Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kamalā" has 1 results.
     
kamalā: feminine nominative singular stem: kamala
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
48 results for kamalā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kamalāf. Name of lakṣmi- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāf. Name of dākṣyāyaṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāf. of one of the mothers in the retinue of skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāf. of the wife of jayāpīḍa- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāf. an excellent woman View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāf. an orange View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāf. Name (also title or epithet) of one of the 10 mahā-vidyā-s (quod vide). View this entry on the original dictionary page scan.
kamalābhaktam. idem or 'm. Name of a man.' View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāchāyāf. (or cchāyā-), Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalādim. Name of a gaṇa- commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāgrajāf. "born before lakṣmi-", Name of a-lakṣmī- or Bad Luck. View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāhāsam. the"smiling" id est opening or shutting of a lotus. 2. View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāhāsaNom. (fr. the above) P. sati-, to smile like a lotus View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāhaṭṭam. Name of a market-place (founded by kamalavatī-) View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākaram. a mass of lotuses View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākaram. a lake or pool where lotuses abound View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākaram. Name of the author of a commentary on the mitākṣarā-, and of several other authors and men View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākaratīrthayātrāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākeśavam. Name of a shrine built by kamalavatī- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākṣamf(ī-)n. lotus-eyed View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākṣan. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
kamalākṣīf. Name of a mother in the retinue of skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalālayam. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
kamalālayāf. "abiding in a lotus", Name of lakṣmi- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalānandanan. " kamalā-'s joy", Name of miśra-dinakara-. View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāpātam. Name of a man. View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāpatim. Name of a man. View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāsanan. a lotus-flower serving as a seat View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāsanan. a particular manner of sitting View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāsanam. "having a lotus as seat", Name of brahmā- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāsanastham. idem or 'm. "having a lotus as seat", Name of brahmā- ' View this entry on the original dictionary page scan.
kamalātīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
kamalātmikā f. Name (also title or epithet) of one of the 10 mahā-vidyā-s (quod vide). View this entry on the original dictionary page scan.
kamalāyatākṣamfn. having large lotus eyes, View this entry on the original dictionary page scan.
candrakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dānakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mantrakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nirṇayakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nītikamalākara m. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pratiṣṭhākamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittakamalākaram. Name of work
samayakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
saṃskārakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāntikamalākaram. Name of part of work View this entry on the original dictionary page scan.
śeṣakamalākaram. N. os an author View this entry on the original dictionary page scan.
śūdrakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vratakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vyavahārakamalākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
kamalā कमला 1 An epithet of Lakṣmī. -2 An excellent woman. -3 An orange. -Comp. -पतिः, -सखिः an epithet of Viṣṇu.
     Macdonell Search  
1 result
     
kamalākara m. bed of lotuses, lotus lake; N. of various men; -½aksha, a. (î) lotus-eyed: -½agragâ, f. ep. of Alakshmî; â-kesava, m. N. of a temple; â-hatta, m. N. of a market-place; -½âlayâ, f. ep. of Lakshmî; -½âsana, n. lotus seat.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
kamalāya svāhā TS.7.3.18.1; KSA.3.8.
     Vedabase Search  
14 results
     
     DCS with thanks   
12 results
     
kamalā noun (feminine) an excellent woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
an orange (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Dākṣyāyaṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the mothers in the retinue of Skanda (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Jayāpida (Monier-Williams, Sir M. (1988))
prosperity (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wealth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Devī
Frequency rank 10903/72933
kamalākṣa noun (masculine) name of a Daitya; enemy of Indra
Frequency rank 19122/72933
kamalākṣa noun (neuter) name of a town (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 48597/72933
kamalālaya noun (masculine) name of a country (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 33822/72933
kamalālayā noun (feminine) name of Lakṣmi (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 48599/72933
kamalāpati noun (masculine) name of a man (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Viṣṇu
Frequency rank 27393/72933
kamalāsana noun (neuter) a lotus-flower serving as a seat (Monier-Williams, Sir M. (1988))
particular manner of sitting (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 33823/72933
kamalāsana noun (masculine) name of Brahmā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14084/72933
kamalāsanastha noun (masculine) name of Brahma (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 48602/72933
kamalāsanā noun (feminine) [rel.] name of a Śakti of Śiva
Frequency rank 48601/72933
kamalāvatī noun (feminine)
Frequency rank 48600/72933
kamalāy verb (denominative ātmanepada) ?? (to behave like a lotus)
Frequency rank 48598/72933
     Wordnet Search "kamalā" has 10 results.
     

kamalā

brahmā, ātmabhūḥ, surajyeṣṭhaḥ, parameṣṭhī, pitāmahaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, lokeśaḥ, svayaṃbhūḥ, caturānanaḥ, dhātā, abjayoniḥ, druhiṇaḥ, brahmadevaḥ, viriñciḥ, kamalāsanaḥ, paṅkajāsanaḥ, sraṣṭā, prajāpatiḥ, vedhāḥ, vidhātā, viścasṛṭ, vidhiḥ, nābhijanmā, aṇḍajaḥ, pūrvaḥ, nidhanaḥ, kamalodbhavaḥ, sadānandaḥ, rajomūrtiḥ, satyakaḥ, haṃsavāhanaḥ, hariḥ, pūrṇānandaḥ   

devatāviśeṣaḥ yaḥ sṛṣṭeḥ janakaḥ asti।

nāradaḥ brahmaṇaḥ putraḥ asti।

kamalā

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

kamalā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kamalā

rukmiṇī, īḥ, ramā, sindhujā, sāmā, calā, hīrā, caṭhcalā, vṛṣākapāyī, capalā, indirā, lakṣmīḥ, padamālayā, padmā, kamalā, śrīḥ, haripriyā   

kṛṣṇasya rājñī vaidarbhaputrī ca।

rukmiṇeḥ garbhāt pradyumnaḥ jātaḥ।

kamalā

padmāsanam, kamalāsanam   

yogasya ekam āsanaṃ yasmin vāmorūpari dakṣiṇaṃ saṃsthāpya vāmaṃ tathā dakṣiṇorūpari paścimena vidhinā dhṛtyā karābhyāṃ dhṛtam aṅguṣṭhaṃ hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram avalokayet।

brāhmamuhūrte kṛtena padmāsanena cittaṃ śāntaṃ bhavati।

kamalā

prāyaścittakamalākaraḥ   

ekā kṛtiḥ ।

saṃskṛta-vāṅmaye prāyaścittakamalākaraḥ iti vikhyātā racanā

kamalā

kamalālayaḥ   

ekaḥ deśaḥ ।

kamalālayasya ullekhaḥ matsyapurāṇe asti

kamalā

kamalāpātaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kamalāpātasya ullekhaḥ koṣe asti

kamalā

kamalāpatiḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kamalāpateḥ ullekhaḥ koṣe asti

kamalā

kamalākṣam   

ekaṃ nagaram ।

kamalākṣasya ullekhaḥ matsyapurāṇe asti

Parse Time: 1.087s Search Word: kamalā Input Encoding: IAST: kamalā