Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kalyāṇī" has 1 results.
     
kalyāṇī: feminine nominative singular stem: kalyāṇa
     Monier-Williams
          Search  
10 results for kalyāṇī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kalyāṇīf. a cow View this entry on the original dictionary page scan.
kalyāṇīin compound gaRa priyādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
kalyāṇīdaśamamfn. having the tenth night lucky on View this entry on the original dictionary page scan.
kalyāṇīpañcamamfn. having the fifth lucky View this entry on the original dictionary page scan.
kalyāṇīpañcamāf. plural (scilicet rātrayas-) nights of which the fifth is lucky View this entry on the original dictionary page scan.
kalyāṇīpañcamīkamfn. (scilicet pakṣa-) a fortnight having the fifth night lucky View this entry on the original dictionary page scan.
kalyāṇīpriyamfn. having a beloved one worthy of honour on View this entry on the original dictionary page scan.
kalyāṇīstotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
rasakalyāṇīvratan. Name of a particular ceremony and of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
śāntikalyāṇīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
4 results
     
kalyāṇī talpam ā śaye AVś.5.17.12b.
kalyāṇī subhageva yā AVP.11.14.7a.
kalyāṇībhir yuvatibhir na maryaḥ RV.10.30.5b.
kalyāṇīr jāyā suraṇaṃ gṛhe te RV.3.53.6b; N.7.6.
     Vedabase Search  
6 results
     
kalyāṇī auspiciousSB 10.72.7
kalyāṇī very auspiciousCC Antya 1.161
kalyāṇīm auspiciousSB 10.49.26
kalyāṇīm who is under your affectionSB 10.1.45
parama-kalyāṇīm most auspiciousSB 5.19.2
parama-kalyāṇīm most auspiciousSB 5.19.2
     DCS with thanks   
2 results
     
kalyāṇī noun (feminine) a cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular Rāgiṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a river in Ceylon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a city in the Dekhan and of one in Ceylon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Dākṣāyaṇī in Malaya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Rudrakoṭī name of one of the mothers attending on Skanda (Monier-Williams, Sir M. (1988))
red arsenic (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant Glycine Debilis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15604/72933
śālakalyāṇī noun (feminine) a kind of vegetable
Frequency rank 39976/72933
     Wordnet Search "kalyāṇī" has 6 results.
     

kalyāṇī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kalyāṇī

gauḥ, māheṣī, saurabheyī, usrā, mātā, śṛṅgiṇī, arjunī, aghnyā, rohiṇī, māhendrī, ijyā, dhenuḥ, aghnā, dogdhrī, bhadrā, bhūgimahī, anaḍuhī, kalyāṇī, pānavī, gaurī, surabhiḥ, mabā, nilināciḥ, surabhī, anaḍvāhī, adhamā, bahulā, mahī, sarasvatī, usriyā, ahī, aditiḥ, ilā, jagatī, śarkarī   

grāmyapaśuviśeṣaḥ,yaḥ sāsnālāṅgulakakudakhuraviṣāṇī tathā ca tasyāḥ dugdhaṃ manuṣyāya puṣṭīkārakam iti manyante।

hindudharmīyāṇāṃ kṛte gauḥ avadhyā asti।

kalyāṇī

kalyāṇī   

prayāge vartamānā devī।

kalyāṇī atīva mahatvapūrṇā devatā।

kalyāṇī

māṣaparṇī, hayapucchī, kāmbojī, mahāsahā, siṃhapucchī, ṛṣiproktā, kṛṣṇavṛntā, pāṇḍulomaśaparṇinī, ārdramāṣā, māṃsamāṣā, maṅgalyā, hayapucchikā, haṃsamāṣā, aśvapucchā, pāṇḍurā, māṣaparṇikā, kalyāṇī, vajramūlī, śāliparṇī, visāriṇī, ātmodbhavā, bahuphalā, svayambhūḥ sulabhā, ghanā, siṃhavinnā, viśācikā   

vanamāṣaḥ।

māṣaparṇyāḥ upayogaḥ bheṣajarūpeṇa bhavati।

kalyāṇī

kalyāṇī   

ekā dākṣāyaṇī ।

kalyāṇī malaye vartate

kalyāṇī

kalyāṇī   

skandasya ṣaṇmātāsu ekā ।

kalyāṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

Parse Time: 0.886s Search Word: kalyāṇī Input Encoding: IAST: kalyāṇī