Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
pārāvatāṅghriḥFeminineSingularlatā, kaṭabhī, paṇyā, jyotiṣmatī
     Monier-Williams
          Search  
6 results for kaṭabhī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
कटभीf. Cardiospermum Halicacabum View this entry on the original dictionary page scan.
कटभीf. Name of several other plants View this entry on the original dictionary page scan.
महादिकटभी(d-) f. a species of Achyranthes (varia lectio mahālik-). View this entry on the original dictionary page scan.
महालिकटभीf. varia lectio for mah/ādik- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
सिताभिकटभीf. (varia lectio for sitālikaṭ-). View this entry on the original dictionary page scan.
सितकटभीf. a kind of tree View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
2 results
     
kaṭabhī noun (feminine) Cardiospermum halicacabum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Clitoria ternatea Linn. name of several other plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8758/72933
mahādikaṭabhī noun (feminine) a species of Achyranthes (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61718/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

kaṭabhī

Plant balloon plant, Cardiospermum halicacabum

     Wordnet Search "kaṭabhī" has 5 results.
     

kaṭabhī

jyotiṣmatī, pārāvatāṅghrī, kaṭabhī, piṇyā, pārāvatapadī, nagaṇā, sphuṭabandhanī, pūtitailā, iṅgudī, svarṇalatā, analaprabhā, jyotirlatā, supiṅgalā, dīptā, medhyā, matidā, durjarā, sarasvatī, amṛtā   

latāviśeṣaḥ-yasyāḥ bījāt tailaṃ prāpyate tathā ca yā vātakaphahāriṇī asti।

jyotiṣmateḥ bījasya tailaṃ bahu upayuktam asti।

kaṭabhī

kopalatā, ardhacandrikā, analaprabhā, kaṭabhī, kanakaprabhā, kukundanī, kaiḍaryaḥ, gīrlatā, jyotiṣkā, jyotirlatā, tīktakā, tīkṣṇā, dīptaḥ, niphalā, paṇyā, parāpatapadī, pītatailā, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, matidā, lagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇaḥ, vāyasādanī, śṛṅgin, śleṣmaghnī, sarasvatī, supiṅgalā, suvegā, suvarṇalatā, svarṇalatā, sumedhas, sphuṭavalkalī, sphuṭaraṅgiṇī   

ekā latā।

kopalatā oṣadhyāṃ prayujyate।

kaṭabhī

aparājitaḥ, adrikarṇī, aśvakhurī, kumārī, gavākṣaḥ, girikarṇā, ghṛṣṭi, chardikā, tailaspandā, dadhipuṣpikā, nagakarṇī, badarā, bhūrilagnā, mahāpuṣpā, mahāśvetā, mahārasā, maheśvarī, vyaktagandhā, supuṣpā, supuṣpī, sumukhī, harīkrāntā, śvetapuṣpā, śvetagokarṇī, śvetadhāman, nīlakrāntā, nīlapuṣpā, nīlagirikarṇikā, nīlādrikarṇikā, nīlādriparājitā, āsphotā, viṣṇukrāntā, kaṭabhī, garddabhī, sitapuṣpī, śvetā, śvetabhaṇḍā, bhadrā, suputrī, gardabhaḥ   

bhūmau prakīrṇaḥ vallarīviśeṣaḥ।

eṣā bhūmiḥ aparājitena ācchāditā ।

kaṭabhī

kaṭabhī, analaprabhā, kukundanī, pārāpatapadī, pītatailā, kanakaprabhā, gīrlatā, jyotirlatā, jyotiṣkā, tejasvinī, tejohvā, tiktakā, niphalā, paṇyā, pārāvatapadī, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, lagaṇā, nagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇakiṃśukā, śleṣmaghnī, sārasvatī, supiṅgalā, sphuṭaraṅgiṇī, sphuṭavalkalī, sumedhā, suvarṇalatā, suvegā, svarṇalatā, dīptaḥ, lavaṇaḥ, śṛṅgī, nagnaḥ   

kṣupaviśeṣaḥ ।

kaṭabhyāḥ varṇanaṃ suśrutena kṛtam

kaṭabhī

kaṭabhī   

kṣupanāmaviśeṣaḥ ।

kaṭabhī iti nāmakānāṃ naikeṣāṃ kṣupāṇām ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 0.717s Search Word: kaṭabhī Input Encoding: Devanagari IAST: kaṭabhī