Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kāverī" has 1 results.
     
kāverī: feminine nominative singular stem: kāvera
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
saritaḥ1.10.34FemininePluralcandrabhāgā, sarasvatī, kāverī, śarāvatī, vetravatīsavarmati(river)
     Monier-Williams
          Search  
5 results for kāverī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kāverīf. turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
kāverīf. a courtezan, harlot View this entry on the original dictionary page scan.
kāverīf. Name of a river in the Dekhan (according to to a legend[ ] daughter of yuvanāśva- and wife of jahnu-, changed by her father's curse from one half of the gaṅgā- into the river kāverī-, therefore also called ardha-gaṅgā- or -ja1hnavi1) View this entry on the original dictionary page scan.
vṛddhakāverīf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
vṛddhakāverīmāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
kāverī कावेरी 1 N. of a river in the south of India; कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत् R.4.45. -2 A harlot, courtezan. -3 Turmeric.
     Vedabase Search  
8 results
     
kāverī KāverīSB 11.5.38-40
SB 5.19.17-18
kāverīm to the KāverīSB 10.79.11-15
kāverīra of the river KāverīCC Madhya 1.107
kāverīra tīre on the bank of the river KāverīCC Madhya 9.74
kāverīra tīre on the bank of the river KāverīCC Madhya 9.74
kāverīte in the river known as KāverīCC Madhya 9.80
CC Madhya 9.87
     DCS with thanks   
2 results
     
kāverī noun (feminine) harlot (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river in the Dekhan (Monier-Williams, Sir M. (1988))
turmeric (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6406/72933
kāverīsaṅgamamāhātmyavarṇana noun (neuter) name of Skandapurāṇa, Revākhaṇḍa, 29
Frequency rank 49348/72933
     Wordnet Search "kāverī" has 5 results.
     

kāverī

kāverī   

bhāratadeśasya dakṣiṇe bhāge vartamānā ekā nadī।

kāveryaḥ jalaviṣaye karnāṭakatamiḻanāḍudeśayoḥ madhye vivādaḥ asti।

kāverī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

kāverī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

kāverī

kāverī   

sampūrṇayāḥ jāteḥ rāgiṇīviśeṣaḥ।

saṅgītajñaḥ kāverīṃ gāyati।

kāverī

vṛddhakāverī   

ekā nadī ।

vṛddhakāveryāḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 0.813s Search Word: kāverī Input Encoding: IAST: kāverī