village View this entry on the original dictionary page scan.
lakam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
lakāf. a garland View this entry on the original dictionary page scan.
lakan. a garland, ring View this entry on the original dictionary page scan.
lakan. Hibiscus Mutabilis View this entry on the original dictionary page scan.
lākāf. equals mālikā- (See under mālaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
lākandam. a species of bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
lākaṇṭham. Achyranthes Aspera View this entry on the original dictionary page scan.
lākaram. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
lākāram. a garland-maker, gardener, florist (also as a mixed caste) etc. (f(ī-). ) View this entry on the original dictionary page scan.
lākāram. Name of a son of viśva-karman- by a śūdra- woman or by ghṛtācī- View this entry on the original dictionary page scan.
lākāriṇīf. a female garland-maker or florist View this entry on the original dictionary page scan.
lakauśa m. (in music) a particular rāga- View this entry on the original dictionary page scan.
lakauśikam. (in music) a particular rāga- View this entry on the original dictionary page scan.
lakīf. gaRa garādi- View this entry on the original dictionary page scan.
lākuṭam. Name of a kingdom View this entry on the original dictionary page scan.
lākuṭadantīf. Name of a rākṣasī- View this entry on the original dictionary page scan.
lālī(mālāl-) f. Trigonella Corniculata View this entry on the original dictionary page scan.
lālikā (mālāl-) f. Trigonella Corniculata View this entry on the original dictionary page scan.
lamaṅgalam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
lamaṅgalabhāṇam. Name of a play composed by him. View this entry on the original dictionary page scan.
lāmantram. a sacred text or spell written in the form of a wreath View this entry on the original dictionary page scan.
lāmanu m. a sacred text or spell written in the form of a wreath View this entry on the original dictionary page scan.
lāmayamf(ī-)n. made or consisting of, garlands, forming a line or series of (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
lāṅka(mālāṅka-) m. Name of a king and author View this entry on the original dictionary page scan.
lāphalan. the seed of Elaeocarpus Ganitrus (employed for rosaries) View this entry on the original dictionary page scan.
lāprastham. Name of a city View this entry on the original dictionary page scan.
lāprasthakamfn. View this entry on the original dictionary page scan.
lāriṣṭā(mālār-) f. a species of plant (prob. wrong reading for mallār-). View this entry on the original dictionary page scan.
lārūpamf(ā-)n. forming a row or series ( mālārūpatā -- f. mālārūpatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
lārūpatāf. mālārūpa
lārūpatvan. mālārūpa
lāsaṃskāram. "consecration of rosaries with prayers", Name of work (also mālāsaṃskāravarṇana -varṇana- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
lāsaṃskāravarṇanan. mālāsaṃskāra
lāsanadīpikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lasīf. idem or 'f. (in music) a particular rāgiṇī- ' View this entry on the original dictionary page scan.
lasīf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
lasikāf. (in music) a particular rāgiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
lāśodhanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
laśrīf. (in music) a particular rāgiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
latif. equals mālatī- (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. Jasminum Grandiflorum (plant and blossom;it bears fragrant white flowers which open towards evening) View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. Bignonia Suaveolens View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. Echites Caryophyllata View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. another species of plant (equals viśalyā-) View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. a bud, blossom View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. equals kāca-mālī- (?) View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. a maid, virgin View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. moonlight or night View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. Name of various metres View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. of a woman (the heroine of the drama mālatī-mādhava- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. of kalyāṇa-malla-'s comm. on megha-dūta-. View this entry on the original dictionary page scan.
latikāf. Name of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
latikāf. of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
latīkṣārakam. (prob.) borax View this entry on the original dictionary page scan.
latīdhavan. " mālatī- and mādhava-", Name of a celebrated drama by bhava-bhūti-. View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. a garland of jasmine blossoms View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
latīf. Name of a lexicon. View this entry on the original dictionary page scan.
latīpattrikāf. the outer shell of a nutmeg View this entry on the original dictionary page scan.
latīphalan. a nutmeg View this entry on the original dictionary page scan.
latītīra(in the beginning of a compound) the banks of the mālatī- View this entry on the original dictionary page scan.
latītīrajamn. "produced on the banks of the mālatī-", white borax View this entry on the original dictionary page scan.
latītīrasambhavamn. "produced on the banks of the mālatī-", white borax View this entry on the original dictionary page scan.
lātṛṇa m. Andropogon Schoenanthus View this entry on the original dictionary page scan.
lātṛṇakam. Andropogon Schoenanthus View this entry on the original dictionary page scan.
lavam. Name of a country (Malwa in central India; plural its inhabitants) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
lavam. (with or scilicet nṛpati-) a prince of the mālava-s View this entry on the original dictionary page scan.
lavam. a horse-keeper View this entry on the original dictionary page scan.
lavam. (in music) a particular rāga- View this entry on the original dictionary page scan.
lavam. a white-flowering lodhra- View this entry on the original dictionary page scan.
lavam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
lavāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
lavan. (with pura-) Name of a city View this entry on the original dictionary page scan.
lavamf(ī-)n. relating or belonging to the Malwa View this entry on the original dictionary page scan.
lava Name (also title or epithet) of an era identical with the vikrama- era (see vikramā- ditya-), View this entry on the original dictionary page scan.
lavabhadram. Name of a poet (wrong reading for rudra-?). View this entry on the original dictionary page scan.
lāvādakhaṇḍamn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lavadeśam. the country of mālava- or Malwa View this entry on the original dictionary page scan.
lavādhīśam. a king of Malwa View this entry on the original dictionary page scan.
lavagauḍam. in (music) a particular rāga- View this entry on the original dictionary page scan.
lavaguptam. Name of an author (also cāya-) View this entry on the original dictionary page scan.
lavakamfn. worshipping mālava- Va1rtt. 18 View this entry on the original dictionary page scan.
lavakam. the country of mālava- View this entry on the original dictionary page scan.
lavakam. the adulterous offspring of śūdra- parents whose mother's husband is still alive View this entry on the original dictionary page scan.
lavakam. Name of a woman (See next) . View this entry on the original dictionary page scan.
lavamaṇḍalādhipatim. a ruler of the district of Malwa View this entry on the original dictionary page scan.
lavānakam. plural Name of a people (Bombay edition mālavā narāḥ-). View this entry on the original dictionary page scan.
lavanṛpatim. a king of Malwa View this entry on the original dictionary page scan.
lavartim. plural Name of a people (see mānavartika-). View this entry on the original dictionary page scan.
lavarudram. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
lavaśrīf. (in music) a particular rāgiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
lavastrīf. a Malwa woman View this entry on the original dictionary page scan.
lāvatmfn. having a wreath or garland, garlanded, crowned View this entry on the original dictionary page scan.
lāvatm. (prob.) a gardener View this entry on the original dictionary page scan.
lāvatm. of the wife of kuśa-dhvaja- View this entry on the original dictionary page scan.
lāvatan. the dwelling of the mālāvat-s View this entry on the original dictionary page scan.
lāvatīf. Name of the wife of upa-barhaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
lavaviṣayam. equals -deśa- View this entry on the original dictionary page scan.
lavendram. a ruler of Malwa
lavīf. a princess of the Malwa View this entry on the original dictionary page scan.
lavīf. Name of the wife of aśva-pati- and progenitress of the Malwa View this entry on the original dictionary page scan.
lavīf. (in music) a particular rāgiṇī- (printed bhālavī-) View this entry on the original dictionary page scan.
lavīf. a kind of Prakrit metre View this entry on the original dictionary page scan.
lavīf. Clypea Hernandifolia View this entry on the original dictionary page scan.
lavikāf. Ipomoea Turpethum View this entry on the original dictionary page scan.
lavikāgnimitran. " mālavikā- and agnimitra-", Name of a drama by kālidāsa-. View this entry on the original dictionary page scan.
lavīyamfn. native of or belonging to mālava- View this entry on the original dictionary page scan.
lavodbhavamf(ā-)n. born or produced in mālava- View this entry on the original dictionary page scan.
lavyamfn. relating or belonging to mālava- ( mālavyadeśa -deśa- m.Name of a country ) View this entry on the original dictionary page scan.
lavyam. a prince of the mālava-s, pāṇ-. View this entry on the original dictionary page scan.
lavyam. Name of 5 classes of extraordinary men (mahā-puruṣāḥ-) born under particular constellations View this entry on the original dictionary page scan.
lavyadeśam. mālavya
layaNom. (fr. mālā-) P. yati- (for 2.See) , to crown or wreathe (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
layamfn. (for 1.See) coming from the Malaya mountains View this entry on the original dictionary page scan.
layam. sandal-wood View this entry on the original dictionary page scan.
layam. Name of a son of garuḍa- View this entry on the original dictionary page scan.
layan. a caravansery View this entry on the original dictionary page scan.
layan. the unguent prepared from sandal View this entry on the original dictionary page scan.
layan. equals -malaya-dvīpa- View this entry on the original dictionary page scan.
lāyanam. plural patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
leyam. a garland-maker, florist View this entry on the original dictionary page scan.
leyam. (patronymic fr. māli-) Name of a rākṣasa- View this entry on the original dictionary page scan.
leyāf. great cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
limfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') = and varia lectio for mālin- (see yājña--, veda--and su-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
lim. equals mālin- Name of a son of the rākṣasa- su-keśa- View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. a garland View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. a necklace View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. a row, series, collection of things arranged in a line View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. a white-washed upper-storied house View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. Name of various plants (double jasmine, Linum Usitatissimum etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. a kind of bird View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. an intoxicating drink View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. a daughter View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
likam. a garland-maker, gardener View this entry on the original dictionary page scan.
likam. a painter, dyer View this entry on the original dictionary page scan.
likam. a kind of bird View this entry on the original dictionary page scan.
likāf. See under mālaka-. View this entry on the original dictionary page scan.
linmfn. garlanded, crowned, encircled or surrounded by (instrumental case or compound) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
linm. a gardener, florist (see f.) View this entry on the original dictionary page scan.
linm. Name of a son of the rākṣasa- su-keśa- (see māli-) View this entry on the original dictionary page scan.
lindyam. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. See next. View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. the wife of a garland-maker or gardener, female florist View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. Name of two plants (= Alhagi Maurorum and agni-śikhā-) View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. (in music) a particular śruti- View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. Name of various metres View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of durgā- and one of her female attendants (also of a girl seven years old representing durgā- at her festival) View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of a celestial maiden
linīf. of one of the seven mātṛ-s of skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of a rākṣasī- (mother of vibhīṣaṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. N. assumed by draupadī- (while resident with king virāṭa-) View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of the wife of śvetakarṇa- (daughter of su-kāru-) View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of the wife of priya-vrata- View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of the wife of ruci- and mother of manu- raucya- View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of the wife of prasena-jit- View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of various rivers View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of the celestial Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. of a city (equals campā-) View this entry on the original dictionary page scan.
linīf. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
linītantran. Name of a tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
linīvijayam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
linyamfn. (fr. malina-) gaRa saṃkāśādi- View this entry on the original dictionary page scan.
linyan. foulness, dirtiness, impurity View this entry on the original dictionary page scan.
linyan. darkness, obscurity View this entry on the original dictionary page scan.
linyan. trouble, shame, affliction (see vadana-m-). View this entry on the original dictionary page scan.
litamfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') garlanded, crowned View this entry on the original dictionary page scan.
līyaNom. P. yati-, to wish one's self a garland View this entry on the original dictionary page scan.
līyamfn. fit or destined for a garland , View this entry on the original dictionary page scan.
llam. (fr. malla- gaRa sāṃkalādi-) Name of a particular mixed caste (see mālu-). View this entry on the original dictionary page scan.
llavāstavamfn. (fr. malla-vāstu-) View this entry on the original dictionary page scan.
llavīf. a procession or expedition of wrestlers (= malla-yātrā-) View this entry on the original dictionary page scan.
lokaand māloji- m. Name of two poets View this entry on the original dictionary page scan.
lopaf. "string of comparisons", a particular figure of speech View this entry on the original dictionary page scan.
lorjara(?) m. idem or 'm. Ocimum Sanctum ' View this entry on the original dictionary page scan.
lum. Name of a particular mixed caste (varia lectio mālla-) View this entry on the original dictionary page scan.
lum. Name of one of śiva-'s attendants View this entry on the original dictionary page scan.
luf. a species of creeper (equals pattra-vallī-,or pattra-latā-) View this entry on the original dictionary page scan.
luf. a woman View this entry on the original dictionary page scan.
ludam. or n. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
ludhānam. a species of animal View this entry on the original dictionary page scan.
ludhānam. a kind of serpent View this entry on the original dictionary page scan.
ludhānīf. a species of creeper (prob. equals prec. and next), View this entry on the original dictionary page scan.
lukam. plural Name of a people (f(ī-).) (see kṛṣṇa-m-). View this entry on the original dictionary page scan.
lūkam. Ocimum Sanctum View this entry on the original dictionary page scan.
lukācchadam. a species of tree View this entry on the original dictionary page scan.
lulatāf. the creeper called malu-, View this entry on the original dictionary page scan.
lūram. a species of plant (Aegle Marmelos or Feronia Elephantum ) View this entry on the original dictionary page scan.
luvāf. a kind of sweet potato View this entry on the original dictionary page scan.
lvyan. (fr. malva-) foolishness, inconsiderateness, thoughtlessness (opp. to dhairya-) View this entry on the original dictionary page scan.
lyam. patronymic (also plural ) View this entry on the original dictionary page scan.
lyāf. Trigonella, Corniculata View this entry on the original dictionary page scan.
lyan. a wreath, garland, chaplet etc. View this entry on the original dictionary page scan.
lyan. a flower View this entry on the original dictionary page scan.
lyamfn. relating to a garland View this entry on the original dictionary page scan.
lyadāmann. a garland of flowers View this entry on the original dictionary page scan.
lyagrathanan. the stringing together or winding of garland View this entry on the original dictionary page scan.
lyaguṇāyaNom. A1. yate- (fr. mālya-gnṇa-) to become the string of a garland, appear like a wreath View this entry on the original dictionary page scan.
lyajīvaka() m. one who lives by making or selling garlands. View this entry on the original dictionary page scan.
lyajīvin() m. one who lives by making or selling garlands. View this entry on the original dictionary page scan.
lyāpaṇam. a garland or flower-market View this entry on the original dictionary page scan.
lyapiṇḍakam. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
lyapuṣpam. Cannabis Sativa or Crotolaria Juncea View this entry on the original dictionary page scan.
lyapuṣpikāf. a species of plant (= śaṇa-puṣpī-) View this entry on the original dictionary page scan.
lyavatmfn. crowned with garlands, garlanded View this entry on the original dictionary page scan.
lyavatm. Name of a rākṣasa- (son of su-keśa-) View this entry on the original dictionary page scan.
lyavatm. of one of śiva-'s attendants View this entry on the original dictionary page scan.
lyavatm. of a mountain or mountainous range (lying eastward of mount meru-) View this entry on the original dictionary page scan.
lyavatīf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
lyavṛttim. equals -jīvaka- View this entry on the original dictionary page scan.
m accusative sg. of 3. ma- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
mam. (fr. mama- literally,"belonging to mine") dear friend, uncle (only in vocative case sg. as a term of affection among animals in fables) (see tāta-, mātula-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
makamfn. () my, mine etc. View this entry on the original dictionary page scan.
makamfn. selfish, greedy, a miser View this entry on the original dictionary page scan.
makamfn. a maternal uncle View this entry on the original dictionary page scan.
makesaram. a maternal uncle View this entry on the original dictionary page scan.
makīf. Name of one of the Buddhist devī-s () . View this entry on the original dictionary page scan.
makīnamfn. () my, mine View this entry on the original dictionary page scan.
malladevīf. Name of the mother of śrī-harṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
manasāyatim. patronymic (?)
mateyam. (fr. mama--) metron of the mother of dīrgha-tamas- View this entry on the original dictionary page scan.
miḍim. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
mpaśyamfn. regarding or looking at me View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsn. flesh, meat etc. (equals maṃsa-,for which it is used in the weak cases according to to Va1rtt. i ) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsn. it appears only in the following compounds. View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsan. sg. and plural flesh, meat etc. etc. (also said of the fleshy part or pulp of fruit ) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsam. Name of a mixed caste (equals māṃsa-vikretṛ- ) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsam. a worm View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsam. time View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsam. equals kakkolī-, f.; equals māṃsa-cchadā- [ confer, compare Slavonic or Slavonian meso; Pruss.mensa; Lithuanian mesa45.] View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhakṣamfn. flesh-eating, carnivorous (also kṣaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhakṣam. Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhakṣaṇan. eating flesh or animal food View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhakṣaṇadīpikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhettṛmfn. piercing the flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhikṣāf. begging for flesh as alms View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhūtamfn. being flesh, forming a bait View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabhūtodanan. boiled rice mixed with meat View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsabudbudavatmfn. having fleshy protuberances View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsacakṣusn. "the fleshy eye" (with Buddhists one of the 5 sorts of vision ) . View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsacarum. meat-broth View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsacchadāf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsacchedam. "flesh-cutter", Name of a mixed caste (f(ī-).) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsacchedinm. idem or 'm. "flesh-cutter", Name of a mixed caste (f(ī-).) ' View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsādmfn. flesh-eating, carnivorous
ṃsādamfn. idem or 'mfn. flesh-eating, carnivorous ' View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsadagdhan. cauterizing of the flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsadalanam. Amoora Rohitaka View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsadhautamfn. cleaned with flesh id est with the hand View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsadhāvanan. water in which flesh has been washed View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsādinmfn. idem or 'mfn. idem or 'mfn. flesh-eating, carnivorous ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsadrāvinm. Rumex Vesicarius View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsagranthim. flesh-swelling, a gland View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsagṛdhyinmfn. desirous of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsāhāram. animal food View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsahāsāf. skin View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsajamfn. "flesh-born", produced in the flesh (as an abscess) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsajan. fat. View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakacchapam. a fleshy abscess on the palate View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakāmamfn. fond of flesh Va1rtt.7 View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakandīf. a fleshy protuberance View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakaran. flesh-making, blood View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakārinn. equals -kara- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakhaṇḍan. a bit of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakīlam. a tumour, polypus (also laka-) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakīlam. a wart View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsakṣayam. "house of flesh", the body View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsalamfn. fleshy View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsalamfn. bulky, powerful, strong (also applied to sound) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsalamfn. pulpy (as fruit) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsalam. Phaseolus Radiatus View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsalaphalāf. Solanum Melongena View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsalatāf. "flesh-tendril", a wrinkle View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsalubdhamfn. desirous of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsamaithunan. dual number animal food and sexual intercourse View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaṣāf. Glycine Debilis View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsamayamf(ī-)n. consisting of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsamayīpeśīf. a piece of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsamīṃsāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsamukhamf(ī-)n. having flesh in the mouth View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsānaśanan. abstinence from animal food View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsanirṇayam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaniryāsam. the hair of the body View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaṇvatmfn. (fr. māṃsan- equals māṃsa-) fleshy (opp. to a-māṃsaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapam. "flesh-sucker", Name of a piśāca- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapam. of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapacanan. a vessel for cooking flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapākam. a kind of disease (destroying the membrum virile) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaparivarjanan. abstaining from flesh or animal food View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaparivikrayinm. a flesh-monger View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapeśīf. a piece of flesh Name of the fetus from the 8th till the 14th day View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapeśīf. a muscle View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaphalam. Cucurbita Citrullus View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaphalāf. Solanum Melongena View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapiṇḍam. n. a lump of flesh, tumour View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapiṇḍagṛhitavadanamfn. carrying a lump of flesh in the mouth View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapiṭakam. n. a basket-full or large quantity of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapittan. a bone View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapīyūṣalatāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapraroham. a fleshy excrescence or protuberance View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsapuṣpikāf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsarasam. flesh-broth View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsarasam. blood View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsārbudam. a particular disease of the membrum virile View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsārgalam. n. a piece of flesh hanging from the mouth (of a lion etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsarohāf. a species of fragrant plant View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsarohīf. a species of fragrant plant View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsarohikāf. a species of fragrant plant View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsarohiṇī f. a species of fragrant plant View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsarucim. fond of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaruhāf. a species of fragrant plant View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsāśāf. desire of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsasaṃghātam. swelling of the flesh. View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsāśanan. eating of meat or flesh, animal food View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsasāram. "flesh-essence", tat View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsasāram. blood View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsasāramfn. having the flesh predominant (among the 7 constituent parts of the body) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaśīlamfn. accustomed to eat animal food Va1rtt. 7 View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsāśinmfn. eating flesh, living on animal food ( māṃsāśitva śi-tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsāśitvan. māṃsāśin
ṃsasneham. "flesh-marrow", fat View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaśoṇitam. flesh and blood gaRa gav-ādi- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaśoṇitapaṅkinmfn. (a river) miry with flesh and blood View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsāṣṭakāf. Name of the 8th day in the dark half of the month māgha- (on which meat or flesh is offered to deceased ancestors) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaśukralamfn. producing flesh and semen View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsatānam. a polypus in the throat View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsatasind. on the fleshy side (of a hide; opp. to loma-tas-) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsatejasn. "flesh-marrow", fat View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsatvan. the being flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsatvan. the derivation of the word māṃsa- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaudanam. meat and boiled rice View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaudanapiṇḍam. a ball of meat and boiled rice View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsaudanikamf(ī-)n. gaRa guḍādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsavarṣinmfn. raining flesh (id est locusts?) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsavat(māṃsa--) mfn. having or possessing flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsavikrayam. the sale of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsavikrayin() m. a flesh-seller (the former also used as a term of reproach). View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsavikretṛ() m. a flesh-seller (the former also used as a term of reproach). View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsavivekam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsavṛddhif. increase or growth of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsayonim. "flesh-born", a creature of flesh and blood View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsayūthan. a quantity of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃścatumfn. (prob.) light yellow, dun-coloured ( and maṃścat/u-) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃścatumfn. plural (catvās-) equals aśvāḥ-
ṃścatvamfn. (prob.) yellowish (m/āṃścatva- ) . View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsepad(strong from pād-) m. a species of animal View this entry on the original dictionary page scan.
ṃseṣṭāf. a species of flying animal (valgalā-) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsīf. Nardostachys Jatamansi View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsim. sperm View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsimfn. having the smell of sperm View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsīf. Nardostachys Jatamansi View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsikamfn. mājṃsāya prabhavati- gaRa saṃtāpādi- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsikamfn. equals māṃsaṃ niyuktaṃ dīyate 'smai- on View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsikam. a butcher or a seller of meat View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsikāf. Nardostachys Jatamansi View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsinī f. Nardostachys Jatamansi View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsīyaNom. P. y/ati-, to long for flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsodanam. equals māṃsaudana- View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsonnatif. swelling of the flesh View this entry on the original dictionary page scan.
ṃsopajīvinm. "living by flesh", a dealer in meat View this entry on the original dictionary page scan.
ṃspacanamf(ī-)n. used for cooking meat (as a cauldron) View this entry on the original dictionary page scan.
ṃspākam. equals māṃsa-p- on View this entry on the original dictionary page scan.
ṃspṛṣṭamfn. (equals mām anuprāpta-,or mayā labdha-) View this entry on the original dictionary page scan.
mudagajanavīm. = $ Mahmud of Ghazni View this entry on the original dictionary page scan.
mukhīf. Name of a Buddhist devī- (see māmakī-). View this entry on the original dictionary page scan.
n cl.1.10. P. mānati-, mānayati-, to honour, respect (see man-,of which mānayati-is the Causal) View this entry on the original dictionary page scan.
naSee . View this entry on the original dictionary page scan.
ṇam. a species of plant (equals māṇaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
nam. ( man-) opinion, notion, conception, idea (see ātma-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
nam. purpose, wish, design View this entry on the original dictionary page scan.
nam. self-conceit, arrogance, pride etc. (with Buddhists one of the 6 evil feelings ;or one of the 10 fetters to be got rid of. ) View this entry on the original dictionary page scan.
nam. (alson.) consideration, regard, respect, honour etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nam. a wounded sense of honour, anger or indignation excited by jealousy (especially in women), caprice, sulking View this entry on the original dictionary page scan.
nam. Name of the father of agastya- (perhaps also of agastya- himself the family of māna-) View this entry on the original dictionary page scan.
nam. (in astronomy) Name of the tenth house ( also a "blockhead;an agent;a barbarian") .
nam. (3. -) a building, house, dwelling View this entry on the original dictionary page scan.
nam. an altar View this entry on the original dictionary page scan.
nam. (mān/a-) a preparation, decoction(?) View this entry on the original dictionary page scan.
na according to to some in ="light, sheen". View this entry on the original dictionary page scan.
nan. measuring. meting out etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nan. measure, measuring-cord, standard etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nan. dimension, size, height, length (in space and time), weight (in fine compositi or 'at the end of a compound' =foldSee śat/a-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
nan. a particular measure or weight (equals kṛṣṇata-or raktikā-; according to to Scholiast or Commentator on and 100 māna-s = 5 pala-s or paṇa-s) View this entry on the original dictionary page scan.
nan. form, appearance View this entry on the original dictionary page scan.
nan. likeness, resemblance View this entry on the original dictionary page scan.
nan. (in philosophy) proof. demonstration, means of proof (equals pra-māṇa-. q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
nabhadrakam. a kind of pavilion View this entry on the original dictionary page scan.
nabhājmfn. receiving honour from (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
nabhaṅgam. breach or loss of honour View this entry on the original dictionary page scan.
nābharaṇam. Name (also title or epithet) of a king, View this entry on the original dictionary page scan.
nabhṛtmfn. possessing pride View this entry on the original dictionary page scan.
nadamfn. ( -) giving or showing honour (especially vocative case sg.,"honour-giver"in respectful address) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nadam. a mystical Name of the letter ā- View this entry on the original dictionary page scan.
nadam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
nadāf. the second kalā- or digit of the moon View this entry on the original dictionary page scan.
nadan. (scilicet astra-) Name of a particular magical weapon View this entry on the original dictionary page scan.
nadamfn. ( do-) destroying arrogance or pride View this entry on the original dictionary page scan.
nadamfn. (for 1. and 2.See under 1. māna-) measuring View this entry on the original dictionary page scan.
nadevam. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
nadhanamfn. rich in honour View this entry on the original dictionary page scan.
nadhānikāf. a species of gourd or cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
nādhikamfn. exceeding all measure, too large View this entry on the original dictionary page scan.
nadhtamfn. puffed up with pride View this entry on the original dictionary page scan.
nādhyāyam. "measurement-chapter", Name of chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
nadīpikāf. Name of a vedānta- work View this entry on the original dictionary page scan.
nāgnihotran. an agnihotra- instituted through pride View this entry on the original dictionary page scan.
nagrahaṇan. fit of sulkiness, View this entry on the original dictionary page scan.
nagranthim. violent or lasting anger View this entry on the original dictionary page scan.
nagṛhan. Name of a place in Nepal. View this entry on the original dictionary page scan.
naguṇaleśasūcakadaśakan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ṇahalam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
nahanmf(ghnī-)n. destroying pride View this entry on the original dictionary page scan.
nahānif. loss of honour View this entry on the original dictionary page scan.
ṇakam. Arum Indicum View this entry on the original dictionary page scan.
ṇakan. the bulb of Arum Indicum View this entry on the original dictionary page scan.
nakan. measure, weight (especially in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
nakam. n. Arum Indicum (see māṇaka-and māna-kanda-) View this entry on the original dictionary page scan.
nakam. a particular spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
nakalaham. quarrel arising from jealousy, rivalry View this entry on the original dictionary page scan.
nakalaham. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
nakalim. mutual disdain or ill-will View this entry on the original dictionary page scan.
nakandam. Arum Indicum View this entry on the original dictionary page scan.
nakathanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ṇakīvratan. Name of a particular observance View this entry on the original dictionary page scan.
nakṛtmfn. showing honour or respect (to others) View this entry on the original dictionary page scan.
nakṣatif. injury to honour, mortification, insult View this entry on the original dictionary page scan.
namahatmfn. great in pride, extremely proud View this entry on the original dictionary page scan.
namandara m. Name of rāvaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
namandiram. Name of rāvaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
namañjarīf. a dictionary of Sanskrit and bhāṣā- View this entry on the original dictionary page scan.
namanoharam. or n. (?) Name of, work on the mīmāṃsā- by vāg-īśvara-. View this entry on the original dictionary page scan.
nanyamfn. (to be) held in honour View this entry on the original dictionary page scan.
natran. mere honour View this entry on the original dictionary page scan.
namaunan. silence caused by pride View this entry on the original dictionary page scan.
namayam. a particular article of enjoyment or luxury(?) () View this entry on the original dictionary page scan.
nampacamfn. (a vessel) cooking a particular quantity of anything View this entry on the original dictionary page scan.
nanamfn. (fr. Causal) honouring, serving as a token of respect View this entry on the original dictionary page scan.
nanan. and f(ā-). paying honour, showing respect View this entry on the original dictionary page scan.
nanamf(ī-)n. consisting of realgar or red arsenic View this entry on the original dictionary page scan.
nana mānanīya- etc. See column 2. View this entry on the original dictionary page scan.
nānandam. Name of a teacher of yoga- View this entry on the original dictionary page scan.
nāndhamfn. blinded by pride View this entry on the original dictionary page scan.
nāṅgulamahātantran. Name of a tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
nanīyamfn. to be honoured, deserving honour from (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
nanīyam. an honourable man View this entry on the original dictionary page scan.
nāṅkam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
nāpanan. dual number honour and dishonour View this entry on the original dictionary page scan.
nāpanan. w.r for mānāvabhanga-. View this entry on the original dictionary page scan.
naparamf(ā-)n., wholly addicted to pride, very proud or arrogant View this entry on the original dictionary page scan.
naparāf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
naparikhaṇḍanan. equals -bhaṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
napraṇamfn. valuing honour like one's life View this entry on the original dictionary page scan.
napuraḥsaramind. with (literally"preceded by") honour View this entry on the original dictionary page scan.
nāpyan. temporary degradation of a monk View this entry on the original dictionary page scan.
narandhrā f. a kind of water-clock or clepsydra View this entry on the original dictionary page scan.
narandhrīf. a kind of water-clock or clepsydra View this entry on the original dictionary page scan.
naratham. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
nārhamfn. worthy of honour View this entry on the original dictionary page scan.
nāsamfn. driving away pride or arrogance View this entry on the original dictionary page scan.
nasamf(ī-,once ā-)n. (fr. m/anas-) belonging to the mind or spirit, mental, spiritual (opp. to śārirā-,corporeal) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nasamf(ī-,once ā-)n. expressed only in the mind, performed in thought id est silent, tacit (as a hymn or prayer) View this entry on the original dictionary page scan.
nasamf(ī-,once ā-)n. conceived or present in the mind, conceivable, imaginable View this entry on the original dictionary page scan.
nasamf(ī-,once ā-)n. relating to or dwelling on the lake mānasa- (See n.below) View this entry on the original dictionary page scan.
nasam. a form of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
nasam. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
nasam. of a son of vapuṣ-mat- View this entry on the original dictionary page scan.
nasam. plural a particular class of deceased ancestors (regarded as sons of vasiṣṭha-) View this entry on the original dictionary page scan.
nasam. a class of ascetics View this entry on the original dictionary page scan.
nasam. Name of the vaiśya-s in śākadvīpa- View this entry on the original dictionary page scan.
nasam. of the worlds of the soma-pa- View this entry on the original dictionary page scan.
nasan. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) the mental powers, mind, spirit, heart, soul (equals manas- gaRa prajñādi-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nasan. (in law) tacit or implied consent View this entry on the original dictionary page scan.
nasan. a kind of salt View this entry on the original dictionary page scan.
nasan. the 25th mansion from that under which one is born View this entry on the original dictionary page scan.
nasan. (with or scilicet saras-,or tīrtha-) Name of a sacred lake and place of pilgrimage on mount kailāsa- (the native place of the wild geese, which migrate to it every year at the breeding season) View this entry on the original dictionary page scan.
nasan. Name of work on śilpa- or art. View this entry on the original dictionary page scan.
nasācalam. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
nasacārinm. "frequenting lake mānasa-", a wild goose, swan View this entry on the original dictionary page scan.
nasagaṇitavidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nasaharaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nasajanmanm. "mind-born", the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
nasakaraṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nāsaktamfn. given to pride, haughty View this entry on the original dictionary page scan.
nasālayam. "dwelling on lake mānasa-", a wild goose or swan View this entry on the original dictionary page scan.
nasamuccayaṭīkāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nasanayanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nasanayanaprasādinīf. Name of commentator or commentary on it. View this entry on the original dictionary page scan.
nasapūjāf. Name of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
nasapujanan. Name of a Tantric work View this entry on the original dictionary page scan.
nasapūjāprakāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nasapūjāvidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nasāram. or n. a high degree of pride View this entry on the original dictionary page scan.
nasāram. Name of a king of mālava- View this entry on the original dictionary page scan.
nasāram. Name of work on architecture (or of a sage, its reputed author) View this entry on the original dictionary page scan.
nasarujf. mental disease View this entry on the original dictionary page scan.
nasasaṃtāpam. idem or 'f. mental sorrow or grief. ' View this entry on the original dictionary page scan.
nasaśucf. mental sorrow or grief. View this entry on the original dictionary page scan.
nasatvan. the state of spirit, spirituality, fulfilment of anything in mere thought, View this entry on the original dictionary page scan.
nasaukasmfn. dwelling on lake manasa- View this entry on the original dictionary page scan.
nasaukasm. a wild goose or swan View this entry on the original dictionary page scan.
nasavegamfn. swift as thought View this entry on the original dictionary page scan.
nasavegam. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
nasāyanam. patronymic fr. manas- gaRa aśvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
nasīf. (with pūja-) mental or spiritual devotion (opp. to mūrti-p-,adoration of images) View this entry on the original dictionary page scan.
nasīf. Name of a kiṃ-narī- View this entry on the original dictionary page scan.
nasīf. of a vidyā-- devī- View this entry on the original dictionary page scan.
nasikamfn. (fr. manas-or mānasa-) committed (only) in thought (as a sin) View this entry on the original dictionary page scan.
nasikamfn. conceived (only) in the mind, imaginary View this entry on the original dictionary page scan.
nasikam. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
nasiṃham. Name of a king and various authors View this entry on the original dictionary page scan.
nasiṃhakīrtimuktāvalif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
naskṛtam. (according to to ) equals pūjāyā- abhimānasya vā kartṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
naskṛtam. (according to to Scholiast or Commentator on ) patronymic fr. manas-kṛt- View this entry on the original dictionary page scan.
nasoka(?) m. Name of an author or work on vedānta- View this entry on the original dictionary page scan.
nasollāsam. Name of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
nasollāsaprabandham. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
nasollāsavṛttāntam. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
nasollāsavṛttāntavilāsam. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
nasollāsavyākhyāf. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
nasopacārapūjāvidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nasotkam. eager to go to lake mānasa- View this entry on the original dictionary page scan.
nasottaran. Name of a mountain (see uttaramānasa-). View this entry on the original dictionary page scan.
nasthalakamfn. (fr. māna-sthalī-) gaRa dhūmādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
nasthitif. See under 2. māna-. View this entry on the original dictionary page scan.
nasthitif. "right measure"or,"strong sentiment of honour"(the latter fr. 1. māna-) View this entry on the original dictionary page scan.
nastokīyan. the hymn beginning with mā nas toke- View this entry on the original dictionary page scan.
nastokīyaa particular text (beginning with - nas- toke-). View this entry on the original dictionary page scan.
nasūtran. a measuring-cord View this entry on the original dictionary page scan.
nasūtran. a cord or chain worn round the body View this entry on the original dictionary page scan.
nasvarūpan. the nature of honour View this entry on the original dictionary page scan.
nasvarūpābhijñatvan. knowledge of the nature of honour View this entry on the original dictionary page scan.
nasyam. patronymic fr. manas- gaRa gargādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
natāf. the being a proof View this entry on the original dictionary page scan.
natantavyaprob. wrong reading for mānut- View this entry on the original dictionary page scan.
natasind. from or through honour, for honour's sake View this entry on the original dictionary page scan.
natuṅgam. "a man high in honour", Name of various authors (also -sūri-and cārya-) View this entry on the original dictionary page scan.
natvan. haughtiness, arrogance View this entry on the original dictionary page scan.
natvan. the being a measure or standard View this entry on the original dictionary page scan.
ṇavam. a youth, lad, youngster (especially a young Brahman;also contemptuously = little man, manikin) on (see daṇḍa-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
ṇavam. a pearl ornament of 16 strings View this entry on the original dictionary page scan.
ṇavam. (with jaina-s) Name of one of the 9 treasures. View this entry on the original dictionary page scan.
navamf(-)n. (fr. m/anu-) descended from or belonging to man or manu-, human etc. View this entry on the original dictionary page scan.
navamf(-)n. favouring men View this entry on the original dictionary page scan.
navam. a human being, man , View this entry on the original dictionary page scan.
navam. patronymic fr. m/anu- (Name of nābhā-nediṣṭha-, śāryāta-, cakṣus-, nahuṣa-, bhṛgu-, su-dyumna-, karūṣa-, and deva-hūti-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
navam. Name of a cosmic period View this entry on the original dictionary page scan.
navam. plural the children of men, mankind etc. View this entry on the original dictionary page scan.
navam. the races of men (of which 5 or 7 are reckoned) View this entry on the original dictionary page scan.
navam. the subjects of a king View this entry on the original dictionary page scan.
navam. Name of a school of the black yajurveda- View this entry on the original dictionary page scan.
navan. a man's length (as a measure) View this entry on the original dictionary page scan.
navan. a particular penance View this entry on the original dictionary page scan.
navan. Name of various sāman-s
navan. of manu-'s law-book View this entry on the original dictionary page scan.
navan. of a varṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
nāvabhaṅgam. destruction of pride or anger View this entry on the original dictionary page scan.
navācalam. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
navadevam. "god among men", a king, prince