Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
pārāvatāṅghriḥFeminineSingularlatā, kaṭabhī, paṇyā, jyotiṣmatī
     Monier-Williams
          Search  
7 results for jyotiṣmatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ज्योतिष्मतीf. (-) "star-illumined", night View this entry on the original dictionary page scan.
ज्योतिष्मतीf. a kind of sacrificial brick View this entry on the original dictionary page scan.
ज्योतिष्मतीf. a kind of triṣṭubh- View this entry on the original dictionary page scan.
ज्योतिष्मतीf. equals ṣkā- View this entry on the original dictionary page scan.
महाज्योतिष्मतीf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
पुरस्ताज्ज्योतिष्मती() f. View this entry on the original dictionary page scan.
उपरिष्टाज्ज्योतिष्मतीf. Name of a variety of the jyotiṣmatī- (q.v) metre (having twelve instants in the last line, and eight instants in each of the three preceding lines). View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
10 results
     
jyotiṣmatī tamas tiraḥ RV.1.46.6b; AVś.19.40.4b; AVP.11.15.5b.
jyotiṣmatī (MS. -tīḥ) prati muñcate nabhaḥ TS.4.3.11.3a; MS.2.13.10a: 161.10; KS.39.10a; PG.3.3.5a.
jyotiṣmatī prathamā śataudanā AVP.14.7.4a.
jyotiṣmatī sukṛto yāhi sūre AVP.5.31.7a.
jyotiṣmatī prati etc. see jyotiṣmatī etc.
jyotiṣmatī pradiśo yasya sarvāḥ AVś.4.35.5c.
jyotiṣmatī tvā sādayāmi TS.1.4.34.1; MS.2.13.19: 165.6; KS.40.4; TA.3.19.1; Apś.17.6.4; Mś.6.2.3.7.
jyotiṣmatīm aditiṃ dhārayatkṣitim RV.1.136.3a.
jyotiṣmatīs tapanā yāś ca rocanā AVP.12.20.7a. See tejiṣṭhā te tapanā.
jyotiṣmatīs tamasvarīr undatīḥ suphenāḥ TS.2.4.7.2b. See under undatīs.
     DCS with thanks   
1 result
     
jyotiṣmatī noun (feminine) jyotiṣkā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of sacrificial brick (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of Triṣṭubh (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Cardiospermum halicacabum Linn. (G.J. Meulenbeld (1974), 557) Celastrus paniculatus Willd. (G.J. Meulenbeld (1974), 557) name of a town night (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4505/72933
     Wordnet Search "jyotiṣmatī" has 2 results.
     

jyotiṣmatī

jyotiṣmatī, pārāvatāṅghrī, kaṭabhī, piṇyā, pārāvatapadī, nagaṇā, sphuṭabandhanī, pūtitailā, iṅgudī, svarṇalatā, analaprabhā, jyotirlatā, supiṅgalā, dīptā, medhyā, matidā, durjarā, sarasvatī, amṛtā   

latāviśeṣaḥ-yasyāḥ bījāt tailaṃ prāpyate tathā ca yā vātakaphahāriṇī asti।

jyotiṣmateḥ bījasya tailaṃ bahu upayuktam asti।

jyotiṣmatī

vāyasī, kākoḍumbārikā, kākamācī, mahājyotiṣmatī, kākanāmā, kākatuṇḍī   

vṛkṣaviśeṣaḥ ।

rājanirghaṇṭaḥ iti granthe vāyasyāḥ varṇanaṃ prāpyate

Parse Time: 1.451s Search Word: jyotiṣmatī Input Encoding: Devanagari IAST: jyotiṣmatī