Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kātyāyanī" has 1 results.
     
kātyāyanī: feminine nominative singular stem: kātyāyana
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
11 results for kātyāyanī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kātyāyanīf. Name of one of the two wives of yājñavalkya- View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīf. of a pravrājikā- View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīf. of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīf. a middle-aged widow dressed in red clothes View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīf. of yana- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīkalpam. Name of a kalpa-. View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīputram. Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīyam. plural the school of kātyāyana- View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīyan. Name of several works View this entry on the original dictionary page scan.
kātyāyanīyamfn. composed by kātyāyana- (exempli gratia, 'for example' -śāstra-,the law-book composed by kātyāyana-)
kātyāyanīyam. a pupil of kātyāyana- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
kātyāyanī कात्यायनी 1 An elderly or middle aged widow (dressed in red clothes). -2 N. of a wife of Yajñavalkya मैत्रेयी च कात्यायनी च Bṛi. Up.4.5.1. -3 N. of Pārvatī; cf. उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी Ak. -Comp. -तन्त्रम् n. a Tantra containing the description of the methods of दुर्गापूजा and said to have been composed by Śiva. -पुत्रः, -सुतः N. of Kārttikeya.
kātyāyanīya कात्यायनीय a. Composed by Kātyāyana. -यः pupil of the sage.
     Vedic Index of
     Names and Subjects  
1 result
     
kātyāyanīputra ‘son of Kātyāyanī,’ is mentioned in the last Vamśa (list of teachers) of the Brhadāranyaka Upanisad as a pupil of Gotamīputra and of Kauśikīputra. A Jātū- karnya Kātyāyanīputra is named as a teacher in the Sāñkh¬āyana Aranyaka.
     Vedabase Search  
2 results
     
kātyāyanī O goddess KātyāyanīSB 10.22.4
kātyāyanī of the goddess KātyāyanīSB 10.22.1
     DCS with thanks   
2 results
     
kātyāyanī noun (feminine) a middle-aged widow dressed in red clothes (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Pravrājikā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the two wives of Yājñavalkya (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 11584/72933
bhūtakātyāyanī noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 37878/72933
     Wordnet Search "kātyāyanī" has 5 results.
     

kātyāyanī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kātyāyanī

vidhavā, gatabhartṛkā, mṛtapatikā, abhartṛkā, nirnāthā, anāthā, avīrā, yatinī, vṛṣabhī, kātyāyanī, vitantuḥ   

sā mahilā yasyāḥ patiḥ mṛtaḥ asti।

mejara raṇavīraṃ mṛtyoḥ paścāt paramavīracakreṇa sanmānitaṃ kṛtaṃ saḥ sanmānaḥ tasya gatabhartṛkayā svīkṛtaḥ।

kātyāyanī

kātyāyanī   

navadurgāsu ekā yasyāḥ pūjanaṃ prathamataḥ kātyāyanena kṛtam।

navarātri-utsave ṣaṣṭhame dine kātyāyanyāḥ pūjanaṃ kriyate।

kātyāyanī

kātyāyanīputraḥ   

ekaḥ ācāryaḥ ।

kātyāyanīputrasya ullekhaḥ bṛhadāraṇyakopanuṣadi vartate

kātyāyanī

kātyāyanīya   

naike granthaviśeṣāḥ ।

kātyāyanīyaḥ iti naikeṣāṃ granthānāṃ nāma vartate

Parse Time: 0.894s Search Word: kātyāyanī Input Encoding: IAST: kātyāyanī