Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kāmanā" has 1 results.
     
kāmanā: feminine nominative singular stem: kāmana
     Monier-Williams
          Search  
5 results for kāmanā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kāmanāf. wish, desire View this entry on the original dictionary page scan.
kāmanāf. the plant Vanda Roxburghii View this entry on the original dictionary page scan.
kāmanāśakamfn. destroying irregular desires, subduing sensual appetite. View this entry on the original dictionary page scan.
phalakāmanāf. desire of a result or consequence View this entry on the original dictionary page scan.
vṛṣṭikāmanān. f. desire of rain View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
kāmanā f. wish, desire.
     Vedabase Search  
2 results
     
kāmanā desiresCC Madhya 24.99
kāmanā material desireNBS 54
     DCS with thanks   
3 results
     
kāmanā noun (feminine) desire (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant Vanda Roxburghii (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wish (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 33971/72933
kāmanāyaka noun (masculine) name of an aphrodisiac
Frequency rank 49137/72933
kāmanāśana noun (masculine) name of Śiva
Frequency rank 23687/72933
     Wordnet Search "kāmanā" has 6 results.
     

kāmanā

icchāpūrṇatā, kāmanāpūrṇatā, manorathapūrṇatā   

icchāyāḥ pūrteḥ avasthā bhāvo vā।

paramānandasya prāptiḥ eva icchāpūrṇatā nāma।

kāmanā

icchāpūrtiḥ, kāmanāsiddhiḥ   

kāmanā yadā siddhyati।

icchāpūrtyarthe mohanaḥ kimapi kartuṃ śakyate।

kāmanā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kāmanā

śubhakāmanā, maṅgalakāmanā   

maṅgalā kāmanā yā ānandaṃ pradarśayati।

rāmajanmanaḥ anantaraṃ janāḥ śubhakāmanāṃ ayacchat।

kāmanā

śubhakāmanā, hitecchā   

kasyāpi kṛte kriyamāṇā maṅgalā kāmanā।

mātāpitroḥ hṛdaye putrāṇāṃ kṛte sarvadā śubhakāmanāḥ eva bhavanti।

kāmanā

ākāṅkṣā, kāmanā, anukāmaḥ, abhilipsā, abhilāṣaḥ, abhivāñchā, āśaṃsā, icchatā, icchatvam, icchā, iṣṭiḥ, īpsā, īhā, vāsanā, ślāghā, spṛhā   

labdhuṃ spṛhaṇam।

ākāṅkṣāṇām antaḥ kadāpi na bhavati।

Parse Time: 0.881s Search Word: kāmanā Input Encoding: IAST: kāmanā